Gőzzel intenzifikált kétfázisú gőzextrakció biodegradációval kombinálval

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveGőzzel intenzifikált kétfázisú gőzextrakció biodegradációval kombinálval
Technológia angol neve
Steam Enhanced Dual Phase Vapour extraction at Former Oil Depot
Kifejlesztés országa
Egyesült Királyság
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Nemzetközi program neve
EURODEMO
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Kőolajszármazékok (TPH)
  • TPH > C20
Egyéb szennyezőanyag
viszkózus fáradt motorolaj
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Kőolajszármazékok (TPH)
  • motorolaj/kenőolaj
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Egyéb szennyezőanyag
LDNAPL: kis sűrűségű nem vízfázisú felúszó folyadék
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
Biológiai
Ökológiai
A technológia általános ismertetése

Ezt a rendszert a talajvíz és a telített talajréteg oldott fázisú szénhidrogén-szennyezettségének gyorsított remediációjára tervezték. Az innovatív és a megbízható rendszer több technológia kombinációja: felúszó fázis leszívása után, gőzinjektálással felmelegítik a szennyezett talajtérfogatot, a telített talajból a gőz kihajtja a szennyezőanyag-gőzöket, amit kétfázisú vákuumkút alkalmazásával elszívnak a talajvíz kiszivattyúzásával együtt. A kiszivott gőzöket és talajvizet a felszínen kezelik. Emelett folyik az in situ biodegradáció a talaj telített és telítetlen zónájában. Az intenzifikálás eredményeként tízszeres termékkinyerés érhető el, a biodegradáció felgyorsul és a remediációs idő lerövidül.

A technológia újdonsága

Az újdonság az, hogy a kevéssé mozgékony szennyezőanyagot, a BTEX-et, a viszkózus motorolajat, illetve ennek BTEX-ben oldott változatát minden lehetséges mobilizációs eszközzel'támadja': párologtatás, elgőzölögtetés, in situ sztrippelés, vízoldhatóság növelése, deszorpció növelése, a mozgékony fázisokba (talajlevegő, talajvíz) átkerült szennyezőanyag eltávolítása a talajból, a mozgékonnyá, ezzel együtt biológiailag hozzáférhetővé vált anyaghányad in situ biodegradációja, a deszorbeált szennyezőanyag egyenletes újra-szorbeálódás utáni biodegradációja, stb. Tehát minden lehetséges fizikai-kémiai, termikus és biológia mobilizációs eljárást kombinálva ér el jó hatásfokot.

Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • intenzifikált bioremediáció
Egyéb remediációs technológia
a szennyezőanyag termikus és fizikai-kémiai mobilizációja
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Mozgatott levegőmennyiség
Biológiai aktivitás
Szennyezőanyag mennyisége
Hőmérséklet
Környezetmonitoring helye
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Utómonitoring időtartama
2 - 5 év
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
5 000 - 10 000 HUF
Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
igen
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
nem
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
Erősségek

Kombinált módszer. Flexibilis. In situ talajkezelés, ex situ vízkezeléssel. termikus módszer. A remediációs idő lerövidíthető.

Gyengeségek

Ha nincs hulladékhő a területen, akkor a költségeket megnöveli a gőzinjektálás költsége. Az idő lerövidülése miatt még így is költséghatékony lehet.

Lehetőségek

A fizikai, kémiai, termikus és biológiai mobilizációs eljárások igény szerinti kombinálását lehetővé tévő komplex technológia. Még további technológiákkal is kombinálható. A talajt in situ reaktornak tekintő mérnöki eljárás.

Veszélyek

A mobilizáció hatására mozgékonyabbá vált szennyezőanyag terjedésének megakadályozására hidraulikai gátat kell létesíteni. A biodegradáció és a termikus mobilizáció összeegyeztetésére, harmonizálására gondolni kell. A túl nagy hőmérséklet gátolhatja a talajmikroorganizmusokat. Időszakos felmelegítés segíthet ezen.

A terület neve
Purfleet
Alkalmazás helye, ország
United Kingdom
Alkalmazás helye, város
Purfleet
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Hosszúság (m)
10.0
Szélesség (m)
10.0
Mélység (m)
4.0
Területhasználat
Ipari
A szennyezettség eredete
Üzemanyag tárolási terület, amely 60 éve szennyezi a talajvizet.
Összefoglaló az alkalmazásról

Ez a technológia egy többszintű gőzinjektálással és in situ sztrippeléssel kapcsolt kétfázisú vákuum extrakciós rendszer, amely termikusan segített szennyezőanyagkinyerésre és in-situ biodegradációra alkalmas.

Adatlap azonosító (eredeti)
665
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás