Komposztált kommunális szilárd hulladék - Valencia

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Termelő, felelős, gyűjtő adatai
Név 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA ).
Település 
Valencia
Utca, házszám 
Valencia
Irányítószám 
46 113
Telefon/fax 
11 111 111
E-mail 
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel 
Tulajdonos
Hulladék, melléktermék fő adatai
Hulladék, melléktermék megnevezése 
Komposztált kommunális szilárd hulladék - Valencia
Hulladék, melléktermék angol megnevezése 
Municipal soild waste (MSW) compost - Valencia
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa 
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés 
Kommunális hulladék
Hulladék EWC kódszáma 
 • 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 19 06 hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok
 • 19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása 

A komposztálás túlnyomórészt aerob biokémiai folyamat. A kommunális hulladékoknál a hulladékból a műanyagok, üveg kiválasztását meg kell oldani. A hulladékok komposztálása több egymáshoz kapcsolódó műveletből áll, melyek a komposzt üzem felépítésétől függően változnak: előaprítás, utóaprítás, rostálás A komposztálási folyamatban részt vevő mikroorganizmusok enzimrendszerei a szerves anyagokat biológiai oxidáció útján lebontják. A komposztálás során a szerves anyag aerob lebomlása több lépcsőben megy végbe, az anyag-összetételtől függően eltérő sebességgel.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak? 
Összetétele függ a komposztáló létesítmény szerkezetétől, a nyersanyag összetételétől, a komposztálási technológiától, az érlelés időtartamától, a hőmérséklettől.
Veszélyes hulladéknak minősül-e? 
nem
Hulladék jellemzése anyagként 
Termék
Vegyi anyag (keverék) jellemzői és vegyi anyag tartalom
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nitrogén (összes)
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
2.05 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
2.06 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • króm
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
58 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • réz
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
581 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • nikkel
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
62 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • ólom
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
436 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport 
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • cink
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben 
1180 mg/kg
Vegyes hulladék, termék jellegű hulladék jellemzői
Vegyes hulladék/termék neve 
Komposztált szilárd kommunális hulladék
Vegyes hulladék/termék összetevői 

Általában, a szilárd kommunális hulladék komposzt szervesanyagtartalma > 20%, N (%) >0.6%; C/N: 25-50:1, nedvességtartalma<50

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői 

A biomassza a komposztálás során aerob körülmények között mikrobiológiailag bomlik, a széntartalom nagy része széndioxid formájában távozik, a maradék anyag stabil, koncentráltan tartalmazza a nitrogén, foszfor és egyéb növényi tápanyagokat. A tápanyagokhoz hasonlóan koncentrálódhatnak a kész komposztban a toxikus elemek, elsősorban ezek szabnak határt a komposzt alkalmazhatóságának, illetve az alkalmazható mennyiségnek. A talajba kerüléskor ezek a szervetlen anyagok (elemek) hígulnak, a talajvízzel terjedhetnek, növények felvehetik.
A szerves anyagok bonthatóságuk mértékével arányosan fogynak el vagy dúsulnak fel a komposztban a kiindulási növényi anyaghoz képest. Ezek további lebontása lehetséges a komposzt talajra helyezése után, a talajban. Monitorizásra szükség van.

Hulladék, melléktermék jellemzése
Szervesanyag tartalom (%) 
57.1
Homogenitás 
Homogén
Puzzolánaktivitás 
nem
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket? 
Igen
Mire hasznosítják? 

A tőzeg és szőlőtörköly keverékéből készült mesterséges talaj a spanyol üvegházakban igen elterjedt palántanevelő táptalaj. Ingelmo és munkatársai 1998- as kísérletükben a jelenleg használt tőzegtartalmú palántanevelő táptalajok tőzegtartalmának kiváltására kerestek elsősorban hulladék-eredetű helyettesítő anyagot. A helyettesítő anyagok egyike a települési szilárd hulladék komposzt volt, melyet különböző arányban adagoltak a mesterséges talaj keverékbe más helyettesítő anyagok mellett (mint például anaerob módon kezelt szennyvíziszap, tőzeg, szőlőtörköly, komposztálatlan rizs héj, komposztálatlan fenyő kéreg). Kontrollként az adatlapon jellemzett, 50% tőzeg- és 50% szőlőtörkölytartalmú mesterséges talajt használták.(1)
Hulladéklerakó napi takarására (2)
Mezőgazdaságban talaj fizikai tulajdonságainak javítására és növénynövekedés serkentésére (3)

Referenciák hasznosításra 

(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129
(2) Tanthachoon, N., Chiemchaisri, C. and Chiemchaisri, W. (2007) ‘Utilisation of Municipal Solid Waste Compost as landfill cover soil for reducing greenhouse gasemission’, Int. J. Environmental Technology and Management, Vol. 7, Nos. 3/4, pp.286–297.
(3) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Hulladék, melléktermék veszélyessége
Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint 
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél? 
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel 

Elhelyezés előtt mindig megvizsgálják. Az eredménytől függően lehet toxikus vagy nem toxikus

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége 

Fémtartalom miatt toxikus lehet (1)(2).

(1) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14
(2) Deportes, I., Benoit-Guyod, J., Zmirou, D., 1995. Hazard to man and the
environment posed by the use of urban waste compost: a review. Sci.
Total Environ. 172, 197–222.

Potenciális használat talajra
Alkalmas lehet-e talajjavításra általában? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Általában a szilárd települési hulladék komposzt alkalmas mezőgazdasági talaj javítására és termésnövelő hatása van, serkenti a növények növekedését.
J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Ez a konkrét hulladék növeli a talaj szerves N tartalmát a kontrollhoz képest (1).
Irodalmi adatok alapján, általában, a települési sziárd hulladék komposzt alkalmas N, P és K pótlására mezőgazdasági talajban (2).
(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129
(2) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123, 1–14

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Irodalmi adatok alapján, általában, a települési hulladék komposzt alkalmas mezoelemek pótlására.
J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Ennek a konkrét terméknek Zn, Cu tartalma van (1). De általában, a települési szilárd hulladék komposzt alkalmas mikroelemek pótlására a talajban (2).
(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129
(2) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Konkrétan, a jellemzett hulladék növeli a talaj huminsav tartalmát a kontrollhoz képest (1). Általában, a települési szilárd hulladék komposzt alkalmas kürlönböző termények, növények speciális tápanyagigényét kielégíteni (2).
(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129
(2) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Konkrétan a jellemzett hulladék növeli a talaj huminsav tartalmát a kontrollhoz képest (1).
(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak? 
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Konkrétan a jellemzett hulladék helyettesítheti a talajt és a tőzeget 25-50% arányban adagolva virág táptalajba más szerves adalékkal (anaerob módon kezelt szennyvíziszap, szőlőtörköly, komposztálatlan rizs héj, komposztálatlan fenyő kéreg)(1). Általában, a települési szilárd hulladék komposzt alkalmas lehet termesztőközeg adaléknak, szervesanyag tartalma miatt (2).
(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129
(2) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Általában talajszerkezet javító hatása van (1).
(1) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására? 
Nem
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Szervesanyagtartalmának köszönhetően (1, 2).
(1) F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129
(2) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Alkalmas lehet adalékanyagnak rézsűk növényesítésére.
F. Ingelmo, R. Canet, M.A. Ibanez, F. Pomares, J. García (1998) Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil, Bioresource Technology 63 123-129

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Általában növeli a savanyú talaj pH-ját (1)
(1) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására? 
Nem
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Elsősorban perzisztens szerves anyagoknak és azoknak a fémeknek a megkötésében játszhat szerepet, melyek képesek a szerves frakcióhoz kötődni, például negatív ionos formában vagy komplexként(1).
(1) J.C. Hargreaves et al. (2008) A review of the use of composted municipal
solid waste in agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 123 (2008) 1–14

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására? 
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására? 
Igen
Indoklás, referenciák 

Általában alkalmas lehet települési szilárd hulladéklerakók letakarására (1).
Tanthachoon, N., Chiemchaisri, C. and Chiemchaisri, W. (2007) ‘Utilisation of Municipal Solid Waste Compost as landfill cover soil for reducing greenhouse gasemission’, Int. J. Environmental Technology and Management, Vol. 7, Nos. 3/4, pp.286–297.

Hasznosítással összefüggő kockázatok 

Amennyiben veszélyes anyagokat tartalmaz és ennek következtében káros hatásokat muta a kommunális hulladék komposzt, környezeti kockázatát kontrollálni kell a felhasznált mennyiségen (korlátozott arányban) és minőségen keresztül. Ezek lehetnek higiénés kockázatok, toxicitás, reprotoxicitás, stb. Ha olyan talajra alkalmazzák, ahol a komposzt közvetlenül érintkezhet az emberi fogyasztásra szánt terménnyel, a termelt élelmiszert, zöldséget vagy gyümölcsöt meg kell viszgálni.

Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
1653
Bevivő 
Gruiz Katalin
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Hulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás 
2014-04-07
Módosítás 
2018-06-22