A projekt első munkaszakaszának összefoglaló értékelése

A projekt első munkaszakasza kétlépcsős adatgyűjtéssel kezdődött: a főterületek általános áttekintése, majd MOKKA-specifikus elméleti és gyakorlati, nemzetközi és magyar helyzetfelmérések, áttekintések. Az összes alapinformáció, a döntések előkészítéséhez és az adatbázis szerkezetének megtervezéséhez szükséges tudás összegyűjtése megtörtént. Az információgyűjtés alapját mindig azok a saját fejlesztések jelentik, melyeket MOKKA projektben vállaltunk, elsősorban a különféle kockázatfelmérési és kockázatcsökkentési/remediációs technológiák fejlesztése. A saját fejlesztések kapcsán jutunk el a magyarországi és a nemzetközi helyzet áttekintéséig, saját fejlesztéseink kontextusának megismeréséhez és figyelembe vételéhez. Ugyanakkor a saját fejlesztések tervezésénél nagymértékben támaszkodunk a hazai és nemzetközi felmérések alapján megismert trendekre és igényekre.

A saját kutatás-fejlesztéseket, így a kockázatfelmérés módszereit (biológiai és környezettoxikológiai módszerek, fázisok közötti megoszlás, mozgékonyság, biodegradáció, térképezés, terjedésmodellezés, stb.) a kockázatcsökkentés módszereit (szerves és szervetlen anyaggal szennyezett talaj remediálás), a korai figyelmeztető rendszerek fejlesztését, a műszerfejlesztést, a modellek tesztelését, a mérési és kísérleti háttér megteremtését megterveztük. Elkészült a MOKKA adatbázis és EUGRIS-hoz kacsolódásának terve, a döntéstámogató rendszerek megalapozása.

A laboratóriumi kísérletek és a módszerfejlesztések közül befejeztük a biodegradációs teszt fejlesztését, az állati tesztorganizmusok összehasonlító vizsgálatát, környezettoxikológai tesztek környezeti szcenáriók szerinti osztályozását, új mérési végpontokat teszteltünk, pl. a hőtermelést, a Kow mérésének és becslésének metodikáit, a fázisok közötti megoszlás, a biológiai hozzáférhetőség és a ciklodextrin környezetvédelmi analitikai alkalmazásának első szakaszát.

Lezárultak az innovatív technológiák fejlesztését megelőző laboratóriumi kísérletek mikrokozmoszokban és laboratóriumi méretű reaktorokban. Öt technológia részletes laboratóriumi modellezésével foglalkoztunk a technológiafejlesztés szabadföldi demonstrációs szakaszának előkészítésére: 1. ciklodextrinnel intenzifikált biodegradáción alapuló bioremediáció nehezen bontható szerves szennyezőanyagokkal szennyezett talajra; 2. komplex kémiai-biológiai kioldáson alapuló talaj­reme­diáció nehézfémekkel szennyezett talajjal és bányászati hulladékokkal; 3. fitostabilizáció előkészítését szolgáló kémiai stabilizáció nehézfémmel szennyezett talajra; 4. mikorrhiza gombákkal intenzifikált fitoremediáció és 5. fitoremediáció többlépcsős revitalizációval.

Az adatbázisba vitelhez szükséges adatlapok közül elkészítettük két adatlap első változatát (1. Adatlap környezettoxikológiai módszerekhez, 2. Adatlap remediációs technológiákoz) és próbakitöltéseket végeztünk saját fejlesztésű technológiákkal és módszerekkel. Elkészült az DST első változata is, a technológiaválasztási döntési algoritmus.

Az első év során a MOKKA tagok értelmezték és harmonizálták a feladatokat. Ennek eszközei a plenáris és kisebb csoportos munkaértekezletek, a MOKKA lexikon és a tagok számára elérhető belső WEB-oldalak. Az alapozó tanulmányok és kutatási jelentések teljes anyaga és ebben a jelentésben szereplő kivonata is elérhető a WEB-lapon.

A kutatásokból és fejlesztésekből eddig több mint 50 tanulmány, 30 publikáció, 5 diploma és 1 Ph.D. dolgozat született.