Ajkai Erőmű tüzelési maradéka

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Termelő, felelős, gyűjtő adatai
Név 
Bakonyi Erőmű Zrt.
Település 
Ajka
Utca, házszám 
Gyártelep
Irányítószám 
8401
Telefon/fax 
+36 88 211 355
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel 
Termelő
Termelés, kezelés, lerakás helye
Név 
Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű telephelye
Település 
Ajka
Utca, házszám 
Gyártelep
Irányítószám 
8401
Tevékenység 
Termelés
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezése 
Ajkai Erőmű tüzelési maradéka
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa 
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés 
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Egyéb 
zagy, folyamatosan termelődik
Hulladék EWC kódszáma 
 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
 • 10 01 01 hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)
Hulladék, melléktermék halmazállapota 
Iszapszerű, pasztaszerű
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása 

A Bakonyi Erőmű Zrt. energiatermelési tevékenysége során (import szenek és biomassza tüzelés) keletkező tüzelési maradék. Elhelyezése a III. salak-pernye tározó kazettában történik. A nyomóvezetéken érkező zagy a kazetta körtöltésén elhelyezett belövő vezetékeken keresztül jut az ülepítő térre, a töltés mellett a salak és a pernye lerakódik középen nyílt víztükör alakul ki, majd a letisztult víz nyelőkutakon és nyelő csatornákon a vízvisszaforgató szivattyúházba kerül.
A zagyteret csurgalékvíz-elvezető árokrendszer veszi körül, amely a visszaforgató szivattyúház melletti 500 m3-es nyitott térszíni medencébe vezeti a szivárgó- és csurgalék vizeket, ahonnan a víz a zagytérre visszaemelésre kerül. A zagyvíz mennyisége 10-szerese a salak-pernyének.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak? 
Az III. zagykazettákban lerakott zagy nagy mennyiségben tartalmazott aktív CaO-t továbbá Al203-t, Fe2O3-t, SiO2-t és szulfátokat. E komponensek között reakciók játszódtak le vizes közegben, miáltal rendkívül szilárd 'pernyebeton' képződött.
Veszélyes hulladéknak minősül-e? 
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon 
17 269 t
Hulladék jellemzése anyagként 
Termék
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • arzén
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém, <0.2 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.2 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • bárium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
6.52 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém, <0.01 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.01 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • króm
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
1.33 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
Egyéb vegyi anyag 
mikroelem, <0.06 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • higany
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém, <0.001 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.001 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • molibdén
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
1.67 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • nikkel
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém, <0.06 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém, <0.06 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ón
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém, <0.1 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.1 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • szelén
Egyéb vegyi anyag 
toxikus fém
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.19 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
Egyéb vegyi anyag 
mikroelem
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
0.07 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • klór/klorid
Egyéb vegyi anyag 
klorid, vizes oldatból mért adat, <200 mg/kg
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
200 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szulfát
Egyéb vegyi anyag 
vizes oldatból mért adat
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
4900 mg/kg
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve 
Ajkai Erőmű tüzelési maradéka
Vegyes hulladék/termék összetevői 

hamu, salak és kazánpor

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői 

Talajra alkalmazott salakpernye ásványi anyagai a talaj ásványi szerkezetébe beépülnek, ebből az oldható vagy könnyen oldhatóvá váló tápelemeket a növények felhasználják. Az oldható elemek/ionok a talajvízben oldva a talaj mélyebb rétegibe mosódhatnak vagy a lefolyó vizekkel a felszíni vizekbe kerülhetnek. A salakpernyéből kioldódott mozgékony elemeket a növények felveszik, biomasszájukba építik.
A hamu pH értékétől függően bizonyos ionok mobilizálódását, mások stabilizálását segíthetik elő. Savanyú vagy semleges salakpernye a fémek és félfémek pozitív ionjait mobilizálja, a lúgos pernyék a talaj lúgosításával a foszfátok és a fémtartalmú negatív ionokat mobilizálhatják a talajban, pl. arzenátok, molibdenátok, szelenátok, stb. A pernyék talajra alkalmazásakor a pH-változás miatti kioldások érintik mind a talajt, mind a pernyét: tehát a vizekbe került és növények által felvett fémek származhatnak mind a talajból, mind a pernyéből.

Hulladék, melléktermék jellemzése
Összes szerves eredetű szén, TOC (mg/l vagy mg/kg) 
200
Összes oldott anyag, TDS (mg/l) 
21 400
Egyéb 

As: <0,2 mg/kg sz.a.; Ba: 6,52 mg/kg sz.a, Cd: <0,01 mg/kg sz.a.Cr: 1,33 mg/kg sz.a.; Cu <0,06 mg/kg sz.a.; Hg: <0,001 mg/kg sz.a.; Mo: 1,67 mg/kg sz.a.; Ni: <0,06 mg/kg sz.a.; Pb: <0,06 mg/kg sz.a.; Sb: <0,1 mg/kg sz.a.; Se: 0,19 mg/kg sz.a.; Zn: 0,07 mg/kg sz.a.; klorid: <200 mg/kg sz.a., szulfát: 4900 mg/kg sz.a.
A klorid, fluorid, szulfát, TOC, TDS értékek desztvizes kivonat vizsgálatából származnak.

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket? 
Nincs információ
Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint 
Nincs információ
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél? 
Nincs információ
Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége 

A hulladék radioaktivitását ellenőrizni és kontrollálni kell.
Stabilitását, szilárdságát geotechnikai elemekben fokozottan ellenőrizni kell.
Toxikus fémtartalmát és annak esetleges kioldódását ellenőrizni kell.

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Igen, nagy mikroelem tartalmának köszönhetően.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Igen, kálium tartalom.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban? 
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban? 
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Elvileg alkalmas lehet, mezoelem és mikroelemtartalma miatt.

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére? 
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak? 
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Mikroelem tartalma és textúrajavító hatása miatt.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására? 
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Szilárdító hatása, és szemcseméret eloszlása miatt.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Kiegyensúlyozza a szemcseméreteloszlást: homok mellé a finom frakciót biztosítja

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Puzzolán aktivitás, textúrajavítás, növények megtelepedésének elősegítése.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

a lúgos pernyék

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Ha jelentős Ca tartalma van, akkor javíthatja. Számításokkal és előkísérletekkel eldönthető.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Igen, mivel magas szilikáttartalmának köszönhetően képes a mállási folyamatok megfordítására, melynek során a fémek visszakötnek a molekularácsba.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A lúgos pernyék a lúgosan hidrolizáló talajalkotó ásványokat kilúgozhatják ( arzenátok, szelenátok, nickelátok, kromátok)

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Kolloid mérettartomány (nagy fajlagos felületű szemcsék) és mikroelemtartalom jó baktérium élőhelyet biztosít.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Puzzolán-aktivitás, szilikáttartalom, finom frakció. Felszín alatti résfal, vízzáró izoláció készíthető belőle.

Egyéb potenciális használat talajra 

A növények learatása után a talajból eltávozó hamutartalom pótlására alkalmas.

Hasznosítással összefüggő kockázatok 

Toxikus fémtartalmát és a radioaktivitást kontrollálni kell.

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1517
Bevivő 
Ujaczki Éva
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Hulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás 
2013-09-01
Módosítás 
2018-06-22