Napraforgó maghéj

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Termelő, felelős, gyűjtő adatai
Név 
Bunge Zrt.
Település 
Budapest
Utca, házszám 
Váci út 33.
Irányítószám 
1134
Telefon/fax 
+(36 1) 237-6400/+(36 1) 239-8962
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel 
Termelő
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezése 
Napraforgó maghéj
Hulladék, melléktermék angol megnevezése 
Sunflower seed shell
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa 
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés 
Élelmiszeripari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma 
  • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
  • 02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából
  • konzervgyártásból
  • lesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok
  • 02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok
Hulladék, melléktermék halmazállapota 
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása 

A napraforgómag a nagy olajtartalmú bél mellett kis olajtartalmú maghéjat is tartalmaz. Ezt az olajkinyerés előtt el kell távolítani, hogy ne kerüljön a sajtoló és az extraháló rendszerbe olyan anyag, amely egyrészt fölöslegesen koptatja a berendezést, másrészt annak térfogatát hatástalanul tölti ki. A napraforgó maghéj eltávolítását hajalásnak nevezik. A jó sajtolás, extrahálás érdekében előnyös, ha a hajalt magban 6-8% héj marad. Ez lazítja az anyagot, csatornákat képez, melyen az olajkifolyás és az oldószer áthaladás könnyebb. A napraforgómag hajalása két fő lépésből áll, a felbontásból és a szétválasztásból. A felbontás során folyik a mag, vagy optimális esetben a héj feltörése. A szétválasztás feladata a héj és a bél elkülönítése.

Veszélyes hulladéknak minősül-e? 
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon 
150 000 t
Hulladék, melléktermék lerakott mennyisége Magyarországon 
0 t
Hulladék jellemzése anyagként 
Termék
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
  • Nem vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag 
cellulóz
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
36 %
Egyéb vegyi anyag 
hemicellulóz
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
22 %
Egyéb vegyi anyag 
lignin
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
27 %
Egyéb vegyi anyag 
fehérje
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
4.5 %
Egyéb vegyi anyag 
olajok
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
1.5 %
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve 
Napraforgó maghéj
Vegyes hulladék/termék összetevői 

Cellulóz 31-42%, hemicellulóz 20-25%, lignin 25-29%, fehérje 3-6%, olaj 1-2%

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői 

Nagy cellulóz és lignintartalmú hulladékként a természetes növényi hulladékokhoz, a holt szerves anyaghoz hasonlóan viselkedik a környezetben. Részben biodegradálható, a nagymolekulájú, nehezen mineralizálódó összetevők pedig a humuszképződésben vesznek részt a talajban. A magbélből származó értékesebb anyagokat is tartalmaz (fehérjék és olajok), ezek könnyebben mineralizálódnak a talajban. C/N aránya viszonylag nagy, emiatt kisebb mértékű pentozán-hatásra kell számítani a talajban (ez azt jelenti, hogy a szénhidrátbontó mikroorganizmusok elszaporodásával átmenetileg leköti a nitrogént, így az nem áll rendelkezésre a növények számára). Komposztba keveréssel és komposztálás utáni talajra alkalmazás során ez a negatív hatás nem jelentkezik.

Hulladék, melléktermék jellemzése
Nedvességtartalom (%) 
9
Sűrűség (g/cm3) 
0.1
Izzitási veszteség (LOI) (%) 
97
Szervesanyag tartalom (%) 
88
C/N arány 
73
Homogenitás 
Homogén
Puzzolánaktivitás 
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket? 
Igen
Mire hasznosítják? 

A növényolaj gyártó üzemben égetik, ezzel hőt és villamosenergiát állítanak elő.
Forrás: Helena Raclavska, Dagmar Juchelkova, Vaclav Roubicek, Dalibor Matysek (2011)Energy utilisation of biowaste — Sunflower-seed hulls for co-firing with coal, Fuel Processing Technology 92(1), pp. 13-20.

A.A. Zabaniotou, E.K. Kantarelis, D.C. Theodoropoulos(2008)Sunflower shells utilization for energetic purposes in an integrated approach of energy crops: Laboratory study pyrolysis and kinetics, Bioresource Technology 99(8), pp. 3174-3181.

Bioszenet állítanak elő belőle.
Forrás: Michael Jerry Antal Jr., Samuel Robert Wade, Teppei Nunoura (2007) Biocarbon production from Hungarian sunflower shells, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 79(1–2), pp. 86-90.

Bioetanol állítható elő belőle.
Forrás: Sanjeev K Sharma, Krishan L Kalra, Gurvinder S Kocher (2004)Fermentation of enzymatic hydrolysate of sunflower hulls for ethanol production and its scale-up, Biomass and Bioenergy 27(4), pp. 399-402.

http://www.ehow.com/info_11369706_uses-sunflower-seed-shells.html

Referenciák hasznosításra 

http://www.bunge.hu/html/ind4.htm;
ROBERTIELLO, A., ANGELINI, L., CONTE, L., SCIARAFFIA, F., GENEVINI, P. L., PIALORSI, S., 1984. Sunflower hulls as a component of feeds. Agricultural Wastes 10 (4), 257–266.

Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint 
Kevésbé tűzveszélyes (H3-B)
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél? 
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel 

Káros környezeti hatása nem ismert.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége 

Káros környezeti hatása nem ismert, direkt talajra alkalmazás során pentozán hatással számolni lehet. Komposztálás után alkalmazva jó talajjavító, humuszalkotó, tápanyagpótló anyag válik belőle.

Nagy cellulóz és lignintartalmú hulladékként a természetes növényi hulladékokhoz, a holt szerves anyaghoz hasonlóan viselkedik a környezetben. Részben biodegradálható, a nagymolekulájú, nehezen mineralizálódó összetevők pedig a humuszképződésben vesznek részt a talajban. A magbélből származó értékesebb anyagokat is tartalmaz (fehérjék és olajok), ezek könnyebben mineralizálódnak a talajban. C/N aránya viszonylag nagy, emiatt kisebb mértékű pentozán-hatásra kell számítani a talajban (ez azt jelenti, hogy a szénhidrátbontó mikroorganizmusok elszaporodásával átmenetileg leköti a nitrogént, így az nem áll rendelkezésre a növények számára). Komposztba keveréssel és komposztálás utáni talajra alkalmazás során ez a negatív hatás nem jelentkezik.

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Magas szerves anyag és tápelem tartalmának köszönhetően alkalmas, főként komposztálás után.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére? 
Nem
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Magas szerves anyag és tápelem tartalmának köszönhetően. Hozzájárul a szerkezeti humuszképződéshez.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak? 
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak? 
Igen
Indoklás, referenciák 

N-tartalmú anyagokkal együtt komposztálva: Conghos, M. M., Aguirre, M. E., Santamaria, R. M., 2006. Sunflower hulls degradation by co-composting with different nitrogen sources. Environmental Technology 27 (9), 969–978.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására? 
Nincs információ
Indoklás, referenciák 

Elvileg lehet talajjavításra vagy komposztjavításra használni, mert sűrűsége kicsi, halmaza laza.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására? 
Nincs információ
Indoklás, referenciák 

Nem lehetetlen.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Magas szerves anyag és tápelem tartalmának köszönhetően hozzájárul a szerkezeti humuszképződéshez.

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A talaj szerves-anyag és humusztartalmának növelésén és a növényzet megtelepülésének elősegítésén keresztül.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Johann F. Osma, Verónica Saravia, José L. Toca-Herrera, Susana Rodríguez Couto (2007) Sunflower seed shells: A novel and effective low-cost adsorbent for the removal of the diazo dye Reactive Black 5 from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials 147(3), pp. 900-905.

N. Thinakaran, P. Baskaralingam, M. Pulikesi, P. Panneerselvam, S. Sivanesan (2008)Removal of Acid Violet 17 from aqueous solutions by adsorption onto activated carbon prepared from sunflower seed hull, Journal of Hazardous Materials 151(2–3), pp. 316-322.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 
Egyéb potenciális használat talajra 

Gyomok ellen kiváló mulcsként alkalmazva, ugyanis egy olyan vegyületet tartalmaz, mely megakadályozza a gyomok elszaporodását.
Forrás: http://www.ehow.com/info_11369706_uses-sunflower-seed-shells.html

Hasznosítással összefüggő kockázatok 

Direkt talajra alkalmazása kötött, kis humusztartalmú talajoknál javasolt, ahol a lazítás és a humuszképződés együttesen javíthatja a talajt. Komposztálás nélkül termőtalajra alkalmazása elővizsgálatokat követel. Komposztálás után korlátlanul alkalmazható. Mivel élelmiszeripari eredetű hulladékról van szó, toxicitásnak kicsi az esélye.

Nagy cellulóz és lignintartalmú hulladékként a természetes növényi hulladékokhoz, a holt szerves anyaghoz hasonlóan viselkedik a környezetben. Részben biodegradálható, a nagymolekulájú, nehezen mineralizálódó összetevők pedig a humuszképződésben vesznek részt a talajban. A magbélből származó értékesebb anyagokat is tartalmaz (fehérjék és olajok), ezek könnyebben mineralizálódnak a talajban. C/N aránya viszonylag nagy, emiatt kisebb mértékű pentozán-hatásra kell számítani a talajban (ez azt jelenti, hogy a szénhidrátbontó mikroorganizmusok elszaporodásával átmenetileg leköti a nitrogént, így az nem áll rendelkezésre a növények számára). Komposztba keve

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1489
Bevivő 
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Hulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás 
2013-08-23
Módosítás 
2018-06-22