Vízben rosszul oldódó szerves vegyületek előkészítése és kezelése biodegradáció vizsgálatához

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveVízben rosszul oldódó szerves vegyületek előkészítése és kezelése biodegradáció vizsgálatához
Módszer angol neve
Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of th
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 10634:1998
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Biodegradálhatóság vizsgálata
Egyéb típus
előkészítés: hozzáférhetőség
Egyéb teszt típusnál
biológiai hozzáférhetőség
Teszt végpontja
Egyéb
Egyéb végpont
biodegradációs felezési idő
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Inert hordozók, keverők
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Emulgeálószer, amely ne legyen bioógiailag lebontható, és ne legyen toxikus a baktériumokra
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
Összes költség/mérés
nincs rá becslés
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A szabvány négy technikát ír le vízben rosszul oldódó szerves vegyületek vizes közegben végzett biodegradációs teszteléséhez való előkészítésére. A négy technika: 1. közvetlen hozzáadás (csak nem illó vegyületeknél alkalmazható); 2. ultrahangos diszperzió nem illó folyadékokra és szilárd anyagokra; 3. adszorpció inert hordozón és 4. diszpergálás vagy emulgeálás emulzióképző anyagokkal.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Kis vízoldhatóságú, nagy Kow értékkel jellemezhető szerves vegyületekre

A módszer korlátai

Illó anyagokra nem alkalmazható

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Többféle alkalmazhatóság van:
Közvetlen adagolás: ez a technika csak nem illékony vegyületekre alkalmazható
Ultrahangos diszperzió: a folyadék vagy szilárd halm.állapotú nem illékony vegyületekre.
Adszorpció inert hordozón
Diszperzió emulzióképző anyag segítségével

Költség
3-közepes
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
3-közepes
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Szabvány módszer, olyan vegyi anyagok biodegradálhatóságának mérését is lehetővé teszik, melyek rosszul oldódnak vízben. Biodegradáción alapuló technológiák tervezéséhez is jó alapadataokat szolgáltathat.

Gyengeségek

Az eredmények interpretálása elvi problémákat vethet fel, helytelen következtetésre is lehet jutni.

Lehetőségek

Megfelelően interpretálva a biodegradálhatóság előrejelzésére és kockázatfelmérésre alkalmas eredményt szolgáltat.

Veszélyek

Eredménye a kockázat szempontjából alaptalan optimizmushoz vezethet: biodegradálhatónak mutatkozhat olyan vegyi anyag, mely a valós környezetben perzisztens.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

Ez a nemzetközi szabvány négy módszert ír le a vízben rosszul oldódó szerves vegyületek előkészítésére és tesztedénybe töltésére azok vizes közegben való biológiai lebonthatóságának értékelésére szabványosított módszerekkel. Akkor alkalmazzuk, ha az érintett vizsgálandó vegyületek nem eléggé vízoldékonyak ahhoz, hogy biológiai lebonthatóságuk tesztjét a szokásos módon elvégezhessük, ahogy azt a módszerek előírják.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók

ISO 10634:1995 Water quality -- Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium

Publikációk

MSZ EN ISO 10634:1998

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
1998
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Szennyezett terület felmérése: Technológia választást támogató
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Egyéb
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Környezetmonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett talaj
Vízi élőhely: ökoszisztéma jellemzése
Vízi élőhely: táplálékláncok
Emberi használatok: ivóvíz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
337
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás