Búzaszalma

Adatszolgáltató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Elérhetőség
Telefon/fax
+36-1-4632347
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezéseBúzaszalma
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Wheat straw
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Mezőgazdasági és erdészeti eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
 • 02 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A búza aratása során keletkezett növényi hulladék. A búza (Triticum) a pázsitfűfélék (Poaceae) családjába tartozó növénynemzetség, melybe több faj tartozik. Egyedei a világ egyik legnagyobb területen termesztett gabonái, melyek a népélelmezésben elfoglalt szerepükkel kiemelkednek a többiek közül. Kenyérgabona szerepén túl sokrétű felhasználás jellemzi, hiszen gazdag abraktakarmány és szalmája értékes alomanyag, valamint különböző részei ipari alapanyagként is felhasználhatóak. Ennek megfelelően elsősorban élelmiszeripari és mezőgazdasági mellékterméknek tekintjük.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
4 500 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Termék
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
Egyéb vegyi anyag
összes ásványi anyag
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
8.3 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.62 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • foszfor
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.07 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.79 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.21 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szerves vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
Fehérje
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
3.9 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szerves vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
Nyers rost
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
36.9 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szerves vegyi anyag
Egyéb vegyi anyag
Zsír
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.5 %
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve
Búzaszalma
Vegyes hulladék/termék összetevői

Szárazanyagra nézve: cellulóz 30-38%, hemicellulóz 20-25%, lignin 15-25%, hamu 4-10%.

Hulladék, melléktermék jellemzése
Szárazanyag-tartalom (%)
80-90
Nedvességtartalom (%)
10-20
Izzitási veszteség (LOI) (%)
90
C/N arány
>500
Homogenitás
Homogén
Puzzolánaktivitás
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

A búzaszalma több európai országban jelentős potenciált ad/adhat az energetika szektornak. Alkalmazását két dolog indokolja és segíti elő. Elsőként említhető a jelenleg ésszerűtlenül a tarlón hagyott, a talajba visszaforgatott szecska, amely természetes úton nehezen bomlik le, másodikként pedig a lecsökkent állatállomány miatt jelentkező nagy szalmamennyiség. Alkalmazásának további előnye, hogy begyűjtésére kidolgozott gépi technológiák állnak rendelkezésre, illetve bálázott formában gazdaságosan szállítható és tárolható. Tüzeléstechnikai jellemzői megfelelőek, azonban az alacsony hamuolvadáspont miatt speciális, lágyszárú növényekhez kialakított tüzelőberendezésekben tüzelhető el.

Referenciák hasznosításra

Dr. Hajdú József, Alternatív energiatermelés a gyakorlatban, Gödöllő, 2009

Bioetanol állítható elő belőle.
Forrás: Farid Talebnia, Dimitar Karakashev, Irini Angelidaki (2010) Production of bioethanol from wheat straw: An overview on pretreatment, hydrolysis and fermentation, Bioresource Technology 101(13), pp. 4744-4753.

Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Nem
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Feltételezhetően nincs káros hatása.

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Foszfort csak kis mennyiségben tartalmaz, de N-tartalma alkalmassá teszi trágyázásra.
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/field/news/croppest/2007/05cp…
http://www.gardenguides.com/100402-add-wheat-straw-garden-soil.html
Denitrifikációs veszteség csökkentésére alkalmas: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/etanfolyam/12612

TAN De-shui, JIN Ji-yun, HUANG Shao-wen, LI Shu-tian, HE Ping (2007) Effect of Long-Term Application of K Fertilizer and Wheat Straw to Soil on Crop Yield and Soil K Under Different Planting Systems, Agricultural Sciences in China 6(2), pp. 200-207

Coskan, A., Gök, M., Onac, I., Inal, I., Saglamtimur, T. The Effect of Wheat Straw, Corn Straw and Tobacco Residues on Denitrification Losses in a Field Planted with Wheat, (2002) Turk J Agric For 26:349-353

Shindo, H., Nishio, T. Immobilization and remineralization of N following addition of wheat straw into soil: determination of gross N transformation rates
by 15N-ammonium isotope dilution technique Soil Biology & Biochemistry 37 (2005) 425–432

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

N pótlásra alkalmas.

Foszfort csak kis mennyiségben tartalmaz, de N-tartalma alkalmassá teszi trágyázásra.
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/field/news/croppest/2007/05cp…
http://www.gardenguides.com/100402-add-wheat-straw-garden-soil.html

TAN De-shui, JIN Ji-yun, HUANG Shao-wen, LI Shu-tian, HE Ping (2007) Effect of Long-Term Application of K Fertilizer and Wheat Straw to Soil on Crop Yield and Soil K Under Different Planting Systems, Agricultural Sciences in China 6(2), pp. 200-207

Coskan, A., Gök, M., Onac, I., Inal, I., Saglamtimur, T. The Effect of Wheat Straw, Corn Straw and Tobacco Residues on Denitrification Losses in a Field Planted with Wheat, (2002) Turk J Agric For 26:349-353

Shindo, H., Nishio, T. Immobilization and remineralization of N following addition of wheat straw into soil: determination of gross N transformation rates
by 15N-ammonium isotope dilution technique Soil Biology & Biochemistry 37 (2005) 425–432

http://enfo.agt.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Opoku, G., Vynl, TJ., Voroney, RI. Wheat straw placement effects on total phenolic compounds in soil and corn seedling growth, Canadian Journal of Plant Science 77, pp. 301–305.

Schiemenz, K., Eichler-Löbermann; B. (2010) Biomass ashes and their phosphorus fertilizing effect on different crops, Nutrient cycling in agroecosystems 8, pp. 471-482.

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas szerves anyag tartalma miatt.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Gombatenyésztésre használják, a termesztőközeg egyik összetevője. http://greencenteracres.com/id34.html
WenJie Yang, FengLing Guo, ZhengJie Wan (2013) Yield and size of oyster mushroom grown on rice/wheat straw basal substrate supplemented with cotton seed hull,
Saudi Journal of Biological Sciences, In Press

Daniel J. Royse, Jose E. Sanchez (2007) Ground wheat straw as a substitute for portions of oak wood chips used in shiitake (Lentinula edodes) substrate formulae Original Research Article, Bioresource Technology 98(11), pp. 2137-2141.

J.-M. Savoie, N. Minvielle, N. Chalaux (1994) Estimation of wheat straw quality for edible mushroom production and effects of a growth regulator, Bioresource Technology 48(2), pp. 149-153.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/pub811/1tillage.htm table1-9

Blanco-Canqui, H., Lal, R. (2007) Impacts of Long-Term Wheat Straw Management on Soil Hydraulic Properties under No-Tillage Soil Science Society of America Journal 71(4), pp. 1166-1173.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas szerves anyag tartalma hozzájárul a szerkezeti humuszképződéshez,ez által javíthatja a talaj szerkezetét.

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

R. P. C. Morgan,R. Jane Rickson (1995) Slope stabilization and erosion control: a bioengineering approach, E & FN Spon

http://www.ndhealth.gov/wq/WasteWater/pubs/BMPManual.pdf

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Nehézfémek mekötésére alkalmas lehet.
Forrás: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&v…

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Indoklás, referenciák

Bioderadálható.
M. Valmaseda, G. Almendros, A.T. Martínez (1991) Chemical transformation of wheat straw constituents after solid-state fermentation with selected lignocellulose-degrading fungi, Biomass and Bioenergy 1(5), pp. 261-266.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Yi Zou, Shah Huda, Yiqi Yang (2010) Lightweight composites from long wheat straw and polypropylene web, Bioresource Technology 101(6), pp. 2026-2033.

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti)
1492
Bevivő
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás2013-08-23
Módosítás2018-06-22