Ólommal és savgyantával szennyezett hidrofób talaj fitostabilizációja bioszénnel kombinálva

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveÓlommal és savgyantával szennyezett hidrofób talaj fitostabilizációja bioszénnel kombinálva
Technológia angol neve
Phytostabilization combinated with biochar application method of a hydrophobic soil contaminated with lead and acid tar
Kifejlesztés országa
Amerikai Egyesült Államok
A fejlesztés fázisa
közvetlenül demonstráció előtt
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Egyéb szennyezőanyag
arzén, réz, antimon
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
talajban mért összes Pb-koncentráció
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
29 467
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Egyéb szennyezőanyag
arzén, alumínium, antimon
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Mehlich III extrahálható mobilis Pb-tartalom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
1828
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Egyéb szerves vegyi anyag
Egyéb szennyezőanyag
savgyanta
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
pH
Jellemző kezdeti érték
4.2
Maximális végérték
7.4
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
Biológiai
A technológia általános ismertetése

Fitostabilizáció során növények segítségével akadályozzák meg a szennyezőanyagok transzportját (felszíni vagy felszín alatti vízáramlásokkal, szélerózióval) a talajban. A szennyezett talajok növényi borítása nem csupán a szennyezők terjedését csökkenti, hanem az adott területen végbemenő szukcessziós folyamatokat is felgyorsítja.
A bioszenet növényi vagy állati biomasszából állítják elő. Előállítása relatív alacsony hőmérsékleten, csökkentett oxigéntartalmú körülmények között, jellemző módon pirolízissel zajlik. A talajhoz adagolva csökkenti a talaj savanyúságát, adszorbeálja a toxikus szennyezőket, ugyanakkor a talajszerkezet javításával növeli a víztartás mértékét is. A bioszenet jellemzően a talajhoz keverik, de lehetőség van a felszíni kiszórásra is, ekkor azonban gondoskodni kell az erózió elleni védelemről. Erősen savas talajok esetén a szenezés hosszútávú alkalmazása korlátozott, mivel alacsony pH esetén csökken a bioszén adszorpciós képessége. Ennek megfelelően a talajba való bekeverés elsősorban rövidtávú alkalmazás esetén hatékony.
A fitostabilizációs talajremediáció során a bioszén adagolása a savasság mértékének, valamint a fémszennyezők mobilitásának csökkentésével növeli a növénynövekedést. A kombinált technológia alkalmazható ipari vagy bányászati területek erősen szennyezett, savas, magas fémtartalmú (pl. Pb, As, Sb, Cu) talajainak remediációjára.

A technológia újdonsága

A bioszenes eljárások környezetbarát alternatív talajremediációs megoldásoknak tekinthetők, ezen felül alkalmazásuk gazdasági szempontból is kedvező. Helyi biomasszából gyártott bioszén alkalmazása ugyanakkor lehetőséget nyújt a szállítási igények csökkentésére, amellyel a közvetett szennyezés mértéke is visszaszorítható.

Remediációs technológia fajtája
 • fitoremediáció
 • fitostabilizáción alapuló talajremediáció
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Immobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Szennyezőanyag mennyisége
pH
Kation/anioncserélő kapacitás
Növénynövekedés
Egyéb technológiai paraméter

víztaszítás
víztartó képesség

Környezetmonitoring helye
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Utómonitoring időtartama
56 nap után
Beruházási költség
1.000.000 - 2.000.000 HUF
Fajlagos müködtetési költség
5 000 - 10 000 HUF
Fajlagos energia költség
5 000 - 10 000 HUF
Fajlagos munkaerőköltség
20 000 - 50 000 HUF
Fajlagos összköltség
50 000 - 100 000 HUF
Költségszámítással kapcsolatos megjegyzések

A beruházási költség a bioszén előkészítési műveleteihez kapcsolódóan jelentkezik. Az ismertetett technológiánál faszenet 0,25-2 mm-es szemcsékre törnek össze. Nagyobb kiterjedésű szennyezés esetén célszerű automatizált módon, zúzógép segítségével darabolni a faszenet. A berendezés teljesítményétől függően lényeges eltérések mutatkoznak a gépárakban, így a beruházási költségekben. (Egy jellegzetes berendezéstípus ára és paraméterei: http://www.alibaba.com/product-detail/High-capacity-charcoal-crusher_94…)
A fajlagos költségek, mint az anyagköltségek vagy a mezőgazdasági műveletek elvégzéséhez kapcsolódó költségek egy hektárra vonatkoztatva lettek megbecsülve. (http://www.peterkeszaki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id…)

Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Helyigény
3-közepes
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
nem
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
nem
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
Erősségek

A fitostabilizációs talajremediáció bioszénnel történő kombinálása sikeresen alkalmazható ipari vagy bányászati területek erősen szennyezett, savas, magas fémtartalmú (pl. Pb, As, Sb, Cu) talajainak remediációjára.
A talajremediáció során a bioszén adagolása a savasság mértékének, valamint a fémszennyezők mobilitásának csökkentésével elősegíti a növénynövekedést, ugyanakkor a talajszerkezet javításával növeli a tápanyaghasznosítás mértékét is.

Gyengeségek

Kísérletek alapján a talaj azon paraméterei, mint a víztaszítás, vagy a kationcserélő kapacitás csak rendkívül nagy mennyiségű bioszén talajba történő bekeverésével befolyásolhatóak.
Erősen savas talajok esetében a bioszén alkalmzása csak rövidtávú megoldásként javasolt, mivel pH-növelő hatékonysága ekkor gyengébb.
A bioszén talajba való bekeverése problémákba ütközhet, az erősen köves, savgyantával szennyezett talajoknál ugyanis nehezebb a talaj felszántása, továbbá nagyobb valószínűséggel következik be a szennyezett talaj felszíni tovaterjedése.

Lehetőségek

Olcsó, környezetbarát technológia.
A bioszén gyártásával hasznosíthatóak az erdő- és mezőgazdálkodási biomassza hulladékok.
A kombinált technológia alkalmazása sokféle szennyezőre kiterjeszthető.

Veszélyek

A fitostabilizáció csak olyan területeken valósítható meg, amelyeken a nehézfém szennyezőanyag koncentrációja nem haladja meg a növény számára toxikus határértéket, ez némiképp korlátozza az alkalmazási lehetőségeket.

A terület neve
Felhagyott ipari terület
Alkalmazás helye, ország
Amerikai Egyesült Államok
Alkalmazás helye, város
Titusville, Pennsylvania
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Hosszúság (m)
30.0
Szélesség (m)
40.0
Mélység (m)
0.2
Területhasználat
Ipari
A szennyezettség eredete
Ipari eredetű, kénsav-feldolgozó üzemből származó
Összefoglaló az alkalmazásról

Mikrokozmosz kísérlet során vizsgálták az ipari területről származó szennyezett hidrofób talaj remediációjának lehetőségét bioszénnel kombinált fitostabilizációs technológiával.
Kísérletsorozat során vizsgálták a talaj-bioszén arány (0-100 %) hatását a talaj víztartó képességére, kationcserélő kapacitására, víztaszítására és pH-jára. A víztartó kapacitás abban az esetben növekedett meg drasztikusan, amikor 80 %-ban vagy a fölötti mennyiségben adagoltak bioszenet a talajhoz. A kationcserélő kapacitás esetén ez a szám 50 % volt. A talaj nagymértékű víztaszítása a szennyezőanyag, vagyis a petróleum alapú savgyanta magas koncentrációjával áll összefüggésben, értéke a bioszén adagolásával csökkenthető. Ezen paraméterek csak nagy mennyiségű bioszén hozzáadásával befolyásolhatók. Az eredetileg savas kémhatású talajok pH-ja bioszén adagolásával növelhető. Alacsony pH esetén a bioszén által maximálisan adszorbeálható Pb-tartalom mindössze 0,3-0,4 mg/g bioszén volt. Ahogy a bioszén adagolásával folyamatosan nőtt a kémhatás (3,25-ről 7,5-re), úgy emelkedett a megkötött Pb mennyisége is. A bioszén Pb-adszorpciós kapacitását a kísérlet eredményei alapján egyedül a pH értéke befolyásolja jelentősen.
56 napos növényteszt során vizsgálták a Pb bioakkumulációját, és a növények által felvett koncentrációját. A növénykísérleteket két koncentrációértéknél (10 és 20 % bioszén-tartalom), 3 féle technika segítségével végezték; a bioszenet az egyik megoldás szerint a talajba bekeverték, ezen kívül a felszíni borítást, valamint a talajban rétegzést alkalmazták. A kísérletek alapján levonható az a következtetés, miszerint a bioszén adalék minden esetben növelte a növénynövekedést, mértéke nagyobb mennyiségű bioszén (20 %) felszínre rétegzésekor és talajba bekeverésekor volt a legkedvezőbb. A talajhoz hozzáadott bioszén mennyisége és a talajba juttatás módja erősen befolyásolja a növények hajtásaiban és gyökerében végbemenő Pb-akkumulációt.

Szennyezőanyag
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény gyökerében (10 % bioszén tartalom mellett, talajba bekeverve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
25 000
Maximális végérték
17 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény gyökerében (20 % bioszén tartalom mellett, talajba bekeverve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
25 000
Maximális végérték
16 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény gyökerében (10 % bioszén tartalom mellett, felszínen szétszórva)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
25 000
Maximális végérték
21 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény gyökerében (20 % bioszén tartalom mellett, felszínen szétszórva)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
25 000
Maximális végérték
14 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény gyökerében (10 % bioszén tartalom mellett, rétegezve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
25 000
Maximális végérték
28 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény gyökerében (20 % bioszén tartalom mellett, rétegezve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
25 000
Maximális végérték
19 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény hajtásában (10 % bioszén tartalom mellett, talajba belekeverve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
3800
Maximális végérték
1200
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény hajtásában (20 % bioszén tartalom mellett, talajba belekeverve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
3800
Maximális végérték
800
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény hajtásában (10 % bioszén tartalom mellett, felszínen szétszórva)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
3800
Maximális végérték
900
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény hajtásában (20 % bioszén tartalom mellett, felszínen szétszórva)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
3800
Maximális végérték
300
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény hajtásában (10 % bioszén tartalom mellett, rétegezve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
3800
Maximális végérték
5200
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Pb-koncentráció a növény hajtásában (20 % bioszén tartalom mellett, rétegezve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
3800
Maximális végérték
3900
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Mehlich III extrahálható mobilis Pb-tartalom
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/kg
Jellemző kezdeti érték
1828
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Nem vegyi anyag
Egyéb szennyezőanyag
növénynövekedés
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
biomassza (növényi gyökér, 10 % bioszén tartalom mellett, talajba bekeverve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
gdw
Jellemző kezdeti érték
0.2
Maximális végérték
1.25
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Nem vegyi anyag
Egyéb szennyezőanyag
növénynövekedés
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
biomassza (növényi hajtás, 20 % bioszén tartalom mellett, talajba bekeverve)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
gdw
Jellemző kezdeti érték
0.03
Maximális végérték
0.38
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Egyéb szerves vegyi anyag
Egyéb szennyezőanyag
savgyanta
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
pH
Jellemző kezdeti érték
4.2
Maximális végérték
7.4
Publikációk

S.L. Edenborn, H.M. Edenborn, R.M. Krynock, K.L. Zickefoose Haug: Influence of biochar application methods on the phytostabilization of a hydrophobic soil contaminated with lead and acid tar, Journal of Environmental Management 150 (2015) 226-234

Referenciák

David Houben, Laurent Evrard, Philippe Sonnet: Mobility, bioavailability and pH-dependent leaching of cadmium, zinc and lead in a contaminated soil amended with biochar, Chemosphere 92 (2013) 1450–1457

David Houben, Laurent Evrard, Philippe Sonnet: Beneficial effects of biochar application to contaminated soils on the bioavailability of Cd, Pb and Zn and the biomass production of rapeseed (Brassica napus L.), Biomass and bioenergy 57 (2013) 196-204

Adatlap azonosító (eredeti)
1733
Bevivő
Jakab Dorottya
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás