Félfolyamatos eleveniszapos módszer (SCAS)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveFélfolyamatos eleveniszapos módszer (SCAS)
Módszer angol neve
Water quality -- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Semi-continuous
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 9887
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Biodegradálhatóság vizsgálata
Biodegradációs teszteknél
Szubsztrátfogyás
Tesztorganizmus
Egyéb
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Hosszú idejű = krónikus
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Egyéb szerves vegyi anyag
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Szokásos laboratóriumi eszközök, SCAS-készülékek, mosópalack,szűrőberendezés, centrifuga, pH-mérő
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Ivóvíz (melynek DOC tartalma kissebb 2 mg/l., Desztillált vagy ionmentes víz, szennyvíz, szintetikus szennyvíz
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános kémiai analitikai laboratórium
Összes költség/mérés
20 000 - 50 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Ez a nemzetközi szabvány módszert ír le a szerves vegyületek teljes vagy primer biológiai lebonthatóságára. Az ebben a nemzetközi szabványban leírt feltételek a biológiai lebonthatóság szempontjából sokkal előnyösebbek, mint az ISO 7827, az ISO 9408 és az ISO 9439 szabványokban leírt lebontási módszereké.

A módszer korlátai

Hosszú a vizsgálat folyamata.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Naponta szennyvízzel és ismert koncentrációjú tesztvegyülettel kezelt, eleveniszapot tartalmazó, félfolyamatos szenyvíztisztító berendezés elfolyásának szervesszén-koncentrációját (DOC) összehasonlítjuk a kontrollberendezés elfolyásának szervesszén-koncentrációjával, amelybe csak szennyvizet adagolunk. Az elfolyó szennvizek DOC-koncentrációi közötti különbséget a maradék tesztanyag veszi fel. A százalékos lebomlást, illetve ebből a különbségből és a tesztanyag koncentrációjából (DOC) számítjuk ki.
A primer lebomlásról speciális elemzések adhatnak kiegészítő információt.
A teszt időtartamára nincs előírás, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a teszt legalább 12 és legfeljebb 26 hétig tartson.

Költség
4-kicsi
Időigény
1-nagyon nagy
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
2-gyenge
Ismertség
4-jó
Erősségek

Ismert, különféle tulajdonságú szerves vegyületek esetében alkalmazható.

Gyengeségek

Nagyon hosszadalmas eljárás.

Lehetőségek

Szennyvízkezelés tervezésének előkészítéséhez szolgáltat adatokat.

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
1998
Alkalmazási terület
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Szennyezett terület felmérése: Technológia választást támogató
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Káros hatás mérése: Keverékek, hulladékok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
336
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás