Reaktív talajzóna klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajvíz bioremediációjára

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveReaktív talajzóna klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajvíz bioremediációjára
Technológia angol neve
Bioscreen for bioremediation of hydro chlorinated carbons
Kifejlesztés országa
Hollandia
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Fejlesztés kezdete
1999
Fejlesztés befejezése
1999
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • tetraklóretilén
Jellemző kezdeti érték
1 µg/l
Maximális kezdeti érték
mg/kg µg/l
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Egyszerű
Technológia alapja
Biológiai
A technológia általános ismertetése

A bioscreen technológia in-situ bioremediáción alapul. Beépített területeken igen bonyolult, vagy akár lehetetlen a szennyezett területekhez való hozzáférés az épületek, infrastruktúra megléte miatt. De ha nagy a szennyezettség talajvízben történő továbbterjedésének kockázata, akkor a szennyezőanyag kezelése szükséges.
Aerob vagy anaerob körülmények között biodegradálható szennyezőanyagok esetében a reaktív talajzóna egy egyszerű, hatékony és költségkímélő megoldást jelenthet.
Ez a reaktív talajzóna a talajvíz áramlására merőlegesen kialakított kvázireaktor, amelybe belépő oldott szennyezőanyagokat az ott található mikroorganzimusok biodegradálják. A zónában olyan körülményeket biztosítanak a környezeti paraméterek beállításával és szükséges tápanyagok adagolásával, melyben a szennyezőanyag az egyetlen limitáló faktor a mikroorganizmusok növekedéséhez, azaz az adott szennyezőanyagra éheznek. A technológia egy sor talajvíz kitermelő kútból áll, melyekből a talajvizet kiszivattyúzzák és a szükséges tápanyagok hozzáadása után visszajuttatják a talajba. A kutak egy központi irányító egységre vannak kötve, mely szabályozza a víz kitermelés, és a tápanyagok bejuttatását. Ha aerob körülményekre van szükség, a vizet oxigénnel dúsítják. A reaktív zónának követnie kell a már kiépült infrastruktúrát, és közben a lehető legjobban le kell fednie a szennyezett talajvíz áramlását. A zóna vastagsága, azaz a talajvíz áramlás irányát tekintve a zóna mélysége a talajvíz áramlás sebességétől függ. Olyan nagy kell legyen, hogy a szennyezőanyagok a reaktív zónában való tartózkodási idejük alatt teljesen lebomolhassanak. A rendszer működését a zóna előtt és mögött 10 méterre elhelyezett monitoring kutak segítségével ellenőrzik.

A technológia újdonsága

A bioscreen technológia a talaj egy zónáját használja bioreaktorként. Hatékony és viszonylag kicsi a helyigénye, ezért beépített területeken is alkalmazható egy adott terület szennyeződéstől való megvédésére és a szennyezett talajvíz érintetelen területekre jutásától.

Remediációs technológia fajtája
  • felszín alatti reaktív résfal vagy gát vagy réteg vagy zóna
  • reaktív réteg (egyszerű)
Egyéb remediációs technológia
a talaj egy része maga a reaktív zóna
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Szennyezőanyag mennyisége
Szennyezőanyagból keletkezett főtermék
Szennyezőanyagból keletkezett melléktermék
Hőmérséklet
Redoxpotenciál
Egyéb
Egyéb technológiai paraméter

DO2

Környezetmonitoring helye
Felszín alatti víz
Beruházási költség
10.000 HUF alatt
Fajlagos müködtetési költség
nincs rá becslés
Fajlagos energia költség
nincs rá becslés
Fajlagos anyagköltség
nincs rá becslés
Fajlagos munkaerőköltség
nincs rá becslés
Fajlagos összköltség
nincs rá becslés
Költség
4-kicsi
Időigény
2-nagy
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
nem
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
igen
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
Erősségek

Hatékony in situ remediációs technológia,viszonylag alacsony építési és működtetési költségek, kis helyigénye miatt beépített területen is alkalmazható.

Gyengeségek

A remediáció időigénye nagyobb egy ex-situ technológiához képest.

Lehetőségek

Többféle biodegradálható, vízoldható szerves szennyezőanyag esetén használható.

Veszélyek

Nem megfelelő kialakítás, monitoring esetén a szennyeződés elszökhet, a tápanyag mennyiségét meg kell határozni.

A terület neve
Wageningen
Alkalmazás helye, ország
Hollandia
Alkalmazás helye, város
Wageningen
Alkalmazás kezdő időpontja
1999
Alkalmazás befejező időpontja
2001
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Hosszúság (m)
150.0
Szélesség (m)
25.0
Mélység (m)
28.0
Területhasználat
Ipari
A szennyezettség eredete
Tisztító üzem
Összefoglaló az alkalmazásról

Bioscreen in situ technológiát alkalmazták. A reaktív talajzóna a talajvíz áramlására merőlegesen kialakított reaktor, amelybe belépő szennyezőanyagokat az ott található mikroorganzimusok biodegradálják.

Adatlap azonosító (eredeti)
659
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás