Dinamikus gőztéranalízis illékony szerves szennyezőanyagok vizsgálatára

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveDinamikus gőztéranalízis illékony szerves szennyezőanyagok vizsgálatára
Módszer angol neve
Dinamic Headspace (DHS) analysis for determination of volatile organic compounds
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ 1484-4 és -5: 1998
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Illékony (nem halogénezett) szerves vegyületek
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
  • triklóretilén
A módszer típusa
Mintaelőkészítési módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Gázkromatográf DHS mérésre alkalmas injektorral
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
mérleg, számítógép
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
kalibráló standard
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
gázok
Mennyi mintát igényel
1-2 g, 5 ml
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Csatlakozó szoftver végzi az adatgyűjtést, naplózást, kiértékelést
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés becsült ára
5.000.000 - 10.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
0 - 500 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A folyadékkal érintkező gáztérben a folyadékban oldott illó alkotók emelt hőmérsékleten a megoszlási egyensúlynak megfelelően feldúsulnak. Az így keletkező gőzteret a dinamikus gőztéranalízis módszer a vivőgáz segítségével állandóan kiöblíti, arra késztetve a folyadék-gőz rendszert, hogy az egyensúlynak megfelelően újra és újra az illékony alkotók jussanak a gőztérbe. A gázáram felhigítja a kihajtott alkotókat, ezért dúsítási lépés, pl. adszorpciós dúsítás közbektatására van szükség. Az adszorbensen összegyűlt minta visszanyerését azután vagy oldószeres vagy termikus deszorpcióval biztosítjuk.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

talaj és tslajvíz illékony szennyezőanyagainak analízise

A módszer korlátai

csak illékony (forráspont <200°C) szerves vegyületek mérhetők
nem minden készülékkel lehet megvalósítani

Részletes protokoll

A mintát bemérjük, szilárd minta esetén vizet vagy más folyadékot adhatunk hozzá, és a mintatartó edényt szorosan lezárjuk, majd a termosztátba helyezzük. Adott időnként a gőztérből mintát vesz az automata mintavevő.

Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
2-nagy
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
5-kiváló
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
4-jó
Erősségek

kíméletes eljárás, mert szobahőmérsékletű is lehet az extrakció (olyan anyagok is vizsgálhatók, amelyek esetleg statikus gőztér analíziskor bomlanak); nagy megoszlási hányados (K) esetén is használható; szelektivitás növelhető; sokkal érzékenyebb, mint a szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) vagy a statikus gőztéranalízis (SHS) és alacsonyabb detektálási határ érhető el vele

Gyengeségek

sok paraméter, bonyolult fejlesztés, csak speciálisan erre kialakított automata injektorral

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

MSZ 1484-4 és-5: 1998; MSZ 21470-92 és-93: 1998
Fekete Jenő, Ritz Ferenc: Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása. http://www.muszeroldal.hu/MMK/nr70/fekete.html

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2009
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag azonosítása
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Környezetmonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszíni vízi üledék
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Kőolajszármazékok (TPH)
benzin
dízelolaj
Az alkalmazás tanulságai

Nagy és kis illékonyságú szénhidrogén termékek (benzin és gázolaj) együttes meghatározása iszapmintákból. A csatornaiszap szárazanyag tartalmát döntő részben huminanyagok alkotják, ebből a heterogén, nagy szerves anyag tartalmú mintából a szénhidrogén jellegű összetevők kinyerése nehézkes. A mintaelőkészítés során az illékony összetevők egy részét elveszítjük. Gőztéranalízishez a mintatartóban Na2SO4-al az iszapot vízteleníteni kell, és utána a nagy illékonyságú és a kevésbé illékony frakciók megbízhatóan mérhetők. Szilárd minták meghatározásánál csak mátrix független mennyiségi kiértékelési módot alkalmazhatunk. Ez pedig egyedül a többlépéses gázextrakciós módszert (MHE) jelenti.

Adatlap azonosító (eredeti)
699
Bevivő
Oláh Eszter
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás