Direkt kontakt mutagenitási teszt talajra

Budapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group

Organisation/Data provider's nameBudapest University of Technology and Economics, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Environmental Microbiology and Biotechnology Group
Name of contact
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Telephone/fax
+36-1-4632347
Method Hungarian nameDirekt kontakt mutagenitási teszt talajra
Method name
Direct contact mutagenicity test for soil
Stage of development
under demonstration
Name and number of the project
MOKKA Projekt, NKFP 3/00020/2005 és LOKKOCK GVOP-3.1.1-2004-05 257/3.0
Method type
laboratory test: mutagenicity test
Other type
interaktív teszt
Mutagenicity tests
number of revertant
Endpoint of the test
NOEC / NOEL No Observed Effects Concentration / Level
LOEC / LOEL: Lowest Observed Adverse Effects Concentration / Level
%
Number of mutants
Ration of mutants
Other endpoint
revertánsok koncentrációfüggés
Number of used species
single species test
Test organisms
Bacterium
Other test organisms
különféle Salmonella fajok
Exposition scenario
Characterisation of air
Duration of the test
short term = acute
Reproducibility (%)
60.00
Deviation (%)
30.00
Selectivity
non-selective
Instrument/equipment needed to perform the measurement
általános mikrobiológiai labor-eszközök és berendezések
Other necessary equipment/tools
rázógép, termosztát, oltófülke, sterilező eszközök
Standard materials for the test
4-nitro-feniléndiamin, benza(a)pirén vagy amino-fluorén oldatok
Reagents/materials for the test
tápoldatok, táptalajok, S9-mix (patkánymáj extraktum, NADP, glü-6P),
How many samples are needed
1-2 gramm talaj
How many tests can be performed simultaneously with one equipment
20
Data processing level
data input in PC, data evaluation by excel or other software
Necessary qualification
higher education (chemist, chemical eng., biologist, bioeng, environmental eng, microbiologist, agroeng)
Type of laboratory for testing
microbiological laboratory
Purchase price of the equipment
below 40 Euro
Estimated equipment cost
below 40 Euro
Labour cost/measurement
4 - 8 Euro
Total cost/measurement
20 - 40 Euro
Brief concise description explaining the innovation

Gyors, reverz-mutációs teszt, mely olyan vegyi anyagok kiszűrésére szolgál, melyek genetikai károsodást okoznak, így mutációhoz vezetnek. A módosított Ames-teszt segítségével talajminták vagy más szilárd minták direkt kontakt tesztelése történik kivonatkészítés nélkül, a szennyezett talaj vagy más közeg folyamatos jelenlétében, a tesztorganizmus folyamatos kitettsége mellett.

Typical (recommended) application of the method

Mutagén anyagokkal, így mutagén szervetlen és szerves szennyzőanyagokkal szennyezett talajok tesztelésére, szilárd hullladékok, élelmiszerek direkt kontakt tesztelésére. A revertánsok számának háttérértékhez képesti növekedését, illetve a revertánsok/mutánsok koncentrációfüggését mérhetjük. alapján.

Limits of the method

A mintát sterilezni kell a teszt előtt, illékony talajszennyezőanyagok hatásának vizsgálatához nem alkalmazhatunk hősterilezést.

Is there any Protocol
yes
Detailed Protocol

Ames teszt alkalmazása teljes talajra: a sterilezett szennyezett talajt és a szükséges adalékokat tápagarba keverjük, majd megszilárdulás után felületére szélesztjük a mutagenitási teszthez használt Salmonella törzs megfelelő sejtkoncentrációjú szuszpenzióját. A feltételezett mutagén anyagból koncentrációsort készítünk és a revertánsok számát a koncentráció függvényében vizsgáljuk. Hasonlíthatjuk a szennyezetlen talajban mért alapértékhez képest is. Ha van koncentrációfüggés és a revertánsok száma legalább kétszerese a háttérértéknek, akkor a teszt pozitív, a minta (anyag) mutagén.

Costs
3-medium
Time requirement
3-medium
Workload requirement
2-high
Equipment, apparata requirement
4-low
Qualified labour
3-medium
Environmental risk and workplace risks
2-high
Environmental reality
4-good
Adequate accuracy
3-average
Reproducibility
2-weak
Cost efficiency
4-good
Feasibility
4-good
Availability
2-weak
Well known
2-weak
Strengths

Olcsó, viszonylag egyszerűen kivitelezhető teszt, nagyszámú minta is tesztelhető egyidőben. A talajjal való közvetlen érintkezés - a kivonatok használatával ellentétben - a teszt teljes ideje alatt lehetővé teszi a mutagén anyag és a tesztorganizmus interakcióját. Ezzel mintegy kumulált végpont-jértéket kapunk, vagyis megnövelhetjük a módszer érzékenységét.

Weaknesses

A mikroorganizmus genoptípusának megőrzése nehéz és folyamatosan ellenőrizni kell.
A mutagén anyagok korlátozott biológiai hozzáférhetősége gyakran hibás negatív eredményt ad, ez hozzáférhetőséget növelő adalékanyagokkal kiküszöbölhető.
A talajmátrix 'árnyékoló' hatása csökkentheti is a káros hatást.

Possibilities

Sokféle környezeti elemre alkalmazható.
A mintaelőkészítés során a feltáródást, az emésztés hatását modellező kezelést alkalmazhatunk.
A hozzáférhetőség növelésével pesszimista modellt hozhatunk létre, így a mérési eredmények közvetlenül felhasználhatóak döntések meghozatalára. A pesszimista környezeti modellhez javasoljuk a 314, 348, 349-es módszerek almalmazását, melyek ezzel a teszttel jól kombinálhatóak.

Threats

Potenciálisan mutagén anyagokkal/mintákkal kell dolgozni. Megfelelő védőfelszereléssel és elővigyázattal a kockázat elfogadható szintre csökkenthető.

Important findings, points of interest, remarks

A szennyzett talaj és a tesztorganizmus közvetlen érintkezése bizotsított a teszt teljes ideje alatt. A talaj mutagenitást árnyékoló hatása, vagy éppen a fordítottja a tezstorganizmus és a körülmények mobilizáló és aktíváló hatása összegződik az eredményben. Ez növeli a teszt környezeti realitását elsősorban az ökoszisztéma jellemzését szolgálja, de az emberre történő extrapoláció is lehetséges.adalékanyagok alkalmazását nem csak előkezelés formájában teszi lehetővé, hanem a teszt teljes ideje alatt.

Webpage references and DEMO reports
Publications

Hajdu, Cs.; Gruiz, K.and Fenyvesi, É.: Cycodextrin enhanced mutegenicity of pentachlorphenol – In: Proceedings of the 10th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with Provincia di Milano, ConSoil 2008, 'CD' (3–6 June, 2008, Milano, ISBN 978-3-00-024598-5), Theme D, 436–443, 2008

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Gyöngyösoroszi
Year of application
2008
Application area
Measurement of the effect/physical-chemical properties of the chemical substance
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Environmental problem the method was applied to (old)
Polluted sites assessment: Screening
Polluted sites assessment: Detailed assessment method
Technology monitoring: following the progress of the target process
Direct, effect based decision systems
Measurement of the harmful effect:Toxicity, mutegenity and teratogenity testing of environmental samples
Environmental element the method was applied to
Environmental monitoring
Other sample
bányászati hulladékok
Lessons learned

Az alkalmazott direkt kontakt tesztet sikeresen alkalmaztuk fémekkel szennyezett talaj, érc, meddőkőzet és egyéb bányászati hullaldékok mutagenitásának tesztelésére. A szennyezőanyagok koncentrációja, kémiai formája, hozzáférhetősége, a hulladék feltártsága befolyásolta az eredményt.

Location of the application, country
Magyarország
Location of the application, town and/or region
Budapest
Year of application
2008
Application area
Measurement of the effect/physical-chemical properties of the chemical substance
Contaminant characterisationin in environmental element/phase/sample
Environmental problem the method was applied to (old)
Measurement of the harmful effect: Toxicity, mutegenity and teratogenity testing of chemical substances
Environmental element/phase the method was applied to
saturated soil (direct contact)
Lessons learned

Pentaklórfenollal (PCP) szennyezett talaj mutagenitása hozzáférhetőséget növelő adalék (cyclodextrin) jelenlétében a direkt kontakt teszttel pozitív eredményt adott, holott a PCP az Ames-teszttel saját méréseink és a szakirodalom szerint is negatív, annak ellenére, hogy állatkísérletekben mutagén.

Datasheet id (original)
315
Creator
Gruiz Katalin
Status
Verified
Adatlap típusaBiological, ecotoxicological assessment and monitoring methods
Létrehozás
Módosítás