Direkt kontakt mutagenitási teszt talajra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveDirekt kontakt mutagenitási teszt talajra
Módszer angol neve
Direct contact mutagenicity test for soil
A fejlesztés fázisa
demonstráció alatt
Fejlesztési projekt neve, száma
MOKKA Projekt, NKFP 3/00020/2005 és LOKKOCK GVOP-3.1.1-2004-05 257/3.0
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Mutagenitás vizsgálata
Egyéb típus
interaktív teszt
Mutagenitási teszteknél
Revertánsok száma
Teszt végpontja
NOEC / NOEL No Observed Effects Concentration / Level
LOEC / LOEL: Lowest Observed Adverse Effects Concentration / Level
Gátlási %
Mutánsok száma
Mutánsok aránya
Egyéb végpont
revertánsok koncentrációfüggés
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Baktérium
Egyéb tesztorganizmus
különféle Salmonella fajok
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
Reprodukálhatóság (%)
60.00
Szórás (%)
30.00
Szelektivitás
Nem szelektív
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
általános mikrobiológiai labor-eszközök és berendezések
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
rázógép, termosztát, oltófülke, sterilező eszközök
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
4-nitro-feniléndiamin, benza(a)pirén vagy amino-fluorén oldatok
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
tápoldatok, táptalajok, S9-mix (patkánymáj extraktum, NADP, glü-6P),
Mennyi mintát igényel
1-2 gramm talaj
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
20
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
10.000 HUF alatt
A berendezés becsült ára
10.000 HUF alatt
Munkaerőköltség/mérés
1 000 - 2 000 HUF
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Gyors, reverz-mutációs teszt, mely olyan vegyi anyagok kiszűrésére szolgál, melyek genetikai károsodást okoznak, így mutációhoz vezetnek. A módosított Ames-teszt segítségével talajminták vagy más szilárd minták direkt kontakt tesztelése történik kivonatkészítés nélkül, a szennyezett talaj vagy más közeg folyamatos jelenlétében, a tesztorganizmus folyamatos kitettsége mellett.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Mutagén anyagokkal, így mutagén szervetlen és szerves szennyzőanyagokkal szennyezett talajok tesztelésére, szilárd hullladékok, élelmiszerek direkt kontakt tesztelésére. A revertánsok számának háttérértékhez képesti növekedését, illetve a revertánsok/mutánsok koncentrációfüggését mérhetjük. alapján.

A módszer korlátai

A mintát sterilezni kell a teszt előtt, illékony talajszennyezőanyagok hatásának vizsgálatához nem alkalmazhatunk hősterilezést.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Ames teszt alkalmazása teljes talajra: a sterilezett szennyezett talajt és a szükséges adalékokat tápagarba keverjük, majd megszilárdulás után felületére szélesztjük a mutagenitási teszthez használt Salmonella törzs megfelelő sejtkoncentrációjú szuszpenzióját. A feltételezett mutagén anyagból koncentrációsort készítünk és a revertánsok számát a koncentráció függvényében vizsgáljuk. Hasonlíthatjuk a szennyezetlen talajban mért alapértékhez képest is. Ha van koncentrációfüggés és a revertánsok száma legalább kétszerese a háttérértéknek, akkor a teszt pozitív, a minta (anyag) mutagén.

Költség
3-közepes
Időigény
3-közepes
Munkaigény
2-nagy
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
2-nagy
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
2-gyenge
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
2-gyenge
Ismertség
2-gyenge
Erősségek

Olcsó, viszonylag egyszerűen kivitelezhető teszt, nagyszámú minta is tesztelhető egyidőben. A talajjal való közvetlen érintkezés - a kivonatok használatával ellentétben - a teszt teljes ideje alatt lehetővé teszi a mutagén anyag és a tesztorganizmus interakcióját. Ezzel mintegy kumulált végpont-jértéket kapunk, vagyis megnövelhetjük a módszer érzékenységét.

Gyengeségek

A mikroorganizmus genoptípusának megőrzése nehéz és folyamatosan ellenőrizni kell.
A mutagén anyagok korlátozott biológiai hozzáférhetősége gyakran hibás negatív eredményt ad, ez hozzáférhetőséget növelő adalékanyagokkal kiküszöbölhető.
A talajmátrix 'árnyékoló' hatása csökkentheti is a káros hatást.

Lehetőségek

Sokféle környezeti elemre alkalmazható.
A mintaelőkészítés során a feltáródást, az emésztés hatását modellező kezelést alkalmazhatunk.
A hozzáférhetőség növelésével pesszimista modellt hozhatunk létre, így a mérési eredmények közvetlenül felhasználhatóak döntések meghozatalára. A pesszimista környezeti modellhez javasoljuk a 314, 348, 349-es módszerek almalmazását, melyek ezzel a teszttel jól kombinálhatóak.

Veszélyek

Potenciálisan mutagén anyagokkal/mintákkal kell dolgozni. Megfelelő védőfelszereléssel és elővigyázattal a kockázat elfogadható szintre csökkenthető.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A szennyzett talaj és a tesztorganizmus közvetlen érintkezése bizotsított a teszt teljes ideje alatt. A talaj mutagenitást árnyékoló hatása, vagy éppen a fordítottja a tezstorganizmus és a körülmények mobilizáló és aktíváló hatása összegződik az eredményben. Ez növeli a teszt környezeti realitását elsősorban az ökoszisztéma jellemzését szolgálja, de az emberre történő extrapoláció is lehetséges.adalékanyagok alkalmazását nem csak előkezelés formájában teszi lehetővé, hanem a teszt teljes ideje alatt.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

Hajdu, Cs.; Gruiz, K.and Fenyvesi, É.: Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol – In: Proceedings of the 10th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with Provincia di Milano, ConSoil 2008, 'CD' (3–6 June, 2008, Milano, ISBN 978-3-00-024598-5), Theme D, 436–443, 2008

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Gyöngyösoroszi
Alkalmazás éve
2008
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Közvetlen, hatáson alapuló döntési rendszerek
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Környezetmonitoring
Egyéb minta
bányászati hulladékok
Az alkalmazás tanulságai

Az alkalmazott direkt kontakt tesztet sikeresen alkalmaztuk fémekkel szennyezett talaj, érc, meddőkőzet és egyéb bányászati hullaldékok mutagenitásának tesztelésére. A szennyezőanyagok koncentrációja, kémiai formája, hozzáférhetősége, a hulladék feltártsága befolyásolta az eredményt.

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2008
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Káros hatás mérése: Vegyi anyagok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai

Pentaklórfenollal (PCP) szennyezett talaj mutagenitása hozzáférhetőséget növelő adalék (cyclodextrin) jelenlétében a direkt kontakt teszttel pozitív eredményt adott, holott a PCP az Ames-teszttel saját méréseink és a szakirodalom szerint is negatív, annak ellenére, hogy állatkísérletekben mutagén.

Adatlap azonosító (eredeti)
315
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás