In situ bioremediáció és talajgőz-extrakció egy korábbi mosoda és vegytisztító szennyezett területén

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Technológia neveIn situ bioremediáció és talajgőz-extrakció egy korábbi mosoda és vegytisztító szennyezett területén
Technológia angol neve
In Situ Bioremediation and Soil Vapor Extraction at the Former Beaches Laundry & Cleaners
Kifejlesztés országa
USA, Florida
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Fejlesztés kezdete
2004
Fejlesztés befejezése
2008
Fejlesztési projekt neve, száma
FDEP State Cleanup - Drycleaning Solvent Cleaunup Program, 169602467
Nemzeti forrás
814.82 Dollár
Nemzeti program neve
FDEP State Cleanup - Drycleaning Solvent Cleaunup
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Halogénezett alifás szerves vegyületek
 • triklóretilén
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
8030
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
μg/l
Maximális kezdeti érték
8030
Jellemző végérték
21
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazható|Konkrét szennyezőanyag
 • Halogénezett alifás szerves vegyületek
 • tetraklóretilén
Egyéb szennyezőanyag
vinilklorid, triklóretilén
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
67 000
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
μg/l
Jellemző kezdeti érték
67 000
Maximális végérték
5700
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Technológia típusa
Kombinált
Technológia alapja
Fizikai-kémiai
Biológiai
A technológia általános ismertetése

Az SVE (Soil Vapour Extraction), vagyis a talajgőz extrakció egy in situ eljárás a talaj remediációjára, ahol a szennyezőanyag eltávolítása a talajból való kihajtással történik levegő vagy gőz segítségével. A kitermelt talajgőzt folyadék- és gázfázisra választják szét, és a szennyezettségnek megfelelően kezelik.
A rendszer gőzelszívó kutakat, egy SVE utánfutó kocsit és a hozzá kapcsolt vákuum távvezetékeket foglalja magában. Az SVE kocsin vannak elhelyezve a szelepek, a nedvességelválasztó, a vákuumfúvó, a részecskeszűrő, valamint a szén-dioxid kezelési egység.
Az SVE kombinálható intenzifikált bioremediációval. Ekkor folyékony szerves tápanyagot injektálnak a talajba, mellyel a szennyezőanyagokat bontó mikroorganizmusok tevékenységét intenzifikálják.
A intenzifikált/fokozott bioremediációs eljárás során az SVE kutak, valamint injektálási és monitoring kutak alkalmazhatóak injektálási pontokként.

A technológia újdonsága

Az újdonság a két technológia (talajgőz extrakció és intenzifikált bioremediáció) kombinálása. Az SVE kutakat injektáló kútként lehet újrahasználni.

Remediációs technológia fajtája
 • biológiai
 • intenzifikált bioremediáció
Egyéb remediációs technológia
és talajgőz extrakció kombinációja
Remediációs technológia a szennyezőanyag szempontjából
Mobilizáció
Egyéb
Remediációs technológia a kivitelezés szerint
in situ
Technológiai paraméterek
Mozgatott levegőmennyiség
Anyagfogyasztás
Biológiai aktivitás
Szennyezőanyag mennyisége
Környezetmonitoring helye
Talajlevegő
Felszín alatti víz
Beruházási költség
10 - 50.000.000 HUF
Fajlagos müködtetési költség
nincs rá becslés
Fajlagos energia költség
nincs rá becslés
Fajlagos anyagköltség
nincs rá becslés
Fajlagos munkaerőköltség
nincs rá becslés
Költség
3-közepes
Időigény
3-közepes
Helyigény
2-nagy
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
2-nagy
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Célérték teljesítésének képessége
4-nagy
Környezethatékonyság
4-nagy
Költséghatékonyság
4-jó
Hasznosítható melléktermék keletkezése
igen
Ártalmatlanítást igénylő melléktermék keletkezése
igen
Automatizálhatóság / távvezérelhetőség
nem
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
3-közepes
Erősségek

A talaj kiásása, a talajgőz extrakció és az intenzifikált bioremediáció kombinálása alkalmas az illékony szerves vegyületek (VOC) koncentrációjának nagymértékű csökkentése. A koncentrációk hosszú távon még tovább csökkennek. A kombinált megoldásnak köszönhetően a talajgőz extrakcióhoz kialakított kutak a bioremediációs eljárás folyamán mintavételi pontként alkalmazhatóak.

Gyengeségek

A bemutatott példában a talajremediáció megkezdése előtt kitűzött célokat nem sikerült teljes mértékben teljesíteni. A tetraklóretilén és triklóretilén esetében a koncentrációk a talajremediációt követően is meghaladták a hatályos határértékeket, tehát a technológia nem biztos, hogy tudja teljesíteni a kitűzött célokat.

A terület neve
Jacksonville Beach
Alkalmazás helye, ország
Florida, USA
Alkalmazás helye, város
Jacksonville
Alkalmazás kezdő időpontja
2004
Alkalmazás befejező időpontja
2009
Alkalmazás fázisa
Rutin
Hosszúság (m)
213.0
Szélesség (m)
137.0
Területhasználat
Ipari
A szennyezettség eredete
Korábban a területen működtetett mosoda és vegytisztító
Összefoglaló az alkalmazásról

Az alkalmazás célja az illékony szerves vegyületekkel (elsősorban teraklóetilénnel, triklóretilénnel, cisz-1,2-diklóretilénnel és vinilkloriddal) szennyezett Jacksonville-i korábbi mosoda és vegytisztító szennyezett területének megtisztítása volt.
A talajremediáció során 11 vízszintes SVE kutat építettek 4 inch-es belső átmérőjű PVC csövekkel. A vízszintesen elhelyezett kutak egyenként 10 vagy 15 láb hosszúak voltak, 0,02 inch-es nyílásátmérővel. Az SVE kutakat körülbelül 2 méterrel a felszín alatt helyezték el. A rendszer meghajtásáról egy 7,5 lóerős fúvóberendezés gondoskodott.
A intenzifikált/fokozott bioremediációs eljárás során összesen 21 injektlási pontot vizsgáltak. A már említett SVE kutakat, valamint injektálási és monitoring kutakat alkalmaztak injektálási pontokként. Összesen 6 alkalommal végeztek injektálást, a bioremediációs befecskendezés mennyisége alkalmanként változott. Összesen 88000 gallon talajvíz és tápanyagmódósító oldat került beinjektálásra a 6 alkalom folyamán. A szén- és energiaforrásként szolgáló tápanyagmódósító oldat kálium-laktátból és denaturált etanolból állt, azzal a céllal, hogy támogassa a klórlégzésű mikrobák növekedését és lebontó tevékenységét. Az injektálások folyamán az oldatot 300 gallon vízzel keverték, ezt injektálták a kútba, amelyet utána vízzel mostak át a vizsgálati felület tisztításának céljából.
Az első 4 injektálási alkalommal az oldat 299 gallon vizet, 0,8 gallon 60%-os kálium-laktát oldatot és 0,2 gallon 90%-os etanol oldatot tartalmazott.
Az 5. és 6. injktálásnál az oldat 298 gallon vízből, 1,5 gallon 60%-os kálium-laktát oldatból és 0,2 gallon 90%-os denaturált etanolból állt.

Szennyezőanyag
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Halogénezett alifás szerves vegyületek
 • tetraklóretilén
Egyéb szennyezőanyag
megjegyzés: a talajvízben
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
μg/L
Jellemző kezdeti érték
1500
Maximális kezdeti érték
22 000
Jellemző végérték
3
Maximális végérték
14 000
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Halogénezett alifás szerves vegyületek
 • triklóretilén
Egyéb szennyezőanyag
megjegyzés: a talajvízben
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
300
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
μg/L
Jellemző kezdeti érték
2000
Maximális kezdeti érték
8300
Jellemző végérték
3
Maximális végérték
7700
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Halogénezett alifás szerves vegyületek
 • cisz-1,2-diklóretilén
Egyéb szennyezőanyag
megjegyzés: a talajvízben
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
700
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
μg/L
Jellemző kezdeti érték
120
Maximális kezdeti érték
4250
Jellemző végérték
7
Maximális végérték
6200
Szennyezőanyagcsoport, amire alkalmazták|Konkrét szennyezőanyag
 • Halogénezett alifás szerves vegyületek
 • vinilklorid
Egyéb szennyezőanyag
megjegyzés: a talajvízben
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám
100
A környezeti kockázatot jellemző mérőszám mértékegysége
μg/L
Jellemző kezdeti érték
64
Maximális kezdeti érték
495
Jellemző végérték
1
Maximális végérték
605
Adatlap azonosító (eredeti)
926
Bevivő
Kozma Réka
Státusz
Publikált
Adatlap típusaTalajremediációs technológia
Létrehozás
Módosítás