pH- és egyensúlyi pH-meghatározás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer nevepH- és egyensúlyi pH-meghatározás
Módszer angol neve
Determination of pH and equilibrium pH
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 448/22-85
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Nem vegyi anyag
A módszer típusa
Mérési/analitikai módszer
A módszer alkalmazásának helye
In situ
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag azonosítása
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Szennyezőanyag jellemzése kivonatban
Felszíni víz általános jellemzése
Felszín alatti víz általános jellemzése
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Szárazföldi ökoszisztéma jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Pórusvíz
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Hordozható vagy laboratóriumi elektromos pH-mérő
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Kombinált üvegelektród, vagy üveg-és összehasonlító elektród
Mennyi mintát igényel
Amennyivel a készülék megbízhatóan működik
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Nincs szükség laboratóriumra, in situ vagy on site elvégezhető mérés
Összes költség/mérés
20 000 - 50 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Rutinszerűen alkalmazható módszer

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Folyékony közegek pH mérése, egyéb kiegészítővel félszilárd közeg pH mérése

A módszer korlátai

A mérést lehetőleg a helyszínen, a üvegedénybe történő mintavétel után rögtön el kell végezni. Ha a potenciometriás mérés helyszíni elvégzésére nincs mód, akkor a vízmintát a szabad, illetve a mészre agresszív szén-dioxid meghatározásra használatos mintavételi üvegbe tesszük. A hőmérsékletváltozás ±5ºC-ot ne haladja meg. A meghatározsát a mintavételtől számított 6 órán belül el kell végezni.

Részletes protokoll

Az elektródokat és a pH-mérőt a gyártó használati utasításának megfelelően üzembe helyezzük a pH-mérő beállítását.
Minden mérés előtt megmérjük a minta, illetve a pufferoldat hőmérsékletét és ennek megfelelően állítjuk be a pH-mérőn a hőmérséklet-kompenzáló forgatógombját. A minta pH-ját az illesztés végrehajtása után azonnal meg kell mérni a következőképpen:
A desztillált vízzel lemosott és szűrőpapírcsíkkal leitatott kombinált üvegelektródot a mérendő mintába merítjük. Megvárjuk, amíg a műszer jelzett érték állandósul (1/2-1 perc), majd leolvassuk a pH-t.

Költség
4-kicsi
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Ismertség
5-kiváló
Erősségek

Rutinszerűen alkalmazható módszer. Gyors, bárhol elvégezhető.

Gyengeségek

Az indikátorelektród potenciája a vízminta hőmérsékletétől is függ. Függ még a hidrogénion-aktivitástól és a minta összetételétől. Az üvegelektród érzékenységét befolyásolja annak szennyezettsége (zsírok, detergensek).
Üvegelektróddal való mérés során erősebben lúgos pH-tartományban(pH>10), vagy semleges tartományban, de nagy alkálifémion-konc. esetén (1000mg/l-nél nagyobb) úgynevezett 'alkálihiba' léphet fel. Ilen esetekben alkáliálló elektródot kell használni (pl. egyes ásványvízek esetében), ill. a hiba csökknetésére az elektród használati utasítása szerint kell eljárni.Üledékes, csapadékképzésre hajlamos vízmintákat-az elektródra való kirakódás elkerülése éredekében-célszerű mérés közben lassan keverni.

Publikációk

Szabvány MSZ 448/22-85

Alkalmazás helye, ország
Magyar és nemzetközi
Alkalmazás helye, város
Mindenhol
Alkalmazás éve
1985
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Szennyezőanyag jellemzése kivonatban
Felszíni víz általános jellemzése
Felszín alatti víz általános jellemzése
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Szárazföldi ökoszisztéma jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett talaj
Vízi élőhely: ökoszisztéma jellemzése
Vízi élőhely: táplálékláncok
Emberi használatok: ivóvíz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
Egyéb
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj
Pórusvíz
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
Adatlap azonosító (eredeti)
302
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás