PAH-tartalom meghatározása GC-MS-el

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer nevePAH-tartalom meghatározása GC-MS-el
Módszer angol neve
Determination of PAH (polyciclic aromatic hydrocarbons) content with GC-MS
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 21470-84:2002
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • PAH (összes)
Detektálási határ
0.001 µg/l
Pontosság (%)
10.00
Reprodukálhatóság (%)
10.00
Szelektivitás
Szelektív
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • naftalin
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • acenaftén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • acenaftilén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • fluorén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • fenantrén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • antracén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • fluorantén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • pirén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • dibenz(a,h)antracén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • krizén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • indenol(1,2,3-cd)pirén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(b)fluorantén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(k)fluorantén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(a)pirén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • dibenz(a,h)antracén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • dibenz(a,h)antracén
Detektálási határ
0.001 µg/l
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
 • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
 • benz(g,h,i)perilén
Detektálási határ
0.001 µg/l
A módszer típusa
Mérési/analitikai módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag azonosítása
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Vízi ökoszisztéma jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Pórusvíz
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
GC-MS (gázkromatográf-tömegspektrométer)
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Oldószerek, laboreszközök, fecskendők
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
Belső standard mix: 16 szabvány szerinti PAH-vegyület
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Hélium
Mennyi mintát igényel
25 gramm vagy 200-400 ml
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Csatlakozó szoftver végzi az adatgyűjtést, naplózást, kiértékelést
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
10 - 50.000.000 HUF
A berendezés becsült ára
10 - 50.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
500 - 1 000 HUF
Összes költség/mérés
5 000 - 10 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Szabványosított módszer.
Az MS tovább növeli a GC szelektivitását, érzékenységét.
A módszerhez kapcsolódó szabványok:
EPA 8270 C
MSZ 21470-84:2002

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Talajminták, felszín alatti és felszíni vízminták, hulladékok extrahálható PAH-tartalmának meghatározására.

A módszer korlátai

Az extrahálószer hatékonysága, a talaj és más szervesanyagtartalmú minták mátrixhatása, a 16 azonosított PAH vegyületen kívüli ismeretlen PAH-vegyületek kimutathatósága, az egyes PAH vegyületek szelektív elválaszthatósága

Részletes protokoll

Mintaelőkészítés (Lásd Szerves oldószeres extrakció PAH-tartalom meghatározásához víz és talajmintából című adatlap) után műszeres mérés.

Költség
2-nagy
Időigény
2-nagy
Munkaigény
2-nagy
Felszerelés, műszerigény
2-nagy
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
2-nagy
Környezeti realitás
2-gyenge
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
3-közepes
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
4-jó
Erősségek

Specifikus, pontos analitikai mérési módszer, jó reprodukálhatósággal.

Gyengeségek

Környezeti minták eredményeit nagymértékben befolyásolja a mintavétel és a mintaelőkészítés. Csak mintaelőkészítés (extrakció) után analizálható a környezeti minták PAH-tartalma.

Lehetőségek

Az extrahálandó mintamennyiség növelésével csökkenthető a mintára vonatkoztatott kimutatható mennyiség.

Veszélyek

A PAH-ok mutagének, rákkeltőek, az oldószerek toxikusak, mutagének és reprotoxikusak.

Publikációk

MSZ 21470-84:2002

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2001
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telítetlen (teljes) talaj
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
acenaftén
acenaftilén
antracén
benz(a)antracén
benz(a)pirén
benz(b)fluorantén
benz(j,k)fluorén
benz(g,h,i)perilén
benz(k)fluorantén
benz(j)fluorantén
dibenz(a,h)antracén
fenantrén
fluorantén
fluorén
indenol(1,2,3-cd)pirén
PAH (összes)
Az alkalmazás tanulságai

A budapesti EXPO területéről származó talajmintákban jelentős PAH-szennyezettséget mértünk.

Adatlap azonosító (eredeti)
17
Bevivő
Hajdu Csilla
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás