Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, statikus módszerrel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveAz édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, statikus módszerrel
Módszer angol neve
Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish (Brachydanio rerio) Statikus módszer
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 7346-1
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Toxicitás teszteknél
Halál
Teszt végpontja
LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Állat
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Szubakut
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Szokásos laboratóriumi felszerelés, tesztedények (kb. 10 literes), hőmérséklet szabályozó, merítőháló
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános kémiai analitikai laboratórium
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Statikus módszer, stabil, nem párolgó, egyszerű a megadott feltételek között vízoldékony vegyületek akut halálos toxicitásának meghatározására egy édesvízi halfajon - közkeletű nevén zebradánió - meghatározott minőségű vízben.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

A környezetvédelemeben alkalmazott irányadó vízminőségi mutatók meghatározása.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

Elővizsgálat: hat tesztedénybe öntsünk 2,5-5liter standard hígitóvizet és levegőztessük annyira hogy a légtelítettség 90%-ra álljon be. Tesztoldatot készítünk úgy, hogy megkapjuk a szükséges tartományba eső koncentrációk mértani sorozatát(1000 mg/l, 100 mg/l, stb.). A 6.edénybe ne adjunk vizsgálandó oldatot, az a kontroll. A hőmérsékletet 23°C ±1°C-ra kell beállítani. Minden edénybe 3 halat teszünk. Naponta jegyezzük az elpusztult halak számát és az oldott oxigén koncentrációját. Az elpusztult halakat távolítsuk el. Végleges vizsgálat: 5 koncentrációban dolgozunk, amelyek megközelítőleg mértani sort alkotnak, az előzetes vizsgálat legkisebb, az összes halat elpusztító és a legnagyobb, 96 órás nem halálos koncentrációja között, oly módon, hogy az alkalmazott mértani sor legalább két egymást követő tagjánál 0 és 100% közötti mortalitást kapjunk, ami az LC50 probitmódszerrel való meghatározásához elengedhetetlen. Állítsunk be legalább hat tesztedényt és mindegyikbe öntsünk pl. 10 liter standard hígítóvizet. Ezek közül az egyikhez (kontroll) ne adjunk semmit, a többihez pedig a vizsgálandó vegyi anyag törzsoldatának különböző mennyiségeit. Ha a tesztelendő vegyi anyag oldatba vitelére szerves oldószert alkalmaztunk, állítsunk be egy második kontrollt is az oldószerrel. Miután a vizsgálandó oldatok hőmérsékletét beállítottuk 26°C±1°C-ra, helyezzünk legalább hét halat minden edénybe a következők szerint: minden sérült halat ki kell zárni a vizsgálatból, az oldatot nem szabad levegőztetni, naponta jegyezzük az elpusztult halak számát. Ha az anyag kimutathatóan stabil az expozíció tartama alatt, lehetőség szerint mérni kell a vizsgált anyag koncentrációját az edényekben legalább a vizsgálat elején és végén.

Költség
4-kicsi
Időigény
2-nagy
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
5-kiváló
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Kis költségű

Gyengeségek

Nagy időigény

Lehetőségek

Elterjedt teszt, jól ismert tesztorganizmus, a tesztelési idő lerövidíthető megfelelő metabolitok vagy enzimek tesztelésével a letalitás helyett.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

Vízi ökoszisztémák kockázatának jellemzésére a legismertebb édesvízi halteszt.
Statikus változatán kívül ismert a félstatikus (ISO 7346-2) és az átfolyós (ISO 7346-3) megoldás is.
A teszt eredmény értékelés statisztikai módszereket követel.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók

ISO 7346-1: 1996 Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 1: Static method

Publikációk

Finney, D.J. Statistical Methods in Biological Assay, Wycombe, UK. Griffin

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
2000
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Szennyezett terület felmérése: Technológia választást támogató
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
Környezetmonitoring: A technológia után (utómonitoring)
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Káros hatás mérése: Vegyi anyagok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
350
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás