Komplex szennyezőanyaggal (aromás és klórozott oldószerek) szennyezett talajvíz-réteg kezelése

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveKomplex szennyezőanyaggal (aromás és klórozott oldószerek) szennyezett talajvíz-réteg kezelése
Technológia angol neve
Treatment of groundwater table impacted by complex pollution (aromatics and chlorinated solvents)
Kifejlesztés országa
Franciaország
A fejlesztés fázisa
demonstráció alatt
Fejlesztés kezdete
2004
Fejlesztés befejezése
2015
Saját forrás
2600 Dollár
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
  • egyéb benzol
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Közepesen illékony (nem halogénezett) szerves vegyületek
  • aceton
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
  • benzol
Maximális kezdeti érték
800 µg/l
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai
A technológia általános ismertetése

A talajvíz kinyerésén és felszíni kezelésén ('Pump and treat') alapuló technológia komplex, eltérő biológiai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező szennyezőanyagok esetére. A talajvíz kiszivattyúzása és ex situ kezelése, az illékony komponensek talajban történő diffúziója miatt és az intermedier metabolitok keletkezésének elkerülése érdekében szükséges.

A technológia újdonsága

Innovatív, ex situ, szennyezett talajvízre vonatkozó technológia.

Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • talajvíz recirkuláltatás felszíni kezeléssel
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
ex situ on site
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Mozgatott levegőmennyiség
Környezetmonitoring helye
Felszín alatti víz
Levegő
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
50 000 - 100 000 HUF
Költség
1-nagyon nagy
Időigény
2-nagy
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Célérték teljesítésének képessége
3-közepes
Környezethatékonyság
3-közepes
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
igen
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
Erősségek

A jelen lévő komplex szennyeződés és a vele járó problémák (környezeti kockázat, bűz-hatás stb.) kezelésére alkalmazható jól ismert, elterjedt technológia (kutas kinyerés utáni felszíni kezelés), melynek hatása hosszú idő után, de várhatóan eredményes.

Gyengeségek

A beruházás éves költsége valamint időtartama a folyamatos monitoringgal igen magas.

Veszélyek

A szivattyúzás hidraulikai gátként megakadályozza az illékony komponensek talajban történő tovaterjedését. A talajban folyó spontán mikrobiológiai folyamatok esetleg káros hatású metabolitok keletkezéséhez vezetnek, a víz eltávolítása és ex situ kezelése ezt a problémát kiküszöböli.

A terület neve
Korábbi ipari terület
Alkalmazás helye, ország
Franciország
Alkalmazás helye, város
n.a.
Hosszúság (m)
20.0
Szélesség (m)
20.0
Mélység (m)
20.0
Területhasználat
Ipari
Összefoglaló az alkalmazásról

A szennyezéshez hasonlóan komplex folyamat alkalmazandó 2 szinten:
1. szint: az illékony komponensek kiextrahálása a vízből majd a víz aktív szenes szűrőkön való átbocsátása.
2. szint: a kitermelés költségeinek csökkentéséhez a gázok kezelése molekuláris biodegradációval. Majd a nem-biodegradálható molekulák oxidációs mosása és a visszamaradt anyagok tisztítása szűréssel.

Adatlap azonosító (eredeti)
653
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás