Anaerob rothasztott szennyvíziszap - Valencia

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Termelő, felelős, gyűjtő adatai
Név 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA ).
Település 
Valencia
Utca, házszám 
Valencia
Irányítószám 
46 113
Telefon/fax 
11 111 111
E-mail 
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel 
Tulajdonos
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezése 
Anaerob rothasztott szennyvíziszap - Valencia
Hulladék, melléktermék angol megnevezése 
Anaerobically-digested sewage sludge - Valencia
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa 
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés 
Kommunális hulladék
Hulladék EWC kódszáma 
 • 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 19 06 hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok
 • 19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása 

Az anaerob iszaprothasztás olyan biológiai folyamat, amelyben a szerves anyagnak
(szennyvíziszap vagy szerves anyagot tartalmazó zagyok) az ilyen körülmények között (oxigén jelenléte nélkül) bontható része kerül átalakításra. Végeredménye, hogy az iszap szilárd szerves anyaga ártalmatlanabb és könnyebben vízteleníthet formájúvá alakul, miközben biogáz formájában energiahordozó keletkezik. Ez utóbbi metánból és széndioxidból áll. Az átalakulás során értelemszerűen az iszap szerves anyagának a mennyisége csökken, ami kedvez a további feldolgozás, elhelyezés szempontjából.
Az anaerob folyamatok során sokféle patogén mikroorganizmus inaktiválására is sor kerül. A végtermék olyan stabil iszap, amely a talajok javítására, tápanyag-ellátására hasznosítható. A mezőgazdasági elhelyezés tekintetében a maradó fertőzőképesség, a szerves anyag hányad, valamint a nehézfém szennyezettség a meghatározó paraméterek. Az anaerob iszaprothasztás népszerűségét azonban hasonló mértékben szolgálja, hogy hasznosítható mellékterméket, biogázt, energiát termel.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak? 
A kiindulási szennyvíz összetételétől függően veszélyes hulladéknak minősülhet.
Veszélyes hulladéknak minősül-e? 
nem
Hulladék jellemzése anyagként 
Vegyi anyag keverék
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
2.02 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
2.71 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • króm
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
496 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
549 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • nikkel
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
138 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
338 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
1180 mg/kg
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve 
Rothasztott szennyvíziszap
Vegyes hulladék/termék összetevői 

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői 

A rothasztott szennyvíziszapban a könnyen bontható szerves anyagokat a mikrobaközösség már lebontotta, ezért anyaga nagyobb arányban épül be a szerkezeti humuszba a nyers szennyvíziszapnál.

Hulladék, melléktermék jellemzése
Szervesanyag tartalom (%) 
28.6
Homogenitás 
Homogén
Puzzolánaktivitás 
nem
Egyéb 

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket? 
Igen
Mire hasznosítják? 

(1) (2) Hulladéklerakó napi takarására
(3) Komposzt alapanyag
(4) Aktív szén alapanyag
(5) Biohidrogén előállítás

Referenciák hasznosításra 

(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63  123-129
(2) Eung-Ho Kim, Jin-Kyu Cho, Soobin Yim: Digested sewage sludge solidification by converter slag for landfill cover, Chemosphere, Volume 59, Issue 3, April 2005, Pages 387-395
(3) R. Moreira, J.P. Sousa, C. Canhoto: Biological testing of a digested sewage sludge and derived composts, Bioresource Technology, Volume 99, Issue 17, November 2008, Pages 8382-8389
(4) J. H. Tay, X. G. Chen, S. Jeyaseelan, N. Graham: A comparative study of anaerobically digested and undigested sewage sludges in preparation of activated carbons, Chemosphere, Volume 44, Issue 1, July 2001, Pages 53-57
(5) Hasyim, R., Imai, T., Reungsang, A., O-Thong, S. (2011) Extreme-thermophilic biohydrogen production by an anaerobic heat treated digested sewage sludge culture, International Journal of Hydrogen Energy 36(14), pp. 8727–8734.

Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint 
Nincs információ
Mérgező (H6)
Fertőző (H9)
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél? 
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel 

Elhelyezés előtt mindig megvizsgálják. Az eredménytől függően lehet toxikus vagy nem toxikus, fertőző vagy nem fertőző.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége 

Toxikus fémtartalom miatt toxikus lehet.
Fertőzőképesség: patogén mikroorganizmus tartalom vagy valószínűsíthető tartalom miatt lehet fertőző (kóliszám, Salmonella).
Mivel anaerob rothasztáson esik át, azok a perzisztens anyagok, melyek anaerob körülmények között nem bomlanak (csak aerob körülményke között, vagy egyáltalán nem bomló perzisztens szerves anyagok), azok a rothasztott termékben benne maradnak. Ha ezek veszélyes anyagok, káros hatásokkal rendelkeznek, akkor a termék veszélyes. Ennek kizárása vagy mérése környezettoxikológiai tesztekkel történik.
Ito, A., Umita, T., Aizawa, J., Takachi, T., Morinaga K. (2000) Removal of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge by a new chemical method using ferric sulfate, Water Research 34(3), pp. 751–758.

Ito, A., Umita, T., Aizawa, J., Kitada K. (1998) Effect of inoculation of iron oxidizing bacteria on elution of copper from anaerobically digested sewage sludge, Water Science and Technology 38(2), pp. 63–7

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom. Tápanyagpótlásra való felhasználását az esetlegesen határérték feletti toxikus fémtartalom és a higiénés szennyezettség korlátozhatja. A rothasztott és már szennyvízkezelésből származó iszapok tápanyagtartalmát hasznosítani kell a talajok tápanyagpótlására. Ezt úgy kell megoldani, hogy kielégítse a növények tápanyagigényét, ugyanakkor a talajt, a felszín alatti vizek minőségét, a talaj ökoszisztémáját, a termesztett növényeket és az embert ne veszélyeztesse. Általában nem javasolják erdőkben történő felhasználását, viszont javasolt gyorsan növő energianövények esetén.

Forrás: 75/442/EEC EU irányelv 4. szakasza,
/http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/sludge_en.pdf

MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63  123-129

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Magas a P és N tartalma.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom.

Forrás:
F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bi

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Tápanyag, illetve elemtartalomtól függően lehetséges, hogy speciális tápanyagtartalmat képes kielégíteni. Például nagy cellulóztartalmú iszap gombák cellulózigényét.

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom.

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63  123-129

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom.

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Nagy szervesanyag- és makrotápelem-tartalom miatt a termesztőközegekben mind a tápanyagot, mind a humuszanyagok képződésében szerepet játszó szerves anyagokat biztosítja. Tápanyagpótlásra való felhasználását az esetlegesen határérték feletti toxikus fémtartalom és higiénés szennyezettség korlátozhatja

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63  123-129

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A rothasztott szennyvíziszapban a könnyen bontható szerves anyagokat a mikrobaközösség már lebontotta, ezért anyaga nagyobb arányban épül be a szerkezeti humuszba a nyers szennyvíziszapnál.

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Humuszképző, ezáltal szerezet javító.

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra? 
Igen
Indoklás, referenciák 

A szerkezeti humusz hányadának növelése jobb talajtextúrát eredményez, ezáltal csökkenti a víz- és szélerózió mértékét pl. homoktalajoknál.

F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63  123-129

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására? 
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Elsősorban perzisztens szerves anyagoknak és azoknak a fémeknek a megkötésében játszhat szerepet, melyek képesek a szerves frakcióhoz kötődni, például negatív ionos formában vagy komplexként.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére? 
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására? 
Igen
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására? 
Nincs információ
Hasznosítással összefüggő kockázatok 

Amennyiben veszélyes anyagokat tartalmaz és ennek következtében káros hatásokat mutat a rothasztott szennyvíziszap, környezeti kockázatát kontrollálni kell a felhasznált mennyiségen (korlátozott arányban) és minőségen keresztül. Ezek lehetnek higiénés kockázatok, toxicitás, reprotoxicitás, stb. A szaghatásokra is kell figyelni.

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1652
Bevivő 
Gruiz Katalin
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Hulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás 
2014-04-07
Módosítás 
2018-06-22