Komplex szennyezőanyaggal (aromás és klórozott oldószerek) szennyezett talajvíz-réteg kezelése

Adatszolgáltató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Elérhetőség
Telefon/fax
+36-1-4632347
Technológia fő adatlapja
Technológia neveKomplex szennyezőanyaggal (aromás és klórozott oldószerek) szennyezett talajvíz-réteg kezelése
Technológia angol neve
Treatment of groundwater table impacted by complex pollution (aromatics and chlorinated solvents)
Kifejlesztés országa
Franciaország
A fejlesztés fázisa
demonstráció alatt
Fejlesztés kezdete
2004
Fejlesztés befejezése
2015
A fejlesztés finanszírozása
Saját forrás
2600 Dollár
Alkalmazási kör
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
  • egyéb benzol
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Közepesen illékony (nem halogénezett) szerves vegyületek
  • aceton
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
  • benzol
Csökkentendő környezeti kockázat jellemzése
Maximális kezdeti érték
800 µg/l
Technológiára vonatkozó információ
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai
A technológia általános ismertetése

A talajvíz kinyerésén és felszíni kezelésén ('Pump and treat') alapuló technológia komplex, eltérő biológiai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező szennyezőanyagok esetére. A talajvíz kiszivattyúzása és ex situ kezelése, az illékony komponensek talajban történő diffúziója miatt és az intermedier metabolitok keletkezésének elkerülése érdekében szükséges.

A technológia újdonsága

Innovatív, ex situ, szennyezett talajvízre vonatkozó technológia.

Technológia besorolása
Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • talajvíz recirkuláltatás felszíni kezeléssel
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
ex situ on site
Technológia-monitoring
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Mozgatott levegőmennyiség
Környezetmonitoring helye
Felszín alatti víz
Levegő
Technológia költségei
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
50 000 - 100 000 HUF
SWOT (értékelés osztályzattal)
Költség
1-nagyon nagy
Időigény
2-nagy
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Célérték teljesítésének képessége
3-közepes
Környezethatékonyság
3-közepes
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
igen
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
SWOT (szöveges értékelés)
Erősségek

A jelen lévő komplex szennyeződés és a vele járó problémák (környezeti kockázat, bűz-hatás stb.) kezelésére alkalmazható jól ismert, elterjedt technológia (kutas kinyerés utáni felszíni kezelés), melynek hatása hosszú idő után, de várhatóan eredményes.

Gyengeségek

A beruházás éves költsége valamint időtartama a folyamatos monitoringgal igen magas.

Veszélyek

A szivattyúzás hidraulikai gátként megakadályozza az illékony komponensek talajban történő tovaterjedését. A talajban folyó spontán mikrobiológiai folyamatok esetleg káros hatású metabolitok keletkezéséhez vezetnek, a víz eltávolítása és ex situ kezelése ezt a problémát kiküszöböli.

Konkrét megvalósult alkalmazások
A terület neve
Korábbi ipari terület
Alkalmazás helye, ország
Franciország
Alkalmazás helye, város
n.a.
A kezelt terület mérete
Hosszúság (m)
20.0
Szélesség (m)
20.0
Mélység (m)
20.0
Területhasználat
Ipari
Összefoglaló az alkalmazásról

A szennyezéshez hasonlóan komplex folyamat alkalmazandó 2 szinten:
1. szint: az illékony komponensek kiextrahálása a vízből majd a víz aktív szenes szűrőkön való átbocsátása.
2. szint: a kitermelés költségeinek csökkentéséhez a gázok kezelése molekuláris biodegradációval. Majd a nem-biodegradálható molekulák oxidációs mosása és a visszamaradt anyagok tisztítása szűréssel.

Publikáció, referencia
Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti)
653
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás2009-06-16
Módosítás2018-06-22