Pentaklór-fenollal szennyezett talaj bioremediációja bioszénnel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia nevePentaklór-fenollal szennyezett talaj bioremediációja bioszénnel
Technológia angol neve
Biochar enhances the microbial and chemical transformation of pentachlorophenol in paddy soil
Kifejlesztés országa
Kína
A fejlesztés fázisa
demonstráció alatt
Nemzetközi program neve
National Natural Science Foundations of China (410
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Klórfenolok
  • pentaklórfenol = klorofén
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Telített szorpciós kapacitás 1% bioszén hatására
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
g/kg
Jellemző kezdeti érték
0.1
Maximális végérték
0.48
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Klórfenolok
  • pentaklórfenol = klorofén
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
Telített szorpciós kapacitás 10% bioszén hatására
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
g/kg
Jellemző kezdeti érték
0.1
Maximális végérték
1.69
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • vas
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
0.5 M HCl-oldható Fe(II) tartalom 1% bioszén hatására 15 nap után kezeletlenhez képest
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/L
Maximális kezdeti érték
3.3
Maximális végérték
5.9
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • vas
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
0.5 M HCl-oldható Fe(II) tartalom 10% bioszén hatására 15 nap után kezeletlenhez képest
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
mg/L
Jellemző kezdeti érték
3.3
Jellemző végérték
7.2
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Technológia típusa
Egyszerű
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
Biológiai
A technológia általános ismertetése

Mikrokozmosz kísérletben vizsgálták 0%, 1%, 2%, 5% és 10%(w/w) repceszalma bioszén hatását rizsföldről származó pentaklórfenollal (PCP) szennyezett talaj mikrobiális diverzitására anaerob körülmények között. A reduktív deklorizáció anaerob körülmények között egyik fontos útvonala a klórozott szennyezők biológiai átalakulásának, amely főleg deklorizációval és vasredukáló baktériumok segítségével valósul meg. A kísérlet célja feltárni a bioszén hatás-mechanizmusát a PCP anaerob redukciója során a szennyezett talajban.
A bioszént talajba keverve növelte a PCP talaj általi szorpcióját, elősegítve a talaj és a PCP közötti érintkezést anaerob rendszerben. A bioszén, mint elektron közvetítő, felgyorsítja az elektron átmenetet a szerves anyag és a baktériumok között, valamint elősegíti a metabolizmust és a mikroorganizmusok növekedését. A bioszén elősegítette a talajban azoknak a baktériumoknak a fejlődését, amelyek hozzájárulnak a vas redukálásához és a PCP deklorizációjához. A legfontosabb Fe(III) redukáló baktériumok a Veillonellaceae fajok voltak, míg a Peptococcaceae fajok deklorizáló szerepet töltöttek be.

A technológia újdonsága

Bioszén alkalmazása PCP-vel szennyezett talaj remediációjára.

Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • intenzifikált bioremediáció
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Immobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Biológiai aktivitás
Biológiai indikátorok
Szennyezőanyag mennyisége
Hőmérséklet
pH
Redoxpotenciál
Kation/anioncserélő kapacitás
Fajlagos felület
Szervesanyag-tartalom
Környezetmonitoring helye
Telítetlen (teljes) talaj
Beruházási költség
5.000.000 - 10.000.000 HUF
Fajlagos müködtetési költség
nincs rá becslés
Fajlagos energia költség
nincs rá becslés
Fajlagos anyagköltség
50 000 - 100 000 HUF
Fajlagos munkaerőköltség
5 000 - 10 000 HUF
Fajlagos összköltség
nincs rá becslés
Költségszámítással kapcsolatos megjegyzések

A technológia még csak a laboratóriumi fázisban tart, így konkrét adatok nem állnak rendelkezésre a költségeket nézve, de a bioszén 200 $/tonna ár körül mozog.

Költség
0-nem releváns
Időigény
5-nagyon kicsi
Helyigény
3-közepes
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
0-nem releváns
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
nem
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
nem
Alkalmazhatóság
0-nem releváns
Elérhetőség
1-rossz
Ismertség
1-rossz
Erősségek

Már viszonylag kis mennyiségű bioszénnel nagymértékben és gyorsan meg tudjuk növelni a pentaklórfenol átalakulását.

Gyengeségek

A kutatás a kezdeti fázisban tart, ahol ugyan jól működött, de további vizsgálatok szükségesek annak kiderítésére, hogy valódi rizsföldeken is használható-e a technológia.

Lehetőségek

A technológia gyors és olcsó megoldást kínál, így a későbbiekben elterjedt technológiává válhat.

Veszélyek

A bioszén szennyezőanyag tartalma vagy nem megfelelő mennyiségben történő adagolása a talajba.

A terület neve
n.a.
Alkalmazás helye, ország
n.a.
Alkalmazás helye, város
n.a.
Publikációk

H. Tong, M. Hu, F.B. Li, C.S. Liu, M.J. Chen. Biochar
enhances the microbial and chemical transformation of
pentachlorophenol in paddy soil
Soil Biology and Biochemistry, Volume 70, March 2014,
Pages 142-150

Referenciák

H. Tong, M. Hu, F.B. Li, C.S. Liu, M.J. Chen. Biochar
enhances the microbial and chemical transformation of
pentachlorophenol in paddy soil
Soil Biology and Biochemistry, Volume 70, March 2014,
Pages 142-150

Adatlap azonosító (eredeti)
1757
Bevivő
Batta Alexandra
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás