Statikus halteszt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveStatikus halteszt
Módszer angol neve
Acute fish test
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 22902-3, MSZ 21978/3-86
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Toxicitás teszteknél
Halál
Teszt végpontja
LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
NOEC / NOEL No Observed Effects Concentration / Level
Gátlási %
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Állat
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
Reprodukálhatóság (%)
80.00
Szórás (%)
30.00
Szelektivitás
Nem szelektív
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Tesztmedence, levegőztető, termosztát, fényforrás
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Oxigén-, pH mérő, a vízkeménység meghatározásához szükséges eszközök
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
Hígítóvíz
Mennyi mintát igényel
min. 2 liter
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
1
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés becsült ára
500.000 - 1.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
1 000 - 2 000 HUF
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Régóta szabványosított teszt, növényédőszerek engedélyeztetéséhez kötelező elvégezni. Rövid idejű változata vegyi anyagok és szennyezőanyagok akut letális hatását méri, de krónikus teszt formájában az utódok létrejöttének gátlását, vagy a hal szerveiben történő akkumulációt is képes mérni.
Laboratóriumban szaporítható faj a szivárványos guppi.
A teszteléshez felhasznált halaknak egy fajhoz kell tartozni, méretüknek (teljes testhossz és súly) és életkoruknak közel azonosnak kell lenni.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Vegyi anyagok környezeti kockázatának jellemzésére elterjedt teszt, a vízi ökoszisztémák veszélyeztetettségé nek felméréséhez általában hal szolgáltataj az állati trófikus szintet. Sokféle hal terjedt el a vízi ökoszisztára gyakorolt hatás mérésére, mind édesvízi, mind tengeri fajok.
Szennyezett területek folyékony fázisainak tesztelésére is alkalmas (felszín alaltti víz, lefolyó vizek, csurgalékok, stb.Reális szcenárió modelljeként bármilyen forrásból (pont és diffúz) potenciálisan felszíni vízbe kerülő szennyezőanyag kockázatának előrejelzésére alkalmas.

A módszer korlátai

A tesztorganizmus érzékenysége változó

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Az alaposan kimosott, kiöblített tesztedényekbe töltjük a mintát, illetve annak hígított sorozatát. A különböző töménységű oldatokat törzsoldatból, általában logaritmikus léptékű hígítással készítjük.
Előzetes hőmérsékleti szoktatás után (néhány percig a medencébe süllyesztett edénnyel) a tesztelésre kiválasztott tíz halat a medencébe helyezzük.
Kerülni kell minden olyan zavaró tényezőt, amely megváltoztatja a halak viselkedését.
A vizsgálathoz szükséges hígításokat hígítóvízzel készítjük. Vízben rosszul
vagy nem oldódó anyagok tesztelése esetén oldószert, diszpergáló- vagy emulzióképző anyagokat kell használni. Ez esetben kiegészítő kontrollt kell beállítani a vizsgált anyag legnagyobb töménységével.
A tesztelést elővizsgálat előzi meg, amelynek a célja a végleges tesztben használt hígítási sor vagy tartomány megállapítása. Az elővizsgálatot kisebb térfogatban és kevesebb hal felhasználásával célszerű elvégezni.
A végleges vizsgálat során valamennyi hígításból 2-2 párhuzamos tesztet végzünk. Minden hígítási sorozathoz 1-1 kontroll is tartozik, a vizsgálattal azonos feltételek biztosítása mellett.
A vizsgálat ideje alatt a halakat nem szabad táplálni. A vizsgálat során 1, 4, 24 és minden további 24 óra elteltével ellenőrizni kell a halak állapotát és meg kell állapítani az elpusztult halak mennyiségét. Az elpusztult
egyedeket azonnal el kell távolítani a medencéből.

Költség
2-nagy
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
2-nagy
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
3-közepes
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
3-közepes
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
2-gyenge
Ismertség
3-közepes
Erősségek

A tesztorganizmus nagy mérete miatt vizuális kiértékelés történik, így a detektálás egyszerű, a hibalehetőség kicsi.

Gyengeségek

A tesztorganizmus érzékenysége változó, így a reprodukálhatóság romolhat.
Nagy költség és munkaigény jellemző erre a tesztre, ennek oka a speciális berendezés (levegőztető, szűrő, stb.)szükségessége.

Lehetőségek

Krónikus teszteléssel a reprotoxicitás és a bioakkumuláció vizsgálata.

Veszélyek

Különösebb veszélyei nincsenek magának a tesztnek, az eredmények felhasználásánál tapasztalat és referenciák kellenek.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A tesztben használt halfajok:
Szivárványos pisztráng (Salmo gairdneri Richardson)apróállatevő, ragadozó
Fogassüllő (Stizostedion lucioperca L.)ragadozó
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus Bloch)apróállatevő
Ezüstkárász (Carassius auratus L.)vegyes táplálkozású
Ponty (Cyprinus carpio L.)vegyes táplálkozású
Harcsa (Silurus glanis L.)ragadozó
Amúr (Ctenopharyngodon idella Cuv. et Val.)növényevő
Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix Cuv. et Val.)planktonevő
Szivárványos guppi (Poecilia reticulata Peters)apróállatevő

Honlap referenciák és DEMO beszámolók

Laboratóriumban szaporítható faj a szivárványos guppi.
A teszteléshez felhasznált halaknak egy fajhoz kell tartozni, méretüknek (teljes testhossz és súly) és életkoruknak közel azonosnak kell lenni.

Publikációk

MSZ 22902-3: 1991 Víztoxikológiai vizsgálat
MSZ 21978/3-86 Veszélyes hulladékok vizsgálata kivonatból
OECD 203 http://www.oecd.org/dataoecd/17/20/1948241.pdf

Lakatos, Gy., Fleit, E., Mészáros, I. (2003) Ecotoxicological studies and risk assessment on the cyanide contamination in Tisza river, Toxicology Letters, 140-141, 333-342

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Tisza-folyó és Budapest
Alkalmazás éve
2000
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszíni víz
Felszini vízi üledék
Az alkalmazás tanulságai

A 2000-ben történt tiszai cián és toxikus fém szennyezés hatásait vizsgálták többféle ökotoxikológiai teszttel, a szennyezés hatása az ökosztisztémára észrevehető volt, ez a módszer mégsem indikálta a toxikus anyagok jelenlétét, mert a halakra nem volt letális hatással a szennyezett felszíni víz. A vizsgálatnál javasolt lett volna teszt más végpontjának alkalmazása,mint például a bioakkumuláció.

Adatlap azonosító (eredeti)
56
Bevivő
Weiszburg Lilla
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás