Ex situ bioremediáció

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Technológia fő adatlapja
Technológia neve 
Ex situ bioremediáció
Technológia angol neve 
Ex Situ Bioremediation
Kifejlesztés országa 
Nagy Britannia
A fejlesztés fázisa  
alkalmazott

A fejlesztés finanszírozása

Nemzetközi program neve 
EURODEMO
Alkalmazási kör
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(a)pirén
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • dibenz(a,h)antracén
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • naftalin
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
 • xilolok
Egyéb szennyezőanyag 
o- és p-
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
 • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
 • benzol

Csökkentendő környezeti kockázat jellemzése

Maximális kezdeti érték 
5.3 mg/kg
Maximális végérték 
5 mg/kg
Technológiára vonatkozó információ
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható 
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Technológia típusa 
Kombinált
Technológia alapja 
Ökológiai
A technológia általános ismertetése 

Ex situ talajremediáció biológiai prizmákban. A levegőztetést speciális technológiával végzik, elektrolitikus oxigén előállítással. A területen csak részleges talajkitermelés történt, a helyben maradó talajt és talajvizet is kezelték, lefölözéssel és ORC (Oxigene release Compound, azaz olyan perididvegyületeket, melyekből az oxigént lassan szabadul fel, ezzel stimulálja a kétfázisú talaj mikroflóráját, ugyanakkor nem veszélyzeteti azt túl nagy peroxidkoncentrációval.

A technológia újdonsága 

Tordon K-22 Japanese Knotweed eljárás, amely egy komplex remediációs eljárás, bioremediációhoz oxigén előállító- és szállítórendszer, oxigén felszabadító keverék, és speciális szabad fázis lefölözési egységekből állnak.

Technológia besorolása
Remediációs technológia fajtája 
 • biológiai
 • intenzifikált bioremediáció
Egyéb remediációs technológia 
ex situ és in situ kombinációja
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából 
Mobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint 
ex situ on site
Technológia-monitoring
Technológiai paraméterek 
Mozgatott talajmennyiség
Egyéb technológiai paraméter 

25 monitoring kút lett üzembe helyezve

Környezetmonitoring helye 
Telítetlen (teljes) talaj
Technológia költségei
Beruházási költség 
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos összköltség 
nincs rá becslés
SWOT (értékelés osztályzattal)
Költség 
1-nagyon nagy
Időigény 
2-nagy
Helyigény 
2-nagy
Munkaigény 
3-közepes
Felszerelés, műszerigény 
2-nagy
Szakember-igény 
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok 
3-közepes
Célérték teljesítésének képessége 
3-közepes
Környezethatékonyság 
3-közepes
Költséghatékonyság 
3-közepes
Hasznosítható melléktermék keletkezése 
igen
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése 
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség 
igen
Alkalmazhatóság 
4-jó
Elérhetőség 
4-jó
Ismertség 
4-jó
SWOT (szöveges értékelés)
Erősségek 

Ex situ talajremediációs módszer: a szennyezett környezeti elem azonnali eltávolításával pillanatszerűen csökkenthető a környezeti kockázat a szennyezés helyszínén. A kisebb szennyezettségű maradék intenzifikált bioremediációja így gyorsan lezajlik. Több technológia kombinációja: ex situ intenzifikált biorenediáció prizmában, in situ lefölözés és intenzifikált in situ bioremediáció.

Gyengeségek 

A környezeti kockázat máshol jelenik meg (on site, a kezelőtelepen vagy a lerakótelepen), a kitermelés és szállítás költsége gazdasági teher, a kezelt anyag végleges használata vagy elhelyezése többletmunkát és gyakran többletköltséget jelent.

Konkrét megvalósult alkalmazások
A terület neve 
Cardiffi Nemzetközi Sport központ
Alkalmazás helye, ország 
Nagy-Britannia
Alkalmazás helye, város 
Cardiff Bay, Wales
Alkalmazás kezdő időpontja 
2003
Alkalmazás befejező időpontja 
2005
Alkalmazás fázisa 
Demonstráció

Mozgatott fázisok térfogata

Talaj (m3) 
40000.0
A szennyezettség eredete 
Korábban ipari terület
Összefoglaló az alkalmazásról 

Kombinált remediációs technológia alkalmazása,abból a célból, hogy biztosítsák a költséghatékony remediáció megvalósulását. Először 27000 m3 talaj ex situ biológiai kezelése történt meg, majd a felszín alatti vizek in situ kezelése.

Publikáció, referencia
Képek
Cardiff Bay remediáció
Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
662
Bevivő 
Gruiz Katalin
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Talajremediációs technológia
Létrehozás 
2009-06-24
Módosítás 
2018-06-22