Tökmag héj

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseTökmag héj
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Pumpkin seed hull
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Mezőgazdasági és erdészeti eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
  • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
  • 02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából
  • konzervgyártásból
  • lesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok
  • 02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A tökmag hántolása során keletkezett hulladék.
A tökmag a nagy olajtartalmú bél mellett kis olajtartalmú maghéjat is tartalmaz. Ezt az olajkinyerés előtt el kell távolítani, hogy ne kerüljön a sajtoló és az extraháló rendszerbe olyan anyag, amely egyrészt fölöslegesen koptatja a berendezést, másrészt annak térfogatát hatástalanul tölti ki. A tökmaghéj eltávolítását hajalásnak nevezik. A jó sajtolás, extrahálás érdekében előnyös, ha a hajalt magban 6-8% héj marad. Ez lazítja az anyagot, csatornákat képez, melyen az olajkifolyás és az oldószer áthaladás könnyebb. A tökmag hajalása két fő lépésből áll, a felbontásból és a szétválasztásból. A felbontás során folyik a mag, vagy optimális esetben a héj feltörése. A szétválasztás feladata a héj és a bél elkülönítése.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyes hulladék/termék neve
Tökmag héj
Vegyes hulladék/termék összetevői

Cellulóz; hemicellulóz; lignin; fehérje; olaj.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Nagy cellulóz és lignintartalmú hulladékként a természetes növényi hulladékokhoz, a holt szerves anyaghoz hasonlóan viselkedik a környezetben. Részben biodegradálható, a nagymolekulájú, nehezen mineralizálódó összetevők pedig a humuszképződésben vesznek részt a talajban. A magbélből származó értékesebb anyagokat is tartalmaz (fehérjék és olajok), ezek könnyebben mineralizálódnak a talajban. C/N aránya viszonylag nagy, emiatt kisebb mértékű pentozán-hatásra kell számítani a talajban (ez azt jelenti, hogy a szénhidrátbontó mikroorganizmusok elszaporodásával átmenetileg leköti a nitrogént, így az nem áll rendelkezésre a növények számára). Komposztba keveréssel és komposztálás utáni talajra alkalmazás során ez a negatív hatás nem jelentkezik.

Puzzolánaktivitás
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

Alternatív metilénkék festék adszorbens.
B.H. Hameed, M.I. El-Khaiary (2008) Removal of basic dye from aqueous medium using a novel agricultural waste material: Pumpkin seed hull, Journal of Hazardous Materials 155(3), pp. 601-609.

Aktív szenet állítanak elő belőle.
V.O. Njoku, K.Y. Foo, B.H. Hameed (2013) Microwave-assisted preparation of pumpkin seed hull activated carbon and its application for the adsorptive removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, Chemical Engineering Journal 215–216, pp. 383-388.

A napraforgó maghéjhoz hasonlóan elképzehetőek a következő felhasználásai:

A növényolaj gyártó üzemben égetik, ezzel hőt és villamosenergiát állítanak elő.
Forrás: Helena Raclavska, Dagmar Juchelkova, Vaclav Roubicek, Dalibor Matysek (2011)Energy utilisation of biowaste — Sunflower-seed hulls for co-firing with coal, Fuel Processing Technology 92(1), pp. 13-20.

A.A. Zabaniotou, E.K. Kantarelis, D.C. Theodoropoulos(2008)Sunflower shells utilization for energetic purposes in an integrated approach of energy crops: Laboratory study pyrolysis and kinetics, Bioresource Technology 99(8), pp. 3174-3181.

Bioszenet állítanak elő belőle.
Forrás: Michael Jerry Antal Jr., Samuel Robert Wade, Teppei Nunoura (2007) Biocarbon production from Hungarian sunflower shells, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 79(1–2), pp. 86-90.

Bioetanol állítható elő belőle.
Forrás: Sanjeev K Sharma, Krishan L Kalra, Gurvinder S Kocher (2004)Fermentation of enzymatic hydrolysate of sunflower hulls for ethanol production and its scale-up, Biomass and Bioenergy 27(4), pp. 399-402.

Referenciák hasznosításra

http://www.bunge.hu/html/ind4.htm;
ROBERTIELLO, A., ANGELINI, L., CONTE, L., SCIARAFFIA, F., GENEVINI, P. L., PIALORSI, S., 1984. Sunflower hulls as a component of feeds. Agricultural Wastes 10 (4), 257–266.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Kevésbé tűzveszélyes (H3-B)
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Káros környezeti hatása nem ismert.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Káros környezeti hatása nem ismert, direkt talajra alkalmazás során pentozán hatással számolni lehet. Komposztálás után alkalmazva jó talajjavító, humuszalkotó, tápanyagpótló anyag válik belőle.

Nagy cellulóz és lignintartalmú hulladékként a természetes növényi hulladékokhoz, a holt szerves anyaghoz hasonlóan viselkedik a környezetben. Részben biodegradálható, a nagymolekulájú, nehezen mineralizálódó összetevők pedig a humuszképződésben vesznek részt a talajban. A magbélből származó értékesebb anyagokat is tartalmaz (fehérjék és olajok), ezek könnyebben mineralizálódnak a talajban. C/N aránya viszonylag nagy, emiatt kisebb mértékű pentozán-hatásra kell számítani a talajban (ez azt jelenti, hogy a szénhidrátbontó mikroorganizmusok elszaporodásával átmenetileg leköti a nitrogént, így az nem áll rendelkezésre a növények számára). Komposztba keveréssel és komposztálás utáni talajra alkalmazás során ez a negatív hatás nem jelentkezik.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas szerves anyag és tápelem tartalmának köszönhetően.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Nem
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas szerves anyag és tápelem tartalmának köszönhetően.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

N-tartalmú anyagokkal együtt komposztálva a napraforgó maghéjhoz hasonlóan: Conghos, M. M., Aguirre, M. E., Santamaria, R. M., 2006. Sunflower hulls degradation by co-composting with different nitrogen sources. Environmental Technology 27 (9), 969–978.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Elvileg lehet talajjavításra vagy komposztjavításra használni, mert sűrűsége kicsi, halmaza laza.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Nem lehetetlen.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas szerves anyag és tápelem tartalmának köszönhetően hozzájárul a szerkezeti humuszképződéshez.

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

A talaj szerves-anyag és humusztartalmának növelésén és a növényzet megtelepülésének elősegítésén keresztül.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Alternatív metilénkék festék adszorbens.
B.H. Hameed, M.I. El-Khaiary (2008) Removal of basic dye from aqueous medium using a novel agricultural waste material: Pumpkin seed hull, Journal of Hazardous Materials 155(3), pp. 601-609.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nincs információ
Hasznosítással összefüggő kockázatok

Direkt talajra alkalmazása kötött, kis humusztartalmú talajoknál javasolt, ahol a lazítás és a humuszképződés együttesen javíthatja a talajt. Komposztálás nélkül termőtalajra alkalmazása elővizsgálatokat követel. Komposztálás után korlátlanul alkalmazható. Mivel élelmiszeripari eredetű hulladékról van szó, toxicitásnak kicsi az esélye.

Nagy cellulóz és lignintartalmú hulladékként a természetes növényi hulladékokhoz, a holt szerves anyaghoz hasonlóan viselkedik a környezetben. Részben biodegradálható, a nagymolekulájú, nehezen mineralizálódó összetevők pedig a humuszképződésben vesznek részt a talajban. A magbélből származó értékesebb anyagokat is tartalmaz (fehérjék és olajok), ezek könnyebben mineralizálódnak a talajban. C/N aránya viszonylag nagy, emiatt kisebb mértékű pentozán-hatásra kell számítani a talajban (ez azt jelenti, hogy a szénhidrátbontó mikroorganizmusok elszaporodásával átmenetileg leköti a nitrogént, így az nem áll rendelkezésre a növények számára). Komposztba keve

Adatlap azonosító (eredeti)
1522
Bevivő
Fekete-Kertész Ildikó
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás2013-09-01
Módosítás2018-06-22