Talajmosás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveTalajmosás
Technológia angol neve
Soil Washing Trial (ENSOLVEX)
Kifejlesztés országa
Nagy-Britannia
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Fejlesztés kezdete
2007
Fejlesztés befejezése
2014
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Egyéb szennyezőanyag
BTEX-et megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a kavicsfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
17 mg/kg
Maximális kezdeti érték
26 mg/kg
Jellemző végérték
mg/kg mg/kg
Maximális végérték
2 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Egyéb szennyezőanyag
BTEX-et megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a homokfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
17 mg/kg
Maximális kezdeti érték
26 mg/kg
Jellemző végérték
8 mg/kg
Maximális végérték
10 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Kőolajszármazékok (TPH)
Egyéb szennyezőanyag
TPH-t megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a kavicsfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
550 mg/kg
Maximális kezdeti érték
693 mg/kg
Jellemző végérték
120 mg/kg
Maximális végérték
150 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Kőolajszármazékok (TPH)
Egyéb szennyezőanyag
TPH-t megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a homokfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
590 mg/kg
Maximális kezdeti érték
693 mg/kg
Jellemző végérték
300 mg/kg
Maximális végérték
405 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • PAH (összes)
Egyéb szennyezőanyag
PAH-ot megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a kavicsfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
9841 mg/kg
Maximális kezdeti érték
11692 mg/kg
Jellemző végérték
405 mg/kg
Maximális végérték
1420 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • PAH (összes)
Egyéb szennyezőanyag
PAH-ot megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a homokfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
9841 mg/kg
Maximális kezdeti érték
11692 mg/kg
Jellemző végérték
2668 mg/kg
Maximális végérték
3675 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(a)pirén
Egyéb szennyezőanyag
benz(a)pirént megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a kavicsfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
323 mg/kg
Maximális kezdeti érték
565 mg/kg
Jellemző végérték
30 mg/kg
Maximális végérték
57 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(a)pirén
Egyéb szennyezőanyag
benz(a)pirént megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a homokfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
323 mg/kg
Maximális kezdeti érték
565 mg/kg
Jellemző végérték
150 mg/kg
Maximális végérték
190 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fenolok
 • fenolok (összes)
Egyéb szennyezőanyag
fenolt megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a kavicsfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
8 mg/kg
Maximális kezdeti érték
13 mg/kg
Jellemző végérték
mg/kg mg/kg
Maximális végérték
3 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fenolok
 • fenolok (összes)
Egyéb szennyezőanyag
fenolt megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a homokfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
8 mg/kg
Maximális kezdeti érték
13 mg/kg
Jellemző végérték
mg/kg mg/kg
Maximális végérték
6 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • cianid (összes)
Egyéb szennyezőanyag
cianidot megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a kavicsfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
175 mg/kg
Maximális kezdeti érték
1467 mg/kg
Jellemző végérték
14 mg/kg
Maximális végérték
700 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • cianid (összes)
Egyéb szennyezőanyag
cianidot megadjuk a különféle textúrájú rétegekben: ez a homokfrakcióé
Jellemző kezdeti érték
175 mg/kg
Maximális kezdeti érték
1467 mg/kg
Jellemző végérték
250 mg/kg
Maximális végérték
2050 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • arzén
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • higany
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • nikkel
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
A technológia általános ismertetése

On-site pilot vizsgálat ipari terület szennyezett talajának szemcseméreteloszlásának és talajmosással való kezelhetőségének megállapítására. Miután a fő frakció a kavics, ezért több kavics mosó rendszer is felhasználásra került. Sűrűség szerinti elválasztást alkalmaztak mind a homok, mind a kavics frakciónál. A kavicshoz dobmosót, rázógépet használtak, a homok frakcióhoz spirál osztályozót, és ellenáramú osztályozót. A mosás eredményeként kavicshoz, homokhoz, maradék iszaphoz és szerves fázishoz jutottak.

A technológia újdonsága

A technológia egy Belgiumban használt remediációs módszer alkalmazhatóságának vizsgálata egy Angliai helyszínen.

Remediációs technológia fajtája
 • fizikai-kémiai
 • talajmosás
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
ex situ on site
Technológiai paraméterek
Egyéb
Egyéb technológiai paraméter

szemcseméreteloszlás

Környezetmonitoring helye
Telített talaj
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
nincs rá becslés
Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Helyigény
2-nagy
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Célérték teljesítésének képessége
3-közepes
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
3-közepes
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
igen
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Sok különböző szennyezőanyag-fajta került eltávolításra a talajmosás során.A talajmosó gép különböző elemei eltérő hatásfokot mutattak a szennyezőanyag eltávolításában. A különböző fokozatok kombinációi jobb talajmosási hatékonyságot fognak eredményezni az alkalmazéás során. Még további kezelés hődeszorpcióval, bioremediációval, stabilizációval, stb. szükséges az iszap és a finom szerves frakció kezelésére.

Gyengeségek

A szennyező anyagok nem semmisültek meg – a hátramaradt üledéket izoláltan kell tárolni és további kezelésnek alávetni (a demonstrációs esetben a betáplálás 5%-a), ahogy a szennyezett vizet is. A felhasználható homok és kavics mennyiségét korlátozza a kioldható maradék PAH- és cianidtartalom. A talajmosás a kavicsos szerkezetű talajok kezelésére van kifejlesztve, így a finomabb részecskék eltávolításra kerülnek a mosás során. Nagy (40%-nal nagyobb) agyag-és iszaptartalmú talajok technikailag ugyan moshatóak, de a tisztán visszakapott homok mennyisége a bevitelhez képest kicsi lesz, és jelentős mennyiségű finom frakciót kell még kezelni.

Lehetőségek

A talajmosó gép különböző elemeinek különböző hatásfokai voltak a szennyezőanyag eltávolításában. A különböző fokozatok kombinációi és a jövőbeni további mosási fokozatok alkalmazása tovább emelhetné a hatékonyságot. Még további kezelés hődeszorpcióval, bioremediációval, stabilizációval, stb. szükséges az iszap és a finom frakció elválasztásához.

A területen még 2014-ig további remediációs munkálatok zajlanak.

A terület neve
The Avenue, Chesterfield, UK
Alkalmazás helye, ország
Egyesült Királyság
Alkalmazás helye, város
Chesterfield
Alkalmazás kezdő időpontja
2007
Alkalmazás befejező időpontja
2014
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Hosszúság (m)
1700.0
Szélesség (m)
700.0
Területhasználat
Ipari
Egyéb területhasználat
Rekreációs
A szennyezettség eredete
régebben működő kokszolóüzem, kémiai üzemek, hulladéklerakó
Összefoglaló az alkalmazásról

On-site vizsgálat, a Belgiumban használt DEC statikus üzem kisebb léptékű másolata. 20 tonna talajminta a hulladéklerakó területéről, és 10 tonna talajminta a gyáregység területéről került mosásra. A mosási művelet körülbelül egy hetet vett igénybe. A bevitt anyag 75mm-ig volt elővizsgálva. Mivel a fő frakció kavics, több kavics(sóder) mosó rendszer is felhasználásra került. Sűrűség szerinti elválasztást alkalmaztak mint a homok, mind a kavics frakciónál. A kavicshoz dob mosó rázógépet használtak, a homok frakcióhoz sűrűségmérő spirált, és ellenáramú osztályozót. A mosás eredményeként kavicshoz, homokhoz, és maradék iszaphoz és szerves fázishoz jutottunk.

Adatlap azonosító (eredeti)
656
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás