Ajkai Erőmű tüzelési maradéka

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Bakonyi Erőmű Zrt.
Település
Ajka
Utca, házszám
Gyártelep
Irányítószám
8401
Telefon/fax
+36 88 211 355
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Név
Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű telephelye
Település
Ajka
Utca, házszám
Gyártelep
Irányítószám
8401
Tevékenység
Termelés
Hulladék, melléktermék megnevezéseAjkai Erőmű tüzelési maradéka
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Ajka Power Plant coal fly ash slurry
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Egyéb
zagy, folyamatosan termelődik
Hulladék EWC kódszáma
 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
 • 10 01 01 hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Iszapszerű, pasztaszerű
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A Bakonyi Erőmű Zrt. energiatermelési tevékenysége során (import szenek és biomassza tüzelés) keletkező tüzelési maradék. Elhelyezése a III. salak-pernye tározó kazettában történik. A nyomóvezetéken érkező zagy a kazetta körtöltésén elhelyezett belövő vezetékeken keresztül jut az ülepítő térre, a töltés mellett a salak és a pernye lerakódik középen nyílt víztükör alakul ki, majd a letisztult víz nyelőkutakon és nyelő csatornákon a vízvisszaforgató szivattyúházba kerül.
A zagyteret csurgalékvíz-elvezető árokrendszer veszi körül, amely a visszaforgató szivattyúház melletti 500 m3-es nyitott térszíni medencébe vezeti a szivárgó- és csurgalék vizeket, ahonnan a víz a zagytérre visszaemelésre kerül. A zagyvíz mennyisége 10-szerese a salak-pernyének.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Az III. zagykazettákban lerakott zagy nagy mennyiségben tartalmazott aktív CaO-t továbbá Al203-t, Fe2O3-t, SiO2-t és szulfátokat. E komponensek között reakciók játszódtak le vizes közegben, miáltal rendkívül szilárd 'pernyebeton' képződött.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
17 269 t
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • arzén
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém, <0.2 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.2 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • bárium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
6.52 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém, <0.01 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.01 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • króm
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.33 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
Egyéb vegyi anyag
mikroelem, <0.06 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • higany
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém, <0.001 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.001 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • molibdén
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.67 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • nikkel
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém, <0.06 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém, <0.06 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ón
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém, <0.1 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.1 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • szelén
Egyéb vegyi anyag
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.19 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
Egyéb vegyi anyag
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.07 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • klór/klorid
Egyéb vegyi anyag
klorid, vizes oldatból mért adat, <200 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
200 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szulfát
Egyéb vegyi anyag
vizes oldatból mért adat
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
4900 mg/kg
Vegyes hulladék/termék neve
Ajkai Erőmű tüzelési maradéka
Vegyes hulladék/termék összetevői

hamu, salak és kazánpor

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Talajra alkalmazott salakpernye ásványi anyagai a talaj ásványi szerkezetébe beépülnek, ebből az oldható vagy könnyen oldhatóvá váló tápelemeket a növények felhasználják. Az oldható elemek/ionok a talajvízben oldva a talaj mélyebb rétegibe mosódhatnak vagy a lefolyó vizekkel a felszíni vizekbe kerülhetnek. A salakpernyéből kioldódott mozgékony elemeket a növények felveszik, biomasszájukba építik.
A hamu pH értékétől függően bizonyos ionok mobilizálódását, mások stabilizálását segíthetik elő. Savanyú vagy semleges salakpernye a fémek és félfémek pozitív ionjait mobilizálja, a lúgos pernyék a talaj lúgosításával a foszfátok és a fémtartalmú negatív ionokat mobilizálhatják a talajban, pl. arzenátok, molibdenátok, szelenátok, stb. A pernyék talajra alkalmazásakor a pH-változás miatti kioldások érintik mind a talajt, mind a pernyét: tehát a vizekbe került és növények által felvett fémek származhatnak mind a talajból, mind a pernyéből.

Összes szerves eredetű szén, TOC (mg/l vagy mg/kg)
200
Összes oldott anyag, TDS (mg/l)
21 400
Egyéb

As: <0,2 mg/kg sz.a.; Ba: 6,52 mg/kg sz.a, Cd: <0,01 mg/kg sz.a.Cr: 1,33 mg/kg sz.a.; Cu <0,06 mg/kg sz.a.; Hg: <0,001 mg/kg sz.a.; Mo: 1,67 mg/kg sz.a.; Ni: <0,06 mg/kg sz.a.; Pb: <0,06 mg/kg sz.a.; Sb: <0,1 mg/kg sz.a.; Se: 0,19 mg/kg sz.a.; Zn: 0,07 mg/kg sz.a.; klorid: <200 mg/kg sz.a., szulfát: 4900 mg/kg sz.a.
A klorid, fluorid, szulfát, TOC, TDS értékek desztvizes kivonat vizsgálatából származnak.

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Nincs információ
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nincs információ
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

A hulladék radioaktivitását ellenőrizni és kontrollálni kell.
Stabilitását, szilárdságát geotechnikai elemekben fokozottan ellenőrizni kell.
Toxikus fémtartalmát és annak esetleges kioldódását ellenőrizni kell.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, nagy mikroelem tartalmának köszönhetően.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, kálium tartalom.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Elvileg alkalmas lehet, mezoelem és mikroelemtartalma miatt.

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Mikroelem tartalma és textúrajavító hatása miatt.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Szilárdító hatása, és szemcseméret eloszlása miatt.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kiegyensúlyozza a szemcseméreteloszlást: homok mellé a finom frakciót biztosítja

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

Abban az esetben ha puzzolán aktivitással bír elősegíti a növények megtelepedését és javítja a textúrát.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

a lúgos pernyék

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Ha jelentős Ca tartalma van, akkor javíthatja. Számításokkal és előkísérletekkel eldönthető.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, mivel magas szilikáttartalmának köszönhetően képes a mállási folyamatok megfordítására, melynek során a fémek visszakötnek a molekularácsba.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A lúgos pernyék a lúgosan hidrolizáló talajalkotó ásványokat kilúgozhatják ( arzenátok, szelenátok, nickelátok, kromátok)

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kolloid mérettartomány (nagy fajlagos felületű szemcsék) és mikroelemtartalom jó baktérium élőhelyet biztosít.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Abban az esetben ha puzzolán aktivitással bír, illetve szilikáttartalmának és finom frakciójának köszönhetően. Felszín alatti résfal, vízzáró izoláció készíthető belőle.

Egyéb potenciális használat talajra

A növények learatása után a talajból eltávozó hamutartalom pótlására alkalmas.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Toxikus fémtartalmát és a radioaktivitást kontrollálni kell.

Adatlap azonosító (eredeti)
1035
Bevivő
Atkári Ágota
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás