Hulladéklerakó fenntartható rehabilitációja (Limnotop-rendszer)

Adatszolgáltató

Szervezet/Adatszolgáltató neve 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve 
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória

Elérhetőség

Telefon/fax 
+36-1-4632347
Technológia fő adatlapja
Technológia neve 
Hulladéklerakó fenntartható rehabilitációja (Limnotop-rendszer)
Technológia angol neve 
The sustainable rehabilitation of a landfill site (Limnotop-system)
Kifejlesztés országa 
Szlovénia
A fejlesztés fázisa  
alkalmazott
Szabadalom száma 
Hungarian version in Nr. 661

A fejlesztés finanszírozása

Nemzeti program neve 
Municipality Ormoz, Slovenia;University of Ljublja
Nemzetközi program neve 
EC - LIFE Environment, LIFE03/ENV/SLO/000557
Alkalmazási kör
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • vas
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
Egyéb szennyezőanyag 
bór
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • króm
Egyéb szennyezőanyag 
krómium inon
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag 
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
  • ammónia/ammónium

Csökkentendő környezeti kockázat jellemzése

Jellemző kezdeti érték 
100 µg/l
Maximális kezdeti érték 
480 µg/l
Technológiára vonatkozó információ
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható 
Csurgalékvíz
Technológia típusa 
Kombinált
Technológia alapja 
Biológiai
A technológia általános ismertetése 

Olyan fitoremediációs technológiáról van szó, mely a meddőhányók, hulladéklerakók, vagy bármilyen szennyezett csurgalékot eredményező lerakat komplex rehabilitációjához alkalmas. Mesterséges aerob láp. A természetes rendszer fáinak gyökérzete rizofiltrációval kiszűri a csurgalék szennyezőanyagait, a gyökérzet a vizet felveszi a gyökérzónából és részben elpárologtatja, a szerves tápanyagokat a mikroorganizmusok mineralizálják, az energiát felhasználják, a szervetlen terméket a növények felveszi és felhasználják, a szerves szennyezőanyagokat a gyökérzóna mikroflórája elbontja, a mineralizált terméket a növények felhasználják, a szervetlen szennyezőanyagok ugyancsak a gyökérzónában stabilizálódnak. A komplex folyamat során a csurgalék megtisztul, a tisztító zónába ültetett fák és egyéb növények pedig biomasszát termelnek.

Csurgalékvíz kezelése hulladéklerakóban, a hulladéklerakó stabilizációja. A cél a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, zárt hidrológiai és szennyező forgalommal a hulladéklerakó területén. A rehabilitáció időszakos feltárásból és a régi szennyezők eltávolításából állt. Lecsapolása a talajvíznek, lezárása a hulladéklerakó aljának, összegyűjtése és lecsapolása a csurgalékvíznek,elzárása a szennyezőknek a felszíni vizektől, a hulladéklerakóban keletkező gáz lecsapolása. Öntöző rendszer telepítése a kezelt csurgalékvíz újrahasznosításával a fák növekedéséhez.
Havi monitoring a hulladéklerakó csurgalékvizének kezelesének hatásosságát vizsgálva(csurgalékvíz analízis). Növény és talaj mintavétel évente négyszer a hulladéklarakó felszínéről. Havonta talajból mintavétel a vegetáció állapotának vizsgálatára.

A technológia újdonsága 

Az újdonság az un. evapotranspirációs elválasztó zóna létesítése, mely tulajdonképpen egy mesterséges láp, fákkal. A lerakók rehabilitációjában új, eddig nem alkalmazott természetes technológiai megoldás az olyan jellegű fasor ültetése, mely a lerakatról származó csurgalékot és a benne oldott anyagokat teljes egészében felszívja, vizet nagyrészt elpárologtatja, a szennyezőanyagot elbontja vagy stabilizálja, ezzel megállítja a szennyezett csurgalék vízfolyásokba és mezőgazdasági területekre érkezését, ezzel a környező vizek és talajok direkt szennyezését.

Technológia besorolása
Remediációs technológia fajtája 
  • biológiai
  • rizofiltráción alapuló csurgalékkezelés
Egyéb remediációs technológia 
evapotraspiráció, rizodegradáció és stabilizáció is folyik
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából 
Mobilizáció
Immobilizáció
Remediációs technológia a kivitelezés szerint 
in situ
Technológia-monitoring
Technológiai paraméterek 
Biológiai aktivitás
Szennyezőanyag mennyisége
Egyéb technológiai paraméter 

csurgalékvíz, növénynövekedés

Környezetmonitoring helye 
Telített talaj
Csurgalékvíz
Utómonitoring időtartama 
5 év fölött
Technológia költségei
Beruházási költség 
1.000.000 - 2.000.000 HUF
Fajlagos összköltség 
500 - 1 000 HUF
SWOT (értékelés osztályzattal)
Költség 
4-kicsi
Időigény 
3-közepes
Helyigény 
3-közepes
Munkaigény 
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény 
4-kicsi
Szakember-igény 
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok 
5-nagyon kicsi
Célérték teljesítésének képessége 
4-nagy
Környezethatékonyság 
4-nagy
Költséghatékonyság 
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése 
nem
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése 
nem
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség 
nem
Alkalmazhatóság 
4-jó
Elérhetőség 
4-jó
Ismertség 
2-gyenge
SWOT (szöveges értékelés)
Erősségek 

Az in situ, vagyis helyben történő ökológiai remediáció költsége lényegesen kisebb, mint a talaj, talajvíz vagy csurgalék ex situ kezelése. A bemutatott példában a védősáv (puffersáv) növényzete gyorsabban növekedett összehasonlítva a környékbeli növényzettel vagy erdővel. A csurgalék utókezelési költsége és időigénye csökken, így a fenntartási költségek csökkennek. A csurgalék kockázata nagymértékben lecsökken.

Gyengeségek 

Tápanyag kiegyensúlyozatlanság, talajerózió, növénytoxicitás léphet fel a mesterséges lápban.

Lehetőségek 

A csurgalék mennyiségének és minőségének ismertében olyan növénytakarás és fás növényi védőzóna kialakítását kell tervezni, mely képes a csurgalék teljes mennyiségét, oldott anyag tartalmát felvenni vagy stabilizálni, és hosszútávon fenntartható stabil rendszert kialakítani.

Konkrét megvalósult alkalmazások
A terület neve 
Dobrava
Alkalmazás helye, ország 
Szlovénia
Alkalmazás helye, város 
Dobrava at Ormož
Alkalmazás kezdő időpontja 
2003
Alkalmazás befejező időpontja 
2006
Alkalmazás fázisa 
Demonstráció

A kezelt terület mérete

Hosszúság (m) 
400.0
Szélesség (m) 
100.0
A szennyezettség eredete 
községi kommunális hulladéklerakó
Összefoglaló az alkalmazásról 

A hulladéklerakó telep rehabilitációját az alábbi lépésekben végezték el: Elsőként a régi hulladékot és a szennyezett talajt feltárták, a lerakó felületét szigetelték, majd kiépítették a csurgalékvíz gyűjtő, elvezető rendszert. A hulladéklerakó régi és új hulladékkal történő feltöltése és tömörítése után talajréteggel való befedésével és a felszín alatti vízelvezető rendszer beépítésével zárult. Végül a légmentesen elzárt térfogat felületére fű és fűzfa fajok ültetése történt.

Publikáció, referencia
Képek
A kialakított LIMNOTOP rendszer
Adatlap tulajdonságai
Adatlap azonosító (eredeti) 
677
Bevivő 
Gruiz Katalin
Státusz 
Publikált
Adatlap típusa 
Talajremediációs technológia
Létrehozás 
2009-07-29
Módosítás 
2018-06-22