Pseudomonas putida növekedésgátlási tesztje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer nevePseudomonas putida növekedésgátlási tesztje
Módszer angol neve
Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test)
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 10712
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Egyéb típus
növekedésgátlás
Egyéb teszt típusnál
sejtszaporodás gátlás
Teszt végpontja
EC20 / EC50 (Effective Concentration)
ED20 / ED50 (Effective Dose)
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Baktérium
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Spektrométer, pH mérő, szabályozott hőmérsékletű fülke, szaporító lombikok, autokláv
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
Analitikai tisztaságú vegyszereket és ionmentes vagy azzal azonos tisztaságú víz
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
Összes költség/mérés
20 000 - 50 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Módszert ír le a felszíni-, a talaj- és szennyvíz Pseudomonas putida baktériumra gyakorolt gátló hatásának meghatározására.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Felszíni-, talaj-, és szennyvízre javasolt szabvány, de minden vízoldható vegyi anyag hatásának mérésére alkalmas. A teljes szaporodási görbe vagy annak jellegzetes pontjai hasonlíthatóak össze, ill. értékelhetőek a tesztelés során.

A módszer korlátai

Nem alkalmazható élénk színű tesztelendő minták esetében, ill. olyan mintákra amelyek nem oldódó vagy illékony anyagokat tartalmaznak, vagy olyan anyagokra, amelyek reagálnak a tápoldattal, ill. amelyek megváltoznak a teszt folyamán pl. kicsapódással, ill. biokémiai vagy fotokémiai lebomlással és hibás eredményeket adhatnak és/vagy rontják az ismételhetőséget.

Részletes protokoll

A mintáknak a Pseudomonas putida baktériumra gyakorolt gátló hatását a sejtnövekedés mérésével meghatározzuk a tesztelendő minta különböző hígításainál, és összehasonlítjuk egy olyan kultúra sejtnövekedési adataival. amelyet azonos körülmények között vizsgáltuk a tesztelendő minta nélkül.
A sejtkoncentrációt optikai sűrűségként optikai denzitás, zavarosság) határozzuk meg a 16±1 órán belül. A 10%-os, ill. 50%-os gátlást okozó koncentrációkat adjuk meg.

Költség
3-közepes
Időigény
3-közepes
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
3-közepes
Szakember-igény
3-közepes
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
3-közepes
Igényeknek megfelelő pontosság
3-közepes
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
3-közepes
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Rutinszerűen alkalmazható.

Gyengeségek

Függ a tesztminta színétől, zavarja a meghatározást az illékony vagy vízben nem oldódó szennyezőanyag. Nem alkalmazható olyan anyagokra, amelyek reagálnak a tápoldattal.

Veszélyek

Mikrobiológiai munka, élő mikroorganizmusokkal, tápoldatokkal.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A Ps. putida a környezetben, elsősorban a talajban igen elterjedt, jól adaptálódó, széles szennyezőanyag-bontóképességgel rendelkezik, nem túl érzékeny mikroorganizmus.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók

ISO 10712:1995 Water quality -- Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test)

Publikációk

1. ISO 10712:1995 Water quality -- Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test)
2. http://www.mszt.hu/szabvanyosit/filter2.asp?id=Mikrobiol%F3giai,%20biol…
3. Bringmann, G. and KÜHN,R. Limiting values for the damaging action of water pollutants to bacteria (Pseudomonas putida) and green algae (Scenedesmus quadricauda) in the cell multiplication inhibition test. Z.F. Wasser-und Abwasser- Forschung 10(1977), pp. 87-98

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
1998
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Káros hatás mérése: Vegyi anyagok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Epidemiológiai vizsgálat
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: ökoszisztéma jellemzése
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj által veszélyeztetett felszín alatti víz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Csurgalékvíz
Levegő
Adatlap azonosító (eredeti)
341
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás