English

Email

 

KÖRINFO projekt

Felhasználási feltételek

Mokka konferencia előadások

Képtár

Regisztráció

Adatbázis megtekintése

Adatbázis módosítása
(regisztráció szükséges)

DST

Lexikon

Google

Publikációk

Mokka konzorcium
Land Contamination & Reclamation
speciális angol nyelvű Mokka száma megjelent
A 2009. novemberi számban hat témakörben 40 publikáció jelent meg. Témakörök: Environment management, Environmental risk management and decision making, Site assessment and monitoring tools, Environmental risk assessment, Develeopment of remediation technologies, MOKKA databases.


Gruiz Katalin
MOKKA: Modern környezeti kockázatmenedzsment mérnöki eszköztára
A MOKKA Projekt (2005-2008) nyolc magyar és három európai konzorciumi taggal a környezeti kockázatmenedzsment modern mérnöki eszköztárának bővítését, új módszerek fejlesztését, gyakorlati alkalmazását és elterjesztését tűzte ki célul ...


Hajdu Csilla, Gruiz Katalin, Fenyvesi Éva, Tukacs Lívia

Környezettoxikológiai tesztek környezeti realitásának növelése
Az elmút tíz év tudományos felismerése az, hogy a hagyományos fizikai és kémiai analitikai módszerek önmagukban nem adnak elegendő információt a szennyezőanyagok környezeti kockázatának megitéléséhez, felméréséhez. Ezért szükséges a kémiai-analitikai eredményeket kiegészíteni biológiai hatáson alapuló...


Fenyvesi Éva, Balogh Klára, Bátai Borbála, Gruiz Katalin
Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei klórozott vegyületekkel szennyezett területek remediálásában
Talajaink és felszín alatti vizeink klórozott vegyületekkel szennyezettek. Ezek a többnyire perzisztens, karcinogén anyagok nagy kockázatott jelentenek az emberek és az ökoszisztéma számára. Ebben az előadásban a klórozott vegyületekkel szennyezett talajok ciklodextrines kezeléssel kombinált remediálási technológiáinak irodalmát tekintjuk át és bemutatjuk a saját laboratóriumi ...


Feigl Viktória, Gruiz Katalin, Anton Attila
Kombinált kémiai és fitostabilizáció alkalmazása szabadföldi kisérletekben
A kombinált kémiai és fitostabilizáció toxikus fémekkel és más, nem vagy nehezen bomló szennyezőanyagokkal szennyezett területeken in situ (helyben, kitermelés nélkül) remediációjára alkalmazott, nemzetközi szinten is újnak számító technológia. Lényege, hogy a szennyezett talajba kevert stabilizáló hatású adalékanyag hatására...


Dargai Zsuzsanna, Szabó Tamás
MOKKA döntéstámogató rendszer (DST) első szintjének kialakítása
Az elmúlt tíz év tudományos felismerése, hogy a hagyományosan alkalmazott fizikai-kémiai analitikai módszerek önmagukban nem adnak elegendő információt egy szennyezőanyag környezeti kockázatának megitéléséhez, felméréséhez. Egy környezetbe kikerült vegyi anyag sorsa, az időbeni változásai...


Balogh Klára, Fenyvesi éva, Kánnai Piroska, Katalin.Gruiz

Keverék szénhidrogén talajszennyezõ anyagok kölcsönhatása ciklodextrinekkel
A ciklodextrinek (CD) keményítõbõl elõállított ciklikus szénhidrátok, melyek 6, 7, vagy 8 glukóz egységbõl épülnek fel. Hidrofób belsõ üregükben képesek más hidrofób molekulákat més molekulák hidrofób csoportjait bezárni, azokkal un. zárványkomplexeket ...


Éva Fenyvesi, Mónika Molnár, Piroska Kánnai, Klára Balogh,
Gábor Illés, Katalin Gruiz
Cyclodextrin-extraction of soils for modelling
bioavailability of contaminants

Aqueous cyclodextrin solutions were applied for the extraction of organic contaminants from soil to estimate their bioavailability. Cyclodextrin derivatives of high solubility and high solubilizing potential such as randomly methylated beta-cyclodextrin (RAMEB) and hydroxypropyl beta-cyclodextrin (HPBCD) were compared...

Cserfalvi Tamás, Mezei Pál, Fenyvesi Éva
Nehézfém-mérő monitor szennyvíz és felszíni vizek szennyeződésének kimutatására ipari kibocsátás monitorozására
A MOKKA projektben értékeljük az Aqua Concorde saját fejlesztésű toxikus fém (Zn, Cd, Cu, Ni, Pb és Cr)-monitorát, az ELCAD monitort, mint korai figyelmeztető rendszert. Az eredetileg szennyvizek monitorozására fejlesztett készülék mérési paraméterei alapján alkalmas arra, hogy a csatornabefolyások közelében telepítve a felszíni vizek elszennyeződésére figyelmeztessen.....

Fenyvesi Éva, Jicsinszky László, Kolbe Ilona, Iványi Róbert,
Vadász Zsolt, Papp István (CycloLab)
CIKLODEXTRIN-tartalmú szenzorok, mint korai figyelmeztető rendszerek
Áttekintjük a ciklodextrint alkalmazó szenzorok irodalmát olyan szempontból, hogy melyek azok a szenzorok, amelyek levegőben, felszíni vizekben és talajvízben képesek kimutatni szerves szennyezőanyagokat elég alacsony koncentrációban is, ezért korai figyelmeztető rendszerekként működtetett monitorokban alkalmazhatók....

BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft.
Kockázatfelmérés
Áttekintõ anyag
Általános megfogalmazásban a környezeti kockázat a vegyi anyagok okozta káros hatás bekövetkezésének valószínűsége, tényleges vagy előrejelzett előfordulási gyakorisága, amennyiben az ember vagy az élőlények expozíciója bekövetkezik....

Klára Balogh, Nikolett Szaniszló, Klára H-Otta, éva Fenyvesi
Can cyclodextrins really improve the selectivity of extraction
of BTEX compounds?

In the literature mixtures of benzene, toluene, ethyl
benzene and xylenes (BTEX compounds) have been
frequently used as model compounds to prove the
selectivity of inclusion complex formation. On the
other hand, these compounds are widespread contaminants ...

Hajdu Csilla, Gruiz Katalin, Fenyvesi éva

Szerves talajszennyezőanyagok fázisok közötti megoszlása és biológiai hozzáférhetősége
Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Balatonfüred, 2006. október 24.-26.
A környezetünket szennyező vegyi anyagok biológiai hozzáférhetősége és a hozzáférhetőség környezeti kockázatra ...


Murányi Attila

A növény által felvehető talajoldat nehézfém-szennyezettsége
Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Balatonfüred, 2006. október 24.-26.
A környezeti kockázatbecslés a kockázat mennyiségi meghatározására helyezi a hangsúlyt, melynek során összehasonlítja a Becsült Környezeti Koncentrációt (PEC, Predicted ...


Anton Attila, Máthéné Gáspár Gabriella, Uzinger Nikolett

Fitoremediáció bányászati eredetű diffúz szennyezések kezelésére
Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Balatonfüred, 2006. október 24.-26.
Többéves munkánk során mintegy 20, termesztésben levő és vad növényfaj fitoextrakciós és fitostabilizációs alkalmasságát teszteltük. Valamennyi eredmény a Gyöngyösoroszi Pb/Zn ...


Fenyvesi éva, Gruiz Katalin

Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák szennyezett területek környezeti kockázatának csökkentésére
Siófoki Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, 2006. szeptember 19.-21.
A szennyezett területek kockázaton alapuló környezetmenedzsmentje magába foglalja a környezeti kockázat felmérését, melyre ...


Vaszita Emese, Gruiz Katalin, Siki Zoltán

Bányászati eredetű diffúz szennyezettség komplex kezelése
Siófoki Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, 2006. szeptember 19.-21.
A bányászati diffúz szennyezettség kezelésére dolgoztunk ki az itt ismertetett kockázatalapú környezetmenedzsment koncepciót és a kvalitatív és kvantitív lépcsőket alkalmazó ...


Feigl Viktória, Atkári Ágota, Uzinger Nikolett, Gruiz Katalin

Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitostabilizációja
Siófoki Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, 2006. szeptember 19.-21.
Toxikus fémekkel szennyezett, nagy területre kiterjedő, diffúz zszennyeződés környezeti kockázatának csökkentésére jelentős előnyökkel bír a bioremediáció. Kiemelkedő jelentőségű ...


Gruiz Katalin

Reaktorszemlélet
Az ellenőrizhetőség és szabályozhatóság lehetőségeinek áttekintése és megvalósítása ex situ és in situ talajremediáció során
A mérnöki tudományok fejlődésében jókora idő telt el, amíg a biotechnológiákat és a környezetvédelmi biotechnológiákat valódi mérnöki technológiaként kezdték és tudták kezelni ...


Gruiz Katalin

Bioremediációs kislexikon
Ez az összeállítás az NKFP "Bioremediáció" témájú kutatási projekthez készült. Tartalmazza mindazon kifejezések magyarázatát, amelyek a kutatási projekt szemléletének megértéséhez és a rövid tudományos összefoglaló értelmezéséhez szükségesek. Némely címszavak szinte csak definíciószerűek, mások részletesebbek.


Gruiz Katalin
Innovative Decision Support Tools for Risk Based Environment Management in Hungary
Data-acquisition for a good conceptual site model: Innovations and practical experiences with in-situ measuring and monitoring
NICOLE ( A Network for Industrially Contaminated Land in Europe) network meeting 10-12 May 2006, Venue: Carcassonne, France.

Gruiz Katalin
Ecological Risk Assessment of Inorganic and Organic Micropollutants in the Danube Catchment Area
A tiered risk assessment methodology for Danube sediment
in Conference Proceedings, 3rd European Conference on Contaminated Sediments, European Sediments and Sentiments, Cleaning European Waters of Contaminated Sediments,
Budapest 21 March, 2006

Gruiz Katalin, Vaszita Emese, Siki Zoltán
Environmental Risk Management of Mining Sites with Diffuse Pollution
In: Conference Proceedings, CD (9th International FZK/TNO Conference on Soil_Water Systems, 7 October, 2005, Bordeaux) Theme F, Eds. O. Uhlmann, G.J. Annokke, F. Arendt, pp. 2565-2574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOKKA MODERN MÉRNÖKI ESZKÖZTÁR KOCKÁZAT ALAPÚ KÖRNYEZETMENEDZSMENTHEZ
Szakmai vezető: Dr. Gruiz Katalin, BME-ABÉT, 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4, Tel: +36(1)463-2347, gruiz@mail.bme.hu
Adminisztratív koordinátor: Dr. Fenyvesi Éva, Aqua Concorde, 1145 Budapest, Bosnyák u. 11, Tel: +36(1)347-6075, fenyvesi@aqua-concorde.hu
Weblap: Dr. Siki Zoltán, DigiKom, 1151 Budapest, Bartók Béla u. 24., Tel: +36(1)230-1032, siki.zoltan@chello.hu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aqua Concorde Vízanalitikai és Víztechnológiai Kft. TAKI VITUKI VITUKI CONSULT Rt. CYCLOLAB DigiKom Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége TNO environmental technology