Gőzzel intenzifikált kétfázisú gőzextrakció biodegradációval kombinálval

Adatszolgáltató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Elérhetőség
Telefon/fax
+36-1-4632347
Technológia fő adatlapja
Technológia neveGőzzel intenzifikált kétfázisú gőzextrakció biodegradációval kombinálval
Technológia angol neve
Steam Enhanced Dual Phase Vapour extraction at Former Oil Depot
Kifejlesztés országa
Egyesült Királyság
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
A fejlesztés finanszírozása
Nemzetközi program neve
EURODEMO
Alkalmazási kör
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Kőolajszármazékok (TPH)
  • TPH > C20
Egyéb szennyezőanyag
viszkózus fáradt motorolaj
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Kőolajszármazékok (TPH)
  • motorolaj/kenőolaj
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Egyéb szennyezőanyag
LDNAPL: kis sűrűségű nem vízfázisú felúszó folyadék
Technológiára vonatkozó információ
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
Biológiai
Ökológiai
A technológia általános ismertetése

Ezt a rendszert a talajvíz és a telített talajréteg oldott fázisú szénhidrogén-szennyezettségének gyorsított remediációjára tervezték. Az innovatív és a megbízható rendszer több technológia kombinációja: felúszó fázis leszívása után, gőzinjektálással felmelegítik a szennyezett talajtérfogatot, a telített talajból a gőz kihajtja a szennyezőanyag-gőzöket, amit kétfázisú vákuumkút alkalmazásával elszívnak a talajvíz kiszivattyúzásával együtt. A kiszivott gőzöket és talajvizet a felszínen kezelik. Emelett folyik az in situ biodegradáció a talaj telített és telítetlen zónájában. Az intenzifikálás eredményeként tízszeres termékkinyerés érhető el, a biodegradáció felgyorsul és a remediációs idő lerövidül.

A technológia újdonsága

Az újdonság az, hogy a kevéssé mozgékony szennyezőanyagot, a BTEX-et, a viszkózus motorolajat, illetve ennek BTEX-ben oldott változatát minden lehetséges mobilizációs eszközzel'támadja': párologtatás, elgőzölögtetés, in situ sztrippelés, vízoldhatóság növelése, deszorpció növelése, a mozgékony fázisokba (talajlevegő, talajvíz) átkerült szennyezőanyag eltávolítása a talajból, a mozgékonnyá, ezzel együtt biológiailag hozzáférhetővé vált anyaghányad in situ biodegradációja, a deszorbeált szennyezőanyag egyenletes újra-szorbeálódás utáni biodegradációja, stb. Tehát minden lehetséges fizikai-kémiai, termikus és biológia mobilizációs eljárást kombinálva ér el jó hatásfokot.

Technológia besorolása
Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • intenzifikált bioremediáció
Egyéb remediációs technológia
a szennyezőanyag termikus és fizikai-kémiai mobilizációja
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológia-monitoring
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Mozgatott levegőmennyiség
Biológiai aktivitás
Szennyezőanyag mennyisége
Hőmérséklet
Környezetmonitoring helye
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Utómonitoring időtartama
2 - 5 év
Technológia költségei
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
5 000 - 10 000 HUF
SWOT (értékelés osztályzattal)
Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
igen
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
nem
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
SWOT (szöveges értékelés)
Erősségek

Kombinált módszer. Flexibilis. In situ talajkezelés, ex situ vízkezeléssel. termikus módszer. A remediációs idő lerövidíthető.

Gyengeségek

Ha nincs hulladékhő a területen, akkor a költségeket megnöveli a gőzinjektálás költsége. Az idő lerövidülése miatt még így is költséghatékony lehet.

Lehetőségek

A fizikai, kémiai, termikus és biológiai mobilizációs eljárások igény szerinti kombinálását lehetővé tévő komplex technológia. Még további technológiákkal is kombinálható. A talajt in situ reaktornak tekintő mérnöki eljárás.

Veszélyek

A mobilizáció hatására mozgékonyabbá vált szennyezőanyag terjedésének megakadályozására hidraulikai gátat kell létesíteni. A biodegradáció és a termikus mobilizáció összeegyeztetésére, harmonizálására gondolni kell. A túl nagy hőmérséklet gátolhatja a talajmikroorganizmusokat. Időszakos felmelegítés segíthet ezen.

Konkrét megvalósult alkalmazások
A terület neve
Purfleet
Alkalmazás helye, ország
United Kingdom
Alkalmazás helye, város
Purfleet
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
A kezelt terület mérete
Hosszúság (m)
10.0
Szélesség (m)
10.0
Mélység (m)
4.0
Területhasználat
Ipari
A szennyezettség eredete
Üzemanyag tárolási terület, amely 60 éve szennyezi a talajvizet.
Összefoglaló az alkalmazásról

Ez a technológia egy többszintű gőzinjektálással és in situ sztrippeléssel kapcsolt kétfázisú vákuum extrakciós rendszer, amely termikusan segített szennyezőanyagkinyerésre és in-situ biodegradációra alkalmas.

Publikáció, referencia
Képek
Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti)
665
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás2009-06-25
Módosítás2018-06-22