MEPS: mikroextrakció szorbens töltettel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveMEPS: mikroextrakció szorbens töltettel
Módszer angol neve
Microextraction by packed sorbent
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
  • krizén
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
  • fenantrén
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
  • benz(a)pirén
Vegyi anyag csoport|Konkrét vegyi anyag
  • Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
  • benz(a)antracén
A módszer típusa
Mintaelőkészítési módszer
A módszer alkalmazásának helye
Laboratóriumban
A módszer alkalmazási területei
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Technológiai beavatkozások hatásának jellemzése
A módszer alkalmazási lehetőségei
Környezetmonitoring
Szennyezett környezet szűrővizsgálata
Szennyezett környezet előzetes felmérése
Szennyezett környezet részletes felmérése
Szennyezett környezet monitoringja
Technológiamonitoring
Utómonitoring
Környezeti elem/fázis, amelyre a módszer alkalmazható
Telített talaj
Telítetlen (teljes) talaj
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Felszíni vízi üledék
Csurgalékvíz
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Gázkromatográf, tömegspektrométer, Peltier hűtéssel ellátott injektor
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
automata mintaadagoló, gázok
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
n-hexán a standardok oldószere + 0,6 V/V% i-propanol
Mennyi mintát igényel
3 ml vízminta esetén 80 átpumpálás elegendő
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Csatlakozó szoftver végzi az adatgyűjtést, naplózást, kiértékelést
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános analitikai laboratórium
A berendezés becsült ára
10.000 - 50.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
500 - 1 000 HUF
Összes költség/mérés
2 000 - 5 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A technika elve megegyezik a szilárd fázisú extrakcióéval, azt miniatürizálja. A MEPS hegy 2 – 3 mg szilárdfázisú töltetet tartalmaz, amely lehet C2, C8, C18, ioncserélő, vagy módosítatlan szilikagél. Ezt a hegyet lehet csatlakoztatni 10 – 250 ul-es, esetleg nagyobb térfogatú fecskendőhöz. Minta oldatok átpumpálásakor a célvegyületek abszorbeálódnak az állófázison, a pumpálás számának növelése az extrakciós hatásfokot emeli. A megfelelő oldószeres mosással a zavaró anyagok, és a mátrix egy részét eltávolíthatjuk, ezután közvetlenül eluálhatunk LC vagy nagytérfogatú GC injektorba.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

vízmintából történő PAH meghatározás

Költség
4-kicsi
Időigény
3-közepes
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
3-közepes
Környezeti realitás
5-kiváló
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
5-kiváló
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
3-közepes
Ismertség
2-gyenge
Erősségek

Csatlakoztatható automata mintaadagolókhoz, ezáltal költséghatékonyan lehet automatizálni. További előnye, hogy kevés időt, mintát, és oldószert igényel. Megfelelő oldószerrel az elúció egyben injektálás is.

Gyengeségek

Nagy műszeres analízishez való mintaelőkészítés

Publikációk

Lezsák Gábor; Angyal Vilmos; Szekeres Zoltán; Eke Zsuzsanna, Torkos Kornél: A MEPS (microextraction by packed sorbent) alkalmazása PAH - ok mérésére vízből. Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2008, Sárvár (poszter)

Alkalmazás helye, ország
Magyarország
Alkalmazás helye, város
Budapest
Alkalmazás éve
2008
Alkalmazási terület
Szennyezőanyag azonosítása
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Szennyezett környezet részletes felmérése
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj által veszélyeztetett felszín alatti víz
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Szennyezőanyag, amelyre a módszert alkalmazták
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és egyéb policiklikus aromás vegyületek
Az alkalmazás tanulságai

A módszer lehetővé teszi a komponensek pontos minőségi és mennyiségi meghatározását 3 ml vizmintából ppt-s nagyságrendben.
MEPS mintaelőkészítés alkalmazásával a célvegyületek egyszerűen, megbízhatóan, gyorsan és automatizáltan vizsgálhatók vízmintákban.

Adatlap azonosító (eredeti)
707
Bevivő
Oláh Eszter
Státusz
Publikált
Adatlap típusaFizikai-kémiai felmérési/monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás