Talajmosással kombinált in situ bioremediáció ciklodextrinnel (Kutrica)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveTalajmosással kombinált in situ bioremediáció ciklodextrinnel (Kutrica)
Technológia angol neve
Soil washing combined with in situ bioremediation by cyclodextrin (Kutrica)
Kifejlesztés országa
Magyarország
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Fejlesztés kezdete
2003
Fejlesztés befejezése
2006
Saját forrás
70 Euro
Nemzeti forrás
130 Euro
Nemzeti program neve
NKFP
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Kőolajszármazékok (TPH)
Jellemző kezdeti érték
28800 mg/kg
Maximális kezdeti érték
37000 mg/kg
Jellemző végérték
3000 mg/kg
Maximális végérték
5000 mg/kg
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
  • Kőolajszármazékok (TPH)
Jellemző kezdeti érték
145000 µg/l
Maximális kezdeti érték
145000 µg/l
Jellemző végérték
100 µg/l
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telítetlen (teljes) talaj
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
Biológiai
A technológia általános ismertetése

Vizes RAMEB oldatot impulzusszerűen pumpálunk a levegőztetett, szervetlen tápanyaggal (N és P) ellátott talajba, hogy a szennyezőanyagot mobilizáljuk, hozzáférhetőségét növeljük. A kiszívott talajvizet a felszínen kezeljük (átvezetés aktív szénen, majd visszavezetjük.

A technológia újdonsága

A háromfázisú talaj kezelés vizes ciklodextrin (random metilezett béta-ciklodextrin, RAMEB) oldattal a szerves szennyezőanyag biológiai hozzáférhetőségének növelésére új technológia. Ez a biológiailag lassan lebomló adalék gyorsítja a szennyezőanyag deszorpcióját a talajról, javítja vizes oldékonyságát, gyorsítja biodegradációját.

Remediációs technológia fajtája
  • biológiai
  • biológiai hozzáférhetőség növelésével intenzifikált remediáció
Egyéb remediációs technológia
felszíni talajvízkezelés
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Mozgatott vízmennyiség
Szennyezőanyag mennyisége
Szennyezőanyagból keletkezett főtermék
Egyéb technológiai paraméter

CO2 a levegőben

Környezetmonitoring helye
Levegő
Beruházási költség
2.000.000 - 5.000.000 HUF
Fajlagos müködtetési költség
1 000 - 2 000 HUF
Fajlagos anyagköltség
5 000 - 10 000 HUF
Fajlagos összköltség
5 000 - 10 000 HUF
Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Helyigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
nem
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
3-közepes
Erősségek

Környezetbarát biotechnológia, kevéssé bolygatja meg a talajt és a talajfelszínt.Kihasználja a talajmikroflóra adottságait, figyelembe veszi a talajban már lejátszódott természetes adaptációs folyamatokat, a mikroflóra biodegradációs képességét és flexibilitását.· A kezelési idő csökkenése korábbi területhasznosítást tesz lehetővé, ezzel időarányosan nő a terület használatából, hasznosításából adódó haszon.

Gyengeségek

A ciklodextrin magas ára rontja a költség-hatékonyságot.

Lehetőségek

Összetett és ismeretlen szennyezőanyagra is alkalmazható.

Veszélyek

Az adalékkal mobilizált szennyezőanyag kibocsátásának kontrollját technológiailag meg kell oldani (állandó talajvízszivattyúzás)és monitorozni kell.

A terület neve
Kutricamajor
Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Kaba
Alkalmazás kezdő időpontja
2003
Alkalmazás befejező időpontja
2004
Alkalmazás fázisa
Demonstráció
Hosszúság (m)
15.0
Szélesség (m)
15.0
Mélység (m)
3.0
Víz (m3)
600.0
Talaj (m3)
200.0
Területhasználat
Mezőgazdasági
A szennyezettség eredete
felhagyott üzemanyagtöltő állomás
Összefoglaló az alkalmazásról

Egy központi kombinált kút )levegő és víz elszívására valamint az adalékok felének betöltésére) körül 5 db bevezető kút (a levegő beszívására és az adalékok másik felének bejuttatására) és néhány megfigyelő kutat létesítettünk. A levegőztetést úránként 10 percig végeztük, a talajvizet folyamatosan kitermeltük, majd a felszínen aktív szenes adszorberen vezettük át, majd elszikkasztottuk. Az adalékokat (rendom metilezett béta-ciklodextrin és/vagy N- és P-tartalmú műtrágya) vízben oldva juttattuk be. A talajlevegő összetételét és a kiszívott talajvíz szennyezőanyag-tartalmát monitoroztuk. A remediáció elején és végén vettünk talajmintákat, melyeket integrált (kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszereket is alkalmazó) módszeregyüttessel monitoroztuk.

Publikációk

Leitgib, Laura; Gruiz, Katalin; Fenyvesi, Eva; Balogh, Gabor; Muranyi, Attila: Development of an innovative soil remediation: 'Cyclodextrin- enhanced combined technology'.Science of the Total Environment, 392(1), 12-21, 2008

Adatlap azonosító (eredeti)
182
Bevivő
Fenyvesi Éva
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás