Laboratóriumi átfolyásos talajmikrokozmosz

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveLaboratóriumi átfolyásos talajmikrokozmosz
Módszer angol neve
Laboratory leaching microcosm
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
A módszer típusa
Mérési/analitikai módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Szennyezőanyag jellemzése kivonatban
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Pórusvíz
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
minimum 2 átfolyásos reaktor (1 kontroll)
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
pH mérő, mérőhenger, Falcon cső
Mennyi mintát igényel
0,5-5 kg
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
10.000 HUF alatt
Munkaerőköltség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A toxikus fémekkel szennyezett talajok mikrokozmoszban történő vizsgálata azokat az előre rosszul kiszámítható vagy nehezen modellezhető folyamatokat képes tisztázni, amelyek a toxikus fémek környezeti kockázatának megítélésében és a remediációban jelentősek (Gruiz, 2001).
A mikrokozmosz kísérleteknél, az egyszerű mikrokozmosz tesztekhez képest, nem csak a természetet modellezzük, hanem bele is avatkozunk a természetes folyamatokba: provokáljuk a rendszert, mesterség beavatkozásokat is modellezünk (Calow, 1993).

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

A laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmoszt természetes és technológiai folyamatok élethű modellezésére és követésére alkalmazzák.
Mi, a laboratóriumi átfolyásos talaj-mikrokozmoszt a fémszulfid szennyezettség esővíz hatására történő komplex kémiai és biológiai kioldásának modellezésére és követésére alkalmaztuk, de akár a kioldáson alapuló technológia alapját is szolgálhatja, ezért elengedhetetlen a talajremediáció tervezésének előkészítéséhez.

A módszer korlátai

Hosszútávú folyamatok modellezésekor felmerül a folyamatok felgyorsításának igénye. A mállási és kioldási talajfolyamatok mesterséges gyorsítása csak megalkuvásokkal oldható meg: pl.az éves esőmennyiség 1-2 hónap alatti alkalmazása a valóságtól eltérő arányú változásokat idézhet elő a vizsgált talajban/hulladékban.

Részletes protokoll

Mikrokozmosz típusa: laboratóriumi átfolyásos talajmikrokozmosz
Alkalmazhatósága: fémkioldás, toxikus fémmel szennyezett talajban végbemenő feltáródás, valamint a kémiai formától és kölcsönhatásoktól függő mobilizálódás és immobilizálódás vizsgálata.
Végpontok: csurgalék mennyisége, pH-ja, fémtartalma, meghatározott időközönként; talaj és meddőanyag kénsavbaktérium számának meghatározása a kísérlet elején és végén; ökotoxikológiai tesztek végpontjai a talaj és meddőanyag tesztelésénél a kísérlet elején és végén és a csurgalékminták tesztelésénél; az eredmények időbeni változásának értékelése.
Szükséges eszközök: pH mérő, mérőhenger, szűrőpapír, Falcon cső, kénsavbaktérium szám meghatározáshoz szükséges eszközök, ökotoxikológiai teszthez szükséges eszközök.
Időtartam: rövid vagy hosszú távú kísérlet a vizsgálat célja szerint.
Anyagok és módszerek: felfele bővülő szájú 6 literes műanyag, töltött oszlopreaktor; tartályok talpán körkörösen a talp külső szegélye mentén több 6 mm átmérőjű lyuk, hogy a reaktorban keletkezett csurgalékvíz kifolyhasson,
reaktor fenekén 5 cm vastag kavicságy, melyen a csurgalékvíz átfolyhat, a 4 db reaktorból 2 db meddőkőzet réteget tartalmazó reaktor ( M1, M2) és 2 darab talajrétegre helyezett meddőréteget tartalmazó reaktor (T1,T2)
A T1, T2 reaktorokban a kavicságyon 1 kg talaj található poliamid hálóban, hogy a talaj kitöltse a reaktor fala és a háló közötti rést. A talajréteg vastagsága 6-8 cm. A talajréteget 4,5 kg aprított meddőkőzet borítja.A csurgalékvíz a reaktor fenekén található műanyagtálban gyűjthető.
A kísérlet menete: a talajmikrokozmosz felületét a modellezett éves átlag esőmennyiségnek megfelelő térfogatú csapvízzel öntözzük. A rendszerből kikerülő csurgalék mennyiségét és pH-ját mérjük, a csurgalékmintát kémiai, illetve, igény szerint biológiai és ökotoxikológiai vizsgálatnak vetjük alá. A talaj vizsgálata integrált fizikai-kémiai-biológiai-ökotoxikológiai módszerrel a kísérlet elején és végén.

Költség
4-kicsi
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
3-közepes
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
0-nem releváns
Költséghatékonyság
0-nem releváns
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
0-nem releváns
Ismertség
4-jó
Erősségek

1. a mikrokozmosz kísérletek tetszés szerinti összeállításúak lehetnek, attól függően, hogy milyen kérdésre szeretnénk választ kapni
2. több egymással összefüggő vizsgálat végezhető párhuzamosan
3. a fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai mérési módszeregyüttessel kapott eredmények többváltozós statisztikai módszerekkel értékelhetők
3. komplex képet nyerhetünk a vizsgált talajról, hulladékról
4. a szennyezőanyag, szennyezett talaj vagy hulladék kioldódásból adódó kockázata direkt módon jellemezhető.
5. a kockázat jellemzése mellett a kockázat csökkentésére irányuló beavatkozás is modellezhető, tesztelhető

Gyengeségek

A mikrokozmoszoknak egyéni evolúciójuk van, ezért az eredmények bizonytalanságot hordozhatnak magukban. A csurgalék kémiai analízise olyan elengedhetetlenül kapcsolódó feladat, melynek költségei vannak.

Lehetőségek

Nagy környezeti realitású választ kaphatunk a szennyezett talaj és a hulladék rövid- és hosszútávú viselkedéséről, a szennyezőanyag kioldódásáról. Technológiai kísérleteket is végezhetünk benne: pl. stabilizálószerek hatása, mikrobiológiai tevékenység gátlása, stb.
A kioldódási eredményeket felhasználhatjuk terjedési modellek paraméterezésére, a szennyezett talaj, hulladék kockázatának felmérésére és jellemzésére.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A mini és közepes méretű lizimétereket elsősorban szennyezőanyagok komplex kioldódásának vizsgálatára használják, de alkalmasak a beavatkozás (stabilizáció, szűrés, reaktív zónák hatása, stb.) vizsgálatára is. Elsősorban fémmel szennyezett talajokra alkalmaztuk, de a tápanyag és szervesanyag kioldódást is lehet vizsgálni velük.

Publikációk

Gruiz, K.; Vaszita, E. and Szabó, J.: Modelling of bioleaching in microcosms – In: Book of Abstracts of the International Symposium on Environmental Biotechnology ISEB ESEB JSEB 2006, 9–14 July, UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Leipzig, Germany, p. 142, 2006

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telítetlen (teljes) talaj
Csurgalékvíz
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Fémek, félfémek és vegyületeik
Az alkalmazás tanulságai

Hosszútávú kísérletek is folytatahatóak, 4 évig követtük a fémek kioldódását, különféle csapadék-körülményeket modellezve.
A kioldási mikrokozmosz eredményeket felhasználtuk egy nagyobb szennyezett terület GIS-alapú terjedési modelljének elkészítéséhez. A modell validálásakor a mikrokozmosz alapján kapott paraméter-sávok helyesnek bizonyultak.

Adatlap azonosító (eredeti)
30
Bevivő
Vaszita Emese
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás