English

Email

 

KÖRINFO projekt

Felhasználási feltételek

Mokka konferencia előadások

Képtár

Regisztráció

Adatbázis megtekintése

Adatbázis módosítása
(regisztráció szükséges)

DST

Lexikon

Google

Célok, tevékenységek

A tervezett projekt tevékenységeinek leírása

A projekt feladatai, - ahogy azt a 3. ábra, a kutatás-fejlesztés sémája mutatja - a teljesen egyedi alapoktól, egyes metodikák és technológiák fejlesztésétől indul. Egyre szélesedik a paletta az innovatív magyar, illetve európai metodikákkal és technológiákkal, melyeket adatbázisokba gyűjtünk, több szempontú szűrésen, értékelésen, verifikáción viszünk keresztül, hogy aztán a helyükre kerülhessenek a WEB-alapú döntéstámogató mérnöki rendszerben, ahol a piaci szereplők, a jogalkotók, a hatóságok, a menedzserek, a kivitelezők és mindenekelőtt a tulajdonosok könnyűszerrel és közérthető formában érhetik el az információt. A felhasználóbarát döntéstámogató rendszer verifikált metodikákat és technológiákat fog tartalmazni, 2D animációkkal, referenciákkal és mindenekelőtt a döntésre vonatkozó "receptekkel", melyek alapján sikerülhet az elérhető lehető legjobb (Best Available Technology, BAT), vagy még a lehető legjobbnál is jobb (hiszen az innovatív metodikákkal eddig nem számoltak) megoldás kiválasztása. A tervezett feladatokat az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Kockázat alapú környezetmenedzsment és döntéshozás (BME, TAKI, VITUKI, VITUKI CONSULT, Cyclolab, DigiKom, KSZGYSZ, TNO, r3)

 • Hatáson alapuló környezetminőségi kritériumok létrehozása: elvi alapok és gyakorlat
  • Nemzetközi áttekintés, kapcsolódás EU projektekhez
  • Kockázaton alapuló beavatkozási érték és képzése a gyakorlatban
  • Kockázaton alapuló remediációs célérték és képzése
 • Kockázaton, illetve hatáson alapuló döntéshozás és menedzsment
  • Nemzetközi helyzet áttekintése, kapcsolódás EU projektek
  • Hazai lehetőségek, alkalmazások

   

Kockázatfelmérésben szerepet játszó új metodikák

Kockázat alapú monitoringban felhasználható módszerek
Környezettoxikológiai módszerek környezeti minták tesztelésére (BME, TAKI)

 • Nemzetközi és hazai áttekintés a modern környezetmendzsmentben, kocázatfelmérésben, hatások vizsgálatában alkalmazott szabványosított és nem szabványosított környezettoxikológiai módszerekről.
 • Új környezettoxikológiai módszerek fejlesztése talajra. Interaktív tesztek teljes talajra. Az alkalmazási lehetőségeik vizsgálata, kipróbálása.
 • 5 új módszer fejlesztése:
  1. Gyorsteszt talajszennyező anyagok biodegradálhatóságának vizsgálatára,
  2. Állati tesztorganizmusok (elsősorban mikroszkópikus állatok) felhasználása talajtoxicitás jellemzésére
  3. Bioakkumulációs gyorsteszt növények felhasználásával
  4. Mikroorganizmusok talajtoxicitás és mutagenitás tesztelésére
  5. Szabványosítható talajmikrokozmosz fejlesztése a szennyezett talaj sorsának hosszú távú vizsgálatára.
 • Alkalmazások szennyezettségi esetek jellemzésre, kockázatfelmérésre: szerves és szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett területekre
 • A metodikák jellemzése, értékelése, az értékelő módszerek validálása, a szabványosítási követelmények teljesíthetőségének vizsgálata. A vizsgálatba vont módszerek a Magyarországon még nem szabványosított, résztvevők által korábban fejlesztett, párhuzamos projektben fejlesztett és ebben a projektben fejlesztett módszerek, valamint más magyar kutatók által kutatott, fejlesztett, adaptált vagy alkalmazott módszerek,
 • 10 különböző környezettoxikológiai módszer összehasonlító értékelése
 • A környezettoxikológiai tesztek jellemzésére és specifikus értékelésére alkalmas metodika és az értékelő kritériumok kidolgozása, információgyűjtés és adaptáció nemzetközi projektekből, pl. TESTNET.
 • Magyarországi adatbázis megalapozása, az adatbázisba kerülés kritériumainak meghatározása és az adatbázis elindítása a vizsgálatba vont metodikákkal. Az adatbázisba kerüléshez szükséges adatlap kidolgoz