Oktanol-víz megoszlási hányados illékony anyagokra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveOktanol-víz megoszlási hányados illékony anyagokra
Módszer angol neve
Octanol-water partition coefficient for volatile compounds
A fejlesztés fázisa
kifejlesztett, demonstrációval igazolt
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Illékony (nem halogénezett) szerves vegyületek
Pontosság (%)
10.00
Reprodukálhatóság (%)
10.00
Szelektivitás
Nem szelektív
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
Pontosság (%)
10.00
Reprodukálhatóság (%)
10.00
Szelektivitás
Nem szelektív
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Halogénezett aromás szerves vegyületek
Pontosság (%)
10.00
Reprodukálhatóság (%)
10.00
Szelektivitás
Nem szelektív
A módszer típusa
Mérési/analitikai módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Egyéb
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
gázkromatográf
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
oktanol
Mennyi mintát igényel
kevesebb, mint 1g
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
2.000.000 - 5.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
1 000 - 2 000 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A megoszlási hányados 2 injektálásból, kalibráció nélkül meghatározható, mert a vizes fázist oktanollal, az oktanolos fázist vízzel hozzuk egyensúlyba, majd gőztéranalízissel mérjük mindkét minta felett kialakult koncentrációnak megfelelő csúcsterületet.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

illékony vegyületek: szénhidrogének, peszticidek, klórozott szénhidrogének megoszlási hányadosának meghatározása.

A módszer korlátai

csak illékony vegyületekre alkalmazható

Részletes protokoll

A vizsgálandó anyagból 25 ul-t adunk 1 ml oktanolt és 1 ml vizet tartalmazó csavaros edénybe. Lezárva egy órát kevertetjük, majd a fázisok szétválása után 200-200 ul-t veszünk a két fázisból gázkromatográfiás gőztéranalízishez való mintatartó edénybe. 200 ul vizes fázishoz 200 ul oktanolt mérünk, valamint 200 ul oktanolos fázishoz 200 ul vizet mérünk. Mindkét mintát lezárjuk, 20 percig 90°C-on inkubáljuk, majd 250-250 ul-t injektálunk a gázkromatográfba. A megoszlási hányados a két mintában a vizsgálandóra kapott csúcsterületek hányadosa.

Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
2-nagy
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
0-nem releváns
Erősségek

egyszerű gyors módszer, nincs szükség kalibrációra

Gyengeségek

csak illékony vegyületekre alkalmazható

Veszélyek

a vizsgált anyagok többnyire toxikusak

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

Szaniszlo, N. Fenyvesi, E. Balla, J., Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 53(3-4), 241-248 2005 Springer

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2004
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Egyéb
Egyéb környezeti elem
vegyi anyagot méri
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Kőolajszármazékok (TPH)
Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Az alkalmazás tanulságai

jól reprodukálható módszernek bizonyult, az eredmények jól egyeznek az irodalmi adatokkal

Adatlap azonosító (eredeti)
212
Bevivő
Balogh Klára
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás