Biogáz-üzemi fermentlé

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Bátor Trade Kft.
Település
Nyírbátor
Utca, házszám
ÁRPÁD ÚT 156/A
Irányítószám
4300
Telefon/fax
(42) 28 17 53
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Tulajdonos
Név
Bátor Trade Kft.
Település
Nyírbátor
Utca, házszám
Árpád út
Irányítószám
4300
Tevékenység
Termelés
Hulladék, melléktermék megnevezéseBiogáz-üzemi fermentlé
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Biogas plant waste water
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 19 06 hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok
 • 19 06 05 19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Folyékony
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A biogáz üzemekben keletkezik, az anaerob rothasztást követően a biogáz termelés melléktermékeként marad vissza.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
115 000 m3
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.37 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor (összes)
Egyéb vegyi anyag
összes P
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
274.5 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
736.4 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
538.8 mg/kg
Vegyes hulladék/termék neve
Biogáz-üzemi fermentlé
Vegyes hulladék/termék összetevői

Ásványi sók, nitrogén-és foszforformák, víz

pH
8.06
Szárazanyag-tartalom (%)
1.18
Sűrűség (g/cm3)
1.025
Egyéb

Összes N: 0,37 m/m%; összes P: 274,5 mg/kg, K: 736,4 mg/kg; Ca: 538,8 mg/kg;

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

Termőképesség növelésére, talajerő- és tápanyag-utánpótlásra.
Szennyezett területek remediálása során adalékként.

Referenciák hasznosításra
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Alapanyagfüggő, talajra alkalmazás előtt meg kell vizsgálni toxicitását.
http://www.foe.co.uk/resource/briefings/anaerobic_digestion.pdf

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Káros hatásai alapanyagfüggőek. A rothasztáshoz felhasznált hulladékban lévő toxikus anyagok mennyiségétől és minőségétől függ. A perzisztens szerves és a szervetlen szennyezőanyagok (pl. toxikus fémek) nem tűnnek el a rothasztás során.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

http://www.talaj.hu/vgy2008/3-15vgy2008.pdf
Adrienn Somosné Nagy-Tamás Szolnoky: A biogáz-üzemi kierjedt fermentlé hasznosítása. 2009 Agrokémiai és Talajtan 381-386.o

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Kálium- és foszfor-tartalma miatt.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

http://www.talaj.hu/vgy2008/3-15vgy2008.pdf
Adrienn Somosné Nagy-Tamás Szolnoky: A biogáz-üzemi kierjedt fermentlé hasznosítása. 2009 Agrokémiai és Talajtan 381-386.o

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

http://www.talaj.hu/vgy2008/3-15vgy2008.pdf
Adrienn Somosné Nagy-Tamás Szolnoky: A biogáz-üzemi kierjedt fermentlé hasznosítása. 2009 Agrokémiai és Talajtan 381-386.o

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Nincs referencia

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nem
Indoklás, referenciák

Nem valószínű

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nincs információ
Indoklás, referenciák

Nem valószínű

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Alapanyagfüggő káros hatások miatt az alkalmazás helyétől függően fel kell mérni a kockázatot. Toxikus fémek, perzisztens szennyezőanyagok feldúsulhatnak benne.

Adatlap azonosító (eredeti)
1018
Bevivő
Atkári Ágota
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás