Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, félstatikus módszer

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveAz édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, félstatikus módszer
Módszer angol neve
Acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio), semi-static method
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 7346-2
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Toxicitás teszteknél
Halál
Teszt végpontja
LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Állat
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Szubakut
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Szokásos laboratóriumi felszerelés, tesztedények (kb. 10 literes), hőmérsékletszabályozó , merítőháló
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános kémiai analitikai laboratórium
Összes költség/mérés
500 - 1 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Az átfolyásos rendszer a legtöbb anyag esetében alkalmazható, beleértve azokat is, amelyek vízben nem stabilak. A statikus módszer azon anyagok vizsgálatára korlátozódik, amelyek vizsgált koncentrációi viszonylag állandóak maradnak a teszt időtartamán belül. Jelen félstatikus módszer azon anyagok vizsgálatára használható, amelyek koncentrációi a teszt időtartamán belül 24 vagy 48 óránkénti oldatcserével elegendő mértékben állandó szinten tarthatók.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Vízben oldódó, közepesen stabil vegyi anyagokra.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

A teszt két lépésből áll. Elővizsgálatból, amely megadja az akut félletális koncentrációk megközelítő értékét, és kijelöli a végső toxicitási tesztben alkalmazandó koncentrációtartományt A második, a végleges vizsgálatból, amelynek az eredményét közöljük.

Költség
4-kicsi
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
2-nagy
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
3-közepes
Költséghatékonyság
5-kiváló
Alkalmazhatóság
4-jó
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Kis költségű

Gyengeségek

Hosszantartó

Honlap referenciák és DEMO beszámolók

ISO 7346-2:1996 Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Part 2: Semi-static method

Publikációk

Finney, D.J. Statistical Methods in Biological Assay, Wycombe, UK. Griffin

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
2000
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Szennyezett terület felmérése: Technológia választást támogató
Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
Környezetmonitoring: A technológia után (utómonitoring)
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Káros hatás mérése: Vegyi anyagok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Vízi élőhely: szennyezett felszíni víz által veszélyeztetett üledék
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett felszíni víz
Vízi élőhely: szennyezett üledék által veszélyeztetett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
351
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás