Ciklodextrin adalék alkalmazása talajmutagenitási teszthez

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveCiklodextrin adalék alkalmazása talajmutagenitási teszthez
Módszer angol neve
Cyclodextrin enhanced soil mutagenicity testing
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Fejlesztési projekt neve, száma
MOKKA Projekt, NKFP 3/00020/2005 és LOKKOCK GVOP-3.1.1-2004-05 257/3.0
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Klórfenolok
  • pentaklórfenol = klorofén
A módszer típusa
Mintaelőkészítési módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszíni vízi üledék
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
általános laboratóriumi eszközök
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
mérleg
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
ciklodextrin (RAMEB, hidroxipropil-béta-ciklodextrin)
Mennyi mintát igényel
10 g
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
200.000 - 500.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
500 - 1 000 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Az adalékanyag (ciklodextrin) alkalmazásával a szerves szennyezőanyagok biológiai hozzáférhetősége megváltozik, mivel a ciklodextrin szolubilizáló, komplexáló vagyis mobilizáló hatásával megváltoztatja a szerves szennyezőanyagok talaj-víz közti megoszlását és a vízes fázisba került szennyezőanyaggal komplexet képez. Ha szennyezőanyag jobban hozzáférhető, hatása megnő, ezáltal megnöveli a teszt érzékenységét.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Ciklodextrinek által komplexálható, szerves szennyezőanyagok. Például: pentaklórfenol mutagenitásának vizsgálata.

A módszer korlátai

A ciklodetrinnek kölcsönhatásba kell lépnie a tesztelendő anyaggal.

Részletes protokoll

A légszáraz, porított talajhoz hozzámérjük a megfelelő ciklodextrin mennyiséget (1-10%) 24 órát állni hagyjuk, majd a szokásos módon elvégezhető az adatbázisban 315-ös számon megtalálható: Biológiai/ökotoxikológiai felmérési módszerek adatlapban a 'Direkt érintkeztetéses mutagenitási teszt talajra' c. módszer.

Költség
5-nagyon kicsi
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
1-rossz
Erősségek

Rendkívűl egyszerű a kivitelezése, költséghatékony és gyors.
Egyszerű mintaelőkészítési módszer, mely megnöveli a biológiai tesztek érzékenységét. A kockázatfelmérés pesszimista koncepciójába is jól illik, egy nagyobb toxicitást, mutagenitást eredményező állapot létrehozásával.

Gyengeségek

A komplexképzés vegyület-specifikus és nem minden esetben tudjuk, hogyan hat ez a hozzáférhetőségre, így az alkalmazása és eredmények értékelése előismereteket igényel.

Lehetőségek

Más biológiai-ökotoxikológiai és fizikai-kémiai tesztekkel is kombinálható mintaelőkészítési módszer. Főként rossz biológiai hozzáférhetőségű (erős kötődésű) szennyezőanyagokkal szennyezett szilárd minták előkezelésére javasolt. Jól reprodukálható hozzáférhetőséget eredményez.

Veszélyek

A ciklodextrin nem megfelelő tároláskor magába vehet anyagokat, esetleges szennyezettségét kontrollálni kell.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A ciklodextrineknek több fajtája van, ezek eltérhetnek egymástól mobilizálóképességben a szennyezőanyag méretétől és polaritásától függően.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

Hajdu Csilla, Gruiz Katalin, Fenyvesi Éva: Cyclodextrin-enhanced mutagenicity of pentachlorophenol, Consoil konferencia 2008,

Hajdu Csilla, Gruiz Katalin, Fenyvesi Éva: Use of cyclodextrin to estimate environmental risk caused by organic compounds, Green 5 konferencia, 2008,

Hajdu Csilla, Gruiz Katalin, Fenyvesi Éva, Tukacs Lívia: Környezettoxikológiai tesztek környezeti realitásának növelése, Az országos Környezetvédelmi Konferencia, 2008,

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2007
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Egyéb
Egyéb környezeti probléma
vegyi anyag általános jell.
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszíni vízi üledék
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
halogénezett aromás szénhidrogén (összes)
Klórfenolok
pentaklórfenol = klorofén
egyéb klórfenol
Az alkalmazás tanulságai

Talajban korlátozott hozzáférhetőségű, ezért toxicitást, mutagenitást nem mutató talajszennyező anyagok káros hatása jelentkezett a ciklodextrines kezelés hatására.

Adatlap azonosító (eredeti)
314
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás