Monitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés BTEX-szel és petróleum szénhidrogénekkel szennyezett területeken

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveMonitorozott természetes szennyezőanyag-csökkenés BTEX-szel és petróleum szénhidrogénekkel szennyezett területeken
Technológia angol neve
Natural Attenuation of Fuel Hydrocarbons at Multiple Air Force Sites
Kifejlesztés országa
USA
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Fejlesztés kezdete
1993
Fejlesztés befejezése
1998
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
 • benzol
Egyéb szennyezőanyag
toluol, etil-benzol, xilol
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
46,300
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
µg/L
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
 • toluol
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
57,000
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
µg/L
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
 • etil-benzol
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
4,410
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
µg/L
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
 • xilolok
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
68,000
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
µg/L
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Kőolajszármazékok (TPH)
 • TPH (összes)
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
120,000
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/L
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai
Kémiai
Biológiai
A technológia általános ismertetése

Az eljárás alapja a szennyezett területeken folyó természetes szennyezőanyag-csökkentő folyamatok és eredményük monitorozása.Ide tartozik a felszín alatti vizeket szennyező szerves anyagok által létrehozott szennyezőanyag-csóvák viselkedésének monitorozása is.
Talajvíz monitorozó kutakban méréseket végeztek a szennyezőanyag koncentrációra és a fizikai és geokémiai biodegradációs indikátor paraméterekre. Ilyen indikátorok a pH, hőmérséklet, vezetőképesség, redoxpotenciál, oldott oxigén, nitrát, nitrit, szulfát, szulfid, vas, metán, szén-dioxid és a lúgosság. Ha szükséges volt, felszíni víz mintákat is vettek, hogy megállapítsák a talajvíz hatását a felszíni vizekre.
Talajminták összes szerves szén analizálását is végeztek, a szerves szén hányad meghatározásra.
Geokémiai trendek és biodegradációs ráták meghatározását is elvégezték, hogy megállapítsák a természetes szennyezőanyag csökkenés menetét.
Olyan felszín alatti vizekre alkalmazott modelleket használtak a jövőbeni szennyezőanyag terjedés meghatározására, a természetes szennyezőanyag csökkenés figyelembevételével, mint a Bioplume II és a Bioscreen.

A technológia újdonsága

AZ MNA (Monitorozott Természetes Szennyezőanyag-csökkenés) során a modern környezetvédelem integrált környezetmonitoringot alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a fizikai-kémiai analitikai módszereket célszerűen ötvözik a biológiai-ökológiai, illetve környezettoxikológiai teszteléssel és az eredményeket integráltan értékelik.

Remediációs technológia fajtája
 • biológiai
 • természetes szennyezőanyag csökkenés (NA)
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Szennyezőanyag mennyisége
Hőmérséklet
pH
Redoxpotenciál
Egyéb
Egyéb technológiai paraméter

oldott oxigén, nitrát, nitrit, szulfát, szulfid, vas, metán, szén-dioxid, lúgosság

Környezetmonitoring helye
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség
nincs rá becslés
Költség
4-kicsi
Időigény
2-nagy
Helyigény
0-nem releváns
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
igen
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Erősségek

A remediáció természetes folyamatok kihasználásán alapul, ezért külön beavatkozásokat nem igényel. Környezetbarát eljárás. Nem keletkezik melléktermék, így nem növeljük a hulladékokat. Költséghatékony, hiszen csak a monitorozásnak vannak költségei. Hatékonyan bomlottak le a szennyező anyagok számos különböző vizsgált területen.
Nincs helyigénye, mivel csak monitorozó kutakra van szükség.

Gyengeségek

Folyamatos monitorozást igényel, hiszen csak a természetes folyamatokon múlik, és így nagy a kockázata, hogy ne szennyezzen el semmilyen fontos talajvíz bázist, vagy talajt. Lassú (időigényes) folyamat, melyre évtizedekre van szükség.

Lehetőségek

Költséghatékony alkalmazás lehet az olyan területeken, ahol a szennyezőanyag csóva lassan terjed, illetve nem szennyezhet el valamilyen fontos egységet. Olyan területeken is beválhat, ahol nem lehet nagyobb helyigényű technológiákat alkalmazni.

Veszélyek

Csak olyan területeken alkalmazható, ahol nem szennyezhet tovább semmilyen fontos bázist, például termőterületet, vagy ivóvíz bázist. Mivel időigénye nagy, folyamatos tájékoztatást kell adni a területen esetleges beruházást megvalósítóknak. A keletkező intermedierek kockázatosabbak lehetnek a kiindulási vegyületnél.(Környezettoxikológiai monitorozás szükséges)

A terület neve
Hill Air Force Base
Alkalmazás helye, ország
USA
Alkalmazás helye, város
Utah, UST Site 870
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Összefoglaló az alkalmazásról

A 870-es területen egy közel 4000 literes csöpögő föld alatti üzemanyag tároló szennyezi a területet. A kifolyt szennyező anyag mennyisége nem ismert. A terület iszapos, agyagos homokos talaj. A talajvíz mélysége 1,5-7 m-ig tart a felszín alatt. A mérőkutakban a szennyezőanyag vastagsága 1 m. A BTEX csóva kiterjedése majdnem 70000 m2. A maximális BTEX koncentráció a talajvízben 26,576 µg/l. Az oldott BTEX vegyületek aerob oxidációval, vas redukcióval, szulfát redukcióval és metanogenézissel bomlanak.

A terület neve
ELMENDORF AFB
Alkalmazás helye, ország
USA
Alkalmazás helye, város
Alaska, Site ST-41
Alkalmazás kezdő időpontja
1993
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Összefoglaló az alkalmazásról

Egy föld alatti közel 4000000 literes üzemanyag tárolóból JP-4 üzemanyag és légi közlekedéshez használt gázolaj szivárog. A tárolót a 40-es években létesítették, és a 60-as évek óta dokumentálva van a szivárgás több ezer liter anyag folyt ki a területre 1984-ig és a tárolót 1991-ben felszámolták. Egy 30x 30 m-es területen mértek és a térfogata 30 l volt. Az oldott BTEX csóva 20000 m2 volt és a maximális BTEX koncentráció 43,28 µg/l és a kiindulási ponttól 200 m-ig tartott. Az oldott BTEX vegyületek aerob oxidációval, vas redukcióval, szulfát redukcióval és metanogenézissel bomlanak.

Referenciák

Natural Attenuation of Fuel Hydrocarbons at Multiple Air Force Sites
http://costperformance.org/profile.cfm?ID=179&CaseID=179

Natural Attenuation of Fuel Hydrocarbons Performance and Cost Results from Multiple Air Force Demonstration Sites
http://costperformance.org/pdf/AF_MNA_PetrHydr.pdf

Adatlap azonosító (eredeti)
911
Bevivő
Wágner Dorottya
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás