English

Email

 

KÖRINFO projekt

Felhasználási feltételek

Mokka konferencia előadások

Képtár

Regisztráció

Adatbázis megtekintése

Adatbázis módosítása
(regisztráció szükséges)

DST

Lexikon

Google

Döntés támogató rendszer

A MOKKA projekt céljai között szerepel, hogy a szakértők tapasztalatát elektronikusan elérhetővé tegye, és egy olyan eszközt hozzon létre, amely segíti a felhasználót a remediációs folyamat első lépésétől az utolsóig. A projektben kidolgozásra kerülő döntéstámogató rendszer háromszintű segítségnyújtást tud adni a rendszer használójának.

1 A döntéstámogatás első szintje

Az első tanácsadási szintje gyakorlati oldalról közelíti meg a remediációs folyamatot. A folyamatot három érdekelt szempontjából mutatja be, úgymint a felhasználók (a szennyezett, vagy potenciálisan szennyezésnek kitett terület tulajdonosa), a hatóságok és a remediációs technológiák szolgáltatói szerint. Az első szintű döntéstámogatás (DST1) során a felhasználó részletes útmutatást kap arról milyen lépéseket szükséges megtennie ahhoz, hogy a remediáció gyakorlati folyamatát végig tudja vinne. A felhasználó által azonosított szennyezési probléma megoldásához a DST1-es döntéstámogatási szint:

  • tanácsot ad, hogyan lehet eleget tenni a remediációs folyamatot szabályozó törvényi, hatósági előírásoknak;
  • szabványosított jelentés mintákat szolgáltat, amely segíti a felhasználót a szükséges hatósági eljárás véghezvitelében;
  • iránymutatást ad arról, hol találhat a felhasználó kiegészítő információkat problémájának megoldásához (pld: kapcsolódó Internet oldalak címe; hasznosítható irodalom vagy dokumentumok stb.)

2 A döntéstámogatás második szintje

A második szintű döntéstámogatás (DST2) a MOKKA projekt számára fejlesztett adatbázisok és dokumentumok közül megkeresi azokat, amelyekben hasznos információk vannak és segíthetik a felhasználó döntéseit a remediációs folyamat során. DST2 segítségével a felhasználó többek között:

  • példákat kaphat olyan megvalósított remediációs projektekről, amelyek a felhasználó saját problémájával azonos vagy ahhoz közel hasonlóra jelentettek megoldást;
  • útmutató dokumentumokat kap, amelyek részletesen tárgyalják a lehetséges megoldások körét, illetve innovatív módszereket, amelyek a felhasználó problémájára vagy ahhoz közelire nyújtanak megoldást;
  • a felhasználó relációs lekérdezéseket végezhet a MOKKA adatbázisokban projektek, technológiák, technológiai elemek, fizikai-kémiai felmérési módszerek, biológiai, ökotoxológiai felmérési módszerek valamint szennyezőanyag transzportfolyamatokat leíró modellek megtalálása érdekében.

3 A döntéstámogatás harmadik szintje

Az elmúlt tíz év modern tudományos felismerése, hogy a hagyományosan alkalmazott fizikai-kémiai analitikai módszerek önmagukban nem adnak elegendő információt egy szennyezőanyag környezeti kockázatának megítéléséhez, felméréséhez. Egy környezetbe kikerült vegyi anyag sorsa, az időbeni változások, a környezeti elemek fázisai közötti megoszlása, biodegradálhatósága, a bioakkumulálódó képessége, biológiai hatásai nem vagy csak rosszul becsülhetőek meg a kémiai-analitikai adatokból. Még megközelíthetetlenebb kémiai módszerekkel a kölcsönhatások kusza szövevénye: a szennyezőanyagok közötti, a szennyezőanyagok és a kőzet-mátrix (különösen a talaj és az üledék esetén domináns szilárd fázis miatt), valamint a szennyezőanyag és a biota (mely maga is nagymértékben összetett) között. A számtalan tényezőtől függő kockázat rosszul becsülhető meg a fizikai-kémiai mérési eredményekből, viszont szinte direkt módon mérhető az érintett ökoszisztéma közvetlen vizsgálata által (pl. faji diverzitások) vagy az ökoszisztémát, annak állapotát jól reprezentáló, jól reprodukálható környezettoxikológiai tesztek segítségével, például mikrokozmosz vagy laboratóriumi biotesztek segítségével.

A vizsgálatok során alkalmazott módszerek eredményeinek kiértékelése nagy tapasztalatot igénylő szakértői feladat. A harmadik szintű döntéstámogatás (DST3) a fentebb említett vizsgálati módszerek kiértékelését segíti, illetve ha még nem történt addig vizsgálat, akkor a vizsgálati módszerek közötti választásra ad javaslatot. A DST3 célja, hogy a MOKKA projekt szakértőinek a remediációs folyamatok során szerzett tapasztalatait és a kérdéskörhöz csatlakozó tudását egy rendszerbe foglalja (tudásbázis), majd erre a tudásbázisra épülő szakértői rendszert hozzon létre.

A DST3 rendszer célközönsége elsősorban a remediáció területén dolgozó szakértők, akik tudásukat egyszerűen, gyorsan és interaktívan bővíthetik a rendszer segítségével. Ugyancsak célközönsége a DST3-nak a technológia tulajdonosok tábora, akiknek ez egy kiemelkedő lehetőséget nyújt arra, hogy technológiáik képességeit betáplálják a rendszerbe, amely ezután felhasználja ezt a tudást is a szakértői kiértékelések során.

Információs bázis

A döntéstámogató rendszer döntéseit egy többszintű adatbázis struktúra segítségével hajtja végre.

A DST1 rendszer a MOKKA projekt keretén belül megalkotott adminisztratív és jogi lépéseket tartalmazó adatbázisból dolgozik. Ezen adatok a hatályos jogszabályok változásaival folyamatosan frissülnek.

A DST2 rendszer projekt és technológia leírásokat tartalmazó dokumentumok közötti keresését tesz lehetővé a MOKKA rendszerben tárolt adatokon magyar nyelven, és az EUGRIS rendszerben tárolt információk segítségével angol nyelven egyaránt.

A DST3 rendszer működését a MOKKA projekt szakértői által létrehozott szabályrendszer biztosítja. A rendszer által javasolt technológiák, felmérési módszerek és a transzport folyamatokat leíró modellek pedig a MOKKA adatbázisban tárolódnak, amely adatbázist a MOKKA projekt részvevői és a technológia tulajdonosok folyamatosan bővíthetnek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOKKA MODERN MÉRNÖKI ESZKÖZTÁR KOCKÁZAT ALAPÚ KÖRNYEZETMENEDZSMENTHEZ
Szakmai vezető: Dr. Gruiz Katalin, BME-ABÉT, 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4, Tel: +36(1)463-2347, gruiz@mail.bme.hu
Adminisztratív koordinátor: Dr. Fenyvesi Éva, Aqua Concorde, 1145 Budapest, Bosnyák u. 11, Tel: +36(1)347-6075, fenyvesi@aqua-concorde.hu
Weblap: Dr. Siki Zoltán, DigiKom, 1151 Budapest, Bartók Béla u. 24., Tel: +36(1)230-1032, siki.zoltan@chello.hu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aqua Concorde Vízanalitikai és Víztechnológiai Kft. TAKI VITUKI VITUKI CONSULT Rt. CYCLOLAB DigiKom Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége TNO environmental technology