Közvetlen Hg mérőműszer folyadék és szilárd mintákra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveKözvetlen Hg mérőműszer folyadék és szilárd mintákra
Módszer angol neve
Instrument for direct measurement of Hg in solid and liquid samples
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
  • higany
Detektálási határ
0.0002 mg/kg
Mérési határ
6 mg/kg
Pontosság (%)
95.00
Reprodukálhatóság (%)
1.50
Szelektivitás
Szelektív
A módszer típusa
Mérési/analitikai módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
DMA-80 Direct Mercury Analyzer
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
analitikai mérleg, PC
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
HgCl2
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
oxigén-palack
Mennyi mintát igényel
0,1-0,5 ml folyadék vagy 0,1-0
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Csatlakozó szoftver végzi az adatgyűjtést, naplózást, kiértékelést
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
5.000.000 - 10.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
0 - 500 HUF
Összes költség/mérés
1 000 - 2 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A szilárd vagy folyadékmintát bemérőcsónakba mérjük. Hő hatására a minta először megszárad majd lebomlik folyamatos oxigénáramban. Az égéstermékek egy katalizátoron további bomlást szenvednek. A Hg gőz arany amalgám felületen adszorbeálódik majd kvantitatíven deszorbeálódik. A Hg tartalmat atomabszorpciós spektrofotométerrel mérjük. Nincs szükség bonyolult mintaelőkészítésre (feltárás, kémiai oxidáció majd redukció), mint a hagyományos módszerek esetén, melyek során veszélyes hulladékok keletkeznek a mintaelőkészítéshez használt vegyszerekből. Feltárás helyett hőbomlás, kémiai előkezelés

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

üledék, talaj, növény, hal és egyéb szilárd minták, szennyvíz, biológiai folyadékok, környezeti minták Hg-tartalmának meghatározása

Részletes protokoll

A mintát homogenizálás után bemérjük a bemérőcsónakba és elhelyezzük az automata mintaadagolóban. A készülék a kalibráció alapján számítja a mért Hg abszolút mennyiségét, és a minta súlyának megadása után a Hg-koncentrációt.

Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
1-nagyon nagy
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
5-kiváló
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
3-közepes
Erősségek

Nincs szükség bonyolult mintaelőkészítésre. Nincsenek reagensek, nincs hulladék, nincs vegyszerköltség, nincs veszélyes hulladék, nincs környezetszennyezés (a keletkező Hg-gőzöket aktív szénen megkötik), gyors, pontos, jól reprodukálható

Gyengeségek

drága készülék

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

Cristina A. Ugarte, Kenneth G. Rice, Maureen A. Donnelly: Variation of total mercury concentrations in pig frogs (Rana grylio) across the Florida Everglades, USA. Science of the Total Environment, 345, 51-59 (2005)

Alkalmazás helye, ország
USA
Alkalmazás helye, város
Shelton
Alkalmazás éve
2003
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telítetlen (teljes) talaj
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
higany
Az alkalmazás tanulságai

Egy technikus 22 óra alatt 173 minta elemzését végezte el (a készülék elhelyezése a terepen, mintavétel, bemérés, elemzés, adatfeldolgozás). Egy elemzés 5 percig tart. A készülék használata könnyen elsajátítható.
(www.epa.gov/esd/cmb/site/pdf/papers/sb136.pdf)

Adatlap azonosító (eredeti)
11
Bevivő
Fenyvesi Éva
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás