In situ anaerob bioremediáció - reaktív talajzóna létrehozása injektálás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveIn situ anaerob bioremediáció - reaktív talajzóna létrehozása injektálás
Technológia angol neve
In situ anaerobic bioremediation - schockload injection
Kifejlesztés országa
Hollandia
A fejlesztés fázisa
demonstráció alatt
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • diklóretilén
Jellemző kezdeti érték
70000 µg/l
Maximális kezdeti érték
70000 µg/l
Jellemző végérték
3000 µg/l
Maximális végérték
3000 µg/l
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • triklóretilén
Jellemző kezdeti érték
50000 µg/l
Maximális kezdeti érték
50000 µg/l
Jellemző végérték
µg/l
Maximális végérték
0 µg/l
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • vinilklorid
Jellemző kezdeti érték
5000 µg/l
Maximális kezdeti érték
5000 µg/l
Jellemző végérték
3000 µg/l
Maximális végérték
10000 µg/l
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • tetraklóretilén
Jellemző kezdeti érték
100000 µg/l
Maximális kezdeti érték
100000 µg/l
Jellemző végérték
µg/l
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Egyszerű
Technológia alapja
Biológiai
A technológia általános ismertetése

A biodegradációs folyamatokat a talajban vagy a vízben a mikroorganizmusok katalizálják. A mikroorganizmusok számára optimális körülményeket az in situ biotechnológia biztosít. A 'shockload-therapy' névre hallgató technológia esetében a forrás területén kialakított reaktív talajzóna biztosítja ezeket a körülményeket. A technológusok a reaktív talajzónában uralkodó körülményeket a pH, a redoxpotenciál és a tápanyagellátás optimálása révén biztosították.

A technológia újdonsága

Shockload-terápia: a klórozott szénhidrogének biodegradációs folyamatai során nem termelődik energia (kometabolikus folyamatok), ezért egy keményítőgyártási mellékterméket (protamylasse) injektáltak a talajba (40 méter mélységig), mely mintegy fél év alatt lecsökkentette a redoxpotenciált a megfelelő értékre és létrehozta azt a zsírsavkoncentrációt, mely a mikrobiális reduktív deklórozáshoz szükséges. A perklóretilén és bomlástermékei 2 év alatt biodegradálódtak a forráskörnyéki talajban, ahol extrém nagy szennyezőanyagkoncentrációk voltak mérhetőek.

Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • anaerob biodegradáción alapuló technológia
Egyéb remediációs technológia
reaktív talajzóna
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Anyagfogyasztás
Biológiai aktivitás
Biológiai indikátorok
Szennyezőanyag mennyisége
Szennyezőanyagból keletkezett főtermék
Szennyezőanyagból keletkezett melléktermék
Redoxpotenciál
Egyéb technológiai paraméter

zsírsavkoncentráció

Környezetmonitoring helye
Telített talaj
Felszín alatti víz
Beruházási költség
2.000.000 - 5.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
1 000 - 2 000 HUF
Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
5-nagyon nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
nem
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
igen
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
1-rossz
Erősségek

Megfizethető új eljárás (Shockload-therapy), mely azon alapul, hogy klórozott szénhidrogének biológiai deklórozásához optimális körülményeket biztosítunk. Akár 40 mélységig is kezelni tudjuk a talajt. Az optimális körülményeket in situ injektálással állítjuk elő. A technológia alapvető fontosságú része a monitoring és a monitoring-eredmények alapján történő beavatkozás, adagolás, injektálás. Egy ipari mellékterméket, a burgonyából keményítő gyártása során keletkező burgonyatörkölyt hasznosítja.

Gyengeségek

A megrendelők és környezetmendzserek nem bíznak az in situ biológiai remediációs technológiákban.

Lehetőségek

A talajban kialakított reaktív zónák segítségével nagyhatékonyságú kvázi reaktorokat alakíthatunk ki, amelyekben a biológiai folyamatok optimumon, ezért nagy sebességgel folynak. Tudásunkat ezen a területen tovább kell növelni és ezeket az olcsó, biológiai technológiákat továbbfejleszteni és terjeszteni más szennyezőanyagokkal szennyezett talaj és üledék remediálására is. A bemutatott demonstráció bizonyította, hogy az tévhit, hogy viszonylag nagy koncentrációjú klórozott szénhidrogén ne lenne biológiailag bontható

Veszélyek

A folyamatok nem kellő monitoring és kezelés miatt lelassulhatnak.

A terület neve
Nooitgedacht IJlst
Alkalmazás helye, ország
Hollandia
Alkalmazás helye, város
IJlst
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Mélység (m)
40.0
Területhasználat
Ipari
A szennyezettség eredete
fémfeldolgozó
Összefoglaló az alkalmazásról

60 injektálócső, direkt-push injektálás, 40 méter mélységig. Adalékanyag injektálás és mintavétel monitoring céljára a forrás közelében.

Adatlap azonosító (eredeti)
664
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás