Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, átfolyós rendszerben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveAz édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása, átfolyós rendszerben
Módszer angol neve
Water quality -- Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish, flow-through method
A fejlesztés fázisa
alkalmazott
Szabvány száma
MSZ EN ISO 7346-3
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Toxicitás teszteknél
Halál
Teszt végpontja
LC20 / LC50 (Lethal Concentration)
LD20 / LD50 (Lethal Dose)
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Állat
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Szubakut
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
Szokásos laboratóriumi felszerelés, tesztedények (kb. 10 literes), hőmérsékletszabályozó, merítőháló
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Középfokú (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás, laboratóriumi asszisztens)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Általános kémiai analitikai laboratórium
Összes költség/mérés
20 000 - 50 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

Átfolyásos módszer Brachydanio rerio - zebrahal tesztorganizmussal. A legtöbb vízoldható, vagy megoszlási hányadosa értelmében bizonyos mértékig vízoldható vegyi anyag esetében alkalmazható, beleértve azokat is, amelyek vízben nem stabilak. Utóbbiaknál a vegyi anyag aktuális koncentrációját mérni kell.
Statikus és félstatikus megoldást is alkalmazhatunk, ezeket az ISO 7346-1 és ISO 7346-2 számú tesztek írják le.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Vízben oldható szerves és szervetlen vegyi anyagok, keverékek káros, letális hatásának mérése.

A módszer korlátai

A koncentációtartományt előzetesen ki kell mérni, tehát minden tesztelés két lépésben végezhető el.

Van-e protokoll
igen
Részletes protokoll

A teszt két lépésből áll. Elővizsgálatból, amely megadja az akut félletális koncentrációk megközelítő értékét, és kijelöli a végső toxicitási tesztben alkalmazandó koncentrációtartományt. A második, a végleges vizsgálatból, amelynek az eredményét közöljük.
ISO 7346-3:1996

Költség
4-kicsi
Időigény
2-nagy
Munkaigény
4-kicsi
Felszerelés, műszerigény
4-kicsi
Szakember-igény
4-kicsi
Környezeti és munkahelyi kockázatok
5-nagyon kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
4-jó
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
4-jó
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Elérhetőség
4-jó
Ismertség
4-jó
Erősségek

Kis költségű

Gyengeségek

Hosszantartó

Lehetőségek

Letalitás helyett más, korábban jelentkező végpint, pl. valamilyen enzim, metabolit (metabolomics) vagy életfunkció mérése

Veszélyek

A kiválasztott tesztorganismus reprezentálja-e a vizsgált ökoszisztémát?

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

ISO szabvány, melynek MSZ megfelelője az egyik legelterjedtebb környezettoxikológiai teszt a felszíni vizek toxicitásának illetve a felszíni vizet potenciálisan szennyező vegyi anyagok, peszticidek, csurgalékok, szennvizek tesztelésére. A vízi ökoszisztémákra vonatkozó környezeti kockázat méréséhez szüksége három trófikus szintből az egyik, szinte mindig a hal.

Honlap referenciák és DEMO beszámolók
Publikációk

Finney, D.J. Statistical Methods in Biological Assay, Wycombe, UK. Griffin

Alkalmazás helye, ország
Magyarország, nemzetközi
Alkalmazás helye, város
mindenhol
Alkalmazás éve
2000
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Felszíni víz általános jellemzése
Vízi ökoszisztéma jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Szűrővizsgálat
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Szennyezett terület felmérése: Technológia választást támogató
Technológia-monitoring: a célfolyamat előrehaladásának megfigyelése
Környezetmonitoring: A technológia alatt: biomonitoring és integrált monitoring a kibocsátások figyelésére
Környezetmonitoring: A technológia után (utómonitoring)
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Káros hatás mérése: Vegyi anyagok toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti probléma, melyre a módszert alkalmazták
Környezetmonitoring
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Vízi élőhely: szennyezett
Emberi használatok: ivóvíz
Emberi használatok: felszíni víz - rekreáció
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Felszín alatti víz
Felszíni víz
Adatlap azonosító (eredeti)
352
Bevivő
Kossuth Zsuzsanna
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás