Stabilizációs mikrokozmosz talajszennyező anyagok immobilizálásának követésére

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveStabilizációs mikrokozmosz talajszennyező anyagok immobilizálásának követésére
Módszer angol neve
Stabilisation microcosm for the immobilisation of soil contaminants
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
A módszer típusa
Szabadföldi vizsgálat vagy annak modellje: Mikrokozmosz
Egyéb teszt típusnál
fizikai, kémiai és biológiai
Teszt végpontja
ED20 / ED50 (Effective Dose)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
NOAEC / NOAEL: No Observed Adverse Effects Concentration / Level
Gátlási %
Egyéb
Egyéb végpont
fajok mennyisége, eloszlása
Alkalmazott fajok száma
Több fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Talajökoszisztéma
Expozíciós szcenárió
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj által veszélyeztetett felszín alatti víz
Teszt időtartama
Hosszú idejű = krónikus
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • cink
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • kadmium
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • ólom
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Talajmikrokozmoszhoz szükséges edények (cserepek, virágládák)
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
termosztát, temosztát szoba
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
monitorazandó paramétertől függő
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
monitorazandó paramétertől függő
Mennyi mintát igényel
100 g
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
20
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános kémiai analitikai laboratórium
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Az immobilizálható szennyezőanyagot tartalmazó talajt összekeverjük a tesztelendő stabilizálószerrel (lehetőleg több koncentrációban) és a kezelt talajt cserepekbe vagy virágládákba töltjük. Legalább 2 kg-os mikrokozmoszokat készítünk. A mikrokozmoszokból előre megtervezett időszakonként átlagmintát veszünk, és a kivett talajmintából meghatározzuk a szennyezőanyagtartalmat, illetve a különböző mozgékonyságú szennyezőanyagfajták mennyiségét (pl. vízoldható, savoldható, lúgoldható, különböző erősségű savakban oldódó, ciklodextrin-oldattal kivonható, hexán-acetonnal kivonható, stb.). A kivett mintát, mint élőhelyet is vizsgáljuk: benne élő mikroorganizmusok száma, összetétele, növények növekedése, tápanyag-ellátottsága. A talaj toxicitásának változását toxicitási, mutagenitási tesztekkel követhetjük. A stabilizálási mikrokozmoszok egyik legfontosabb monitoring-módszere a kioldási kísérlet és a biokakkumulációs tesztek.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

A szennyezőanyag mobilizációjával nem remediálható talajok kezelésének, kockázatcsökkenésének követése. Nagy kiterjedésű és diffúzan szennyezett területek talajának fémszennyezettségének, rosszul biodegradálható, kevéssé toxikus szerves szennyezettségének stabilizálása, a stabilizálási technológia modellezésére végzett mikrokozmoszok és technológiai kísérletek követése.

A módszer korlátai

A mikrokozmosz viszonylag kis mennyisége rontja a modellezés statisztikáját és környezeti realizmusát. A kivehető mintamennyiség is korlátozott.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

2-12 kg talajt egyensúlyi nedvességtartalomra beállítva kezelünk a stabilizálószerrel. 2 héttől 2 hónapot hagyunk a talaj új egyensúlyának beállására, közben megfelelő nedvességpótlást biztosítunk. Miután lejárt ez a kondicionálási időszak, tápanyagbevitelről, növényültetésről, trágyázásról, műtrágyázásról, stb. gondoskodunk, hogy a talaj életben maradjon, aktivitása állandó legyen. Szükség esetén a mikrokozmoszba növényeket ültetünk.
Az eltervezett integrált monitoringhoz (fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszerek együttes alkalmazása a folyamatok követésére) úgy veszünk ki talajmintát, hogy azzal a talaj és a benne folyó folyamatok integritását a lehető legkevésbé zavarjuk meg. A taélaj menetközbeni átkeverését koncepciótól függően vagy elvégezzük vagy nem.

Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
2-gyenge
Erősségek

Jól modellezi a valóságot, komplex tesztelést tesz lehetővé.
Rövid- és hosszútávú folyamatokat is követhetünk.

Gyengeségek

Statisztikája, mint minden mikrokozmosznak gyenge.

Lehetőségek

Egyszerű, célzott kísérlettel választ kapunk a folyamatok lezajlására, igazoljuk hipotéziseinket, előkészítjük a technológia-alkalmazást, kimérhetjük a technológiai paramétereket.

Veszélyek

A kis mérteben kapott eredményekből hibás extrapolációra van lehetőség.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A mérnöki gyakorlat egy igen jól használható, egyszerű és olcsó modellezési eljárása. A kapcsolt monitoringtól függően biológiai, ökológiai folyamatok részletes követésére is mód van, ekkor persze már nem olyan olcsó.

Publikációk

Gruiz, Horváth, Molnár: Környezettoxikológia, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2001

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Gyöngyösoroszi
Alkalmazás éve
2004
Alkalmazási terület
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
Egyéb környezeti probléma
technológia-tervezéshez végzett előkísérlet
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj által veszélyeztetett növény
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telítetlen talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Pórusvíz
Csurgalékvíz
Az alkalmazás tanulságai

A fémekkel szennyezett talaj kockázatának stabilizálószerekkel történő csökkentésére 10 adalékanyag, 3-5 koncentrációt sikerült megvizsgálni és az adalékanyagok és koncentrációk közül kiválasztani azt,a mit a szabadföldi kísérletekben alkalmaztunk.

Adatlap azonosító (eredeti)
790
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás