Mintavétel: Útmutató folyókból és a patakokból végzett mintavételhezl

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveMintavétel: Útmutató folyókból és a patakokból végzett mintavételhezl
Módszer angol neve
Guidance on sampling of rivers and streams
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ ISO 5667-6
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Nem vegyi anyag
A módszer típusa
Mintavételi módszer
A módszer alkalmazásának helye
In situ
A módszer alkalmazási területei
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Felszín alatti víz általános jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Felszíni víz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Polietilén, polipropilén, polikarbonát és üvegedények, Dussart-palack
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
Rutner-, Kemmerer-, Van Dorn-, Friedinger mintavevők, Zukovsky-féle mintavevő
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Az adatok bevitele személyi számítógépbe, kiértékelés excel vagy más szoftver segítségével
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Nincs szükség laboratóriumra, in situ vagy on site elvégezhető mérés
A berendezés beszerzési ára
10.000 HUF alatt
Munkaerőköltség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

E módszer a folyók és patakok vizének fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatához, a minavételi programok tervezéséhez, a mintavétel technikai kivitelezéséhez és a minták kezeléséhez alkalmazandó alapelvet adja meg.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

-Vízminőség meghatározása egy folyó medrében
-Egy folyó vagy patak ivóvízcélú hasznosításának meghatározása.
-Egy folyó vagy patak mezőgazdasági célú hasznosításának meghatározása.
-Egy folyó vagy patak halászati célú hasznosíthatóságának meghatározása.
-Egy folyó vagy patak szabadidő célú hasznosíthatóságának meghatározása.
-Szennyvízkibocsátások vagy véletlenszerű szennyezések befogadóra gyakorolt hatásának vizsgálata.

A módszer korlátai

A módszer nem vonatkozik a torkolati és a tengerparti vízmintavételekre és korlátozottan alkalmazható a csatornák és más csekély áramlású felszíni vizek mintavételéhez.

Részletes protokoll

A mintavételi hely megválasztása. Minimum két mintavételi pontra van szükség. Egy közbvetlenül az összefolyás felett és egy másikra a folyásirányban, azért hogy tökéletes elkeveredés biztosítva legyen. Figyelembe kell venni a három dimenziós keveredést. Vertikális: felszín és fenék között, oldariányú: két part között, hosszanti irányban: a bevezetett víz komponenseinek koncentrációcsúcsait és -völgyeit a folyásirányban kiegyenlítő módon.
Figyelembe kell venni a levonulási időt, a mintavétel gyakoriságát, a mintavételi módszer kiválasztását.
A minták szállításával, tartósításával kapcsolatos általános útmutatás az ISO 5667-3 szabványokban található.A mintavételi edényeket minden esetben szorosan lezárva, fénytől és nagyobb hőhatástól védve kell a laboratóriumba szállítani. Azokat a mintákat amellyek egy napon belül nem dolgozhazók fel, a szabványos analitikai módszernek megfelelően tatósítani kell. Rövidebb időtartamú(max.24 órás) tárolásra 4 ºC-ra való hűtés megfelel, hosszabb időtartamú (több mint egy hónap)tárolás esetén a -20ºC-ra való hűtés ajánlott. Olvadáskor a visszaoldódás gyakran nem tökéletes és téves eredményekre vezethet, különösen a foszfátok, peszticidek és poliklórozott bifenilek esetén.

Költség
5-nagyon kicsi
Időigény
5-nagyon kicsi
Munkaigény
5-nagyon kicsi
Felszerelés, műszerigény
5-nagyon kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Reprodukálhatóság
5-kiváló
Költséghatékonyság
5-kiváló
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Elérhetőség
5-kiváló
Ismertség
5-kiváló
Erősségek

Rutinszerűen alkalmazható, gyors, és közismert módszer.

Gyengeségek

A módszer nem vonatkozik a torkolati és a tengerparti vízmintavételekre és korlátozottan alkalmazható a csatornák és más csekély áramlású felszíni vizek mintavételéhez.

Publikációk

-KINGSFORD.M. et al., Sampling of surface waters. Technical publication No. 2, Water and Soil Division, Ministry of Works and Development, Wellington, New Zealand (1977)
-RUTNER,F., Fundamentals of Liminology. University of Toronto Press, Toronto (1953)
-GOTTERMAN, H. L. and CLYM, R. S., Methods for Physical Analysis of Freshwaters. International Biological Programme, Handbook, 8(2nd ed.), Basil Blackwell, Oxford (1978).

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
Mindenhol
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag azonosítása
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Felszín alatti víz általános jellemzése
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Korai figyelmeztetés
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: ökoszisztéma jellemzése
Emberi használatok: ivóvíz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
304
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás