Akut toxicitási teszt: Nematoda hőtermelésének mérése mikrokaloriméterrel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Módszer neveAkut toxicitási teszt: Nematoda hőtermelésének mérése mikrokaloriméterrel
Módszer angol neve
Acute toxicity test: measuring thermal energy production of Nematodes in microcalorimeter
A fejlesztés fázisa
demonstráció alatt
Fejlesztési projekt neve, száma
LOKKOCK GVOP 3.1.1.-2004-05 261/3.0; MOKKA NKFP3/00020/2005
A módszer típusa
Laboratóriumi teszt: Akut toxicitás vizsgálata
Egyéb típus
hőtermelésen alapuló teszt
Egyéb teszt típusnál
hőtermelés
Teszt végpontja
EC20 / EC50 (Effective Concentration)
ED20 / ED50 (Effective Dose)
Alkalmazott fajok száma
Egy fajt alkalmazó teszt
Tesztorganizmus
Állat
Expozíciós szcenárió
Levegő jellemzése
Teszt időtartama
Rövid idejű = akut
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Fémek, félfémek és vegyületeik
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Növényvédőszerek
Szelektivitás
Nem szelektív
Szennyezőanyagcsoport|Konkrét szennyezőanyag
  • Halogénezett alifás szerves vegyületek
A kivitelezéshez szükséges eszköz/műszer
mikrokaloriméter
Egyéb szükséges berendezés/segédeszköz
steril fülke, mikrobiológiai felszerelés, mikroszkóp
Milyen standard anyagok szükségesek a kivitelezéshez
OECD talaj vagy szennyezetlen talaj
Milyen reagensek/segédanyagok szükségesek a kivitelezéshez
rozsliszt, szárított élesztő, koleszterin oldat
Mennyi mintát igényel
1 g talaj
Hány alkalmazásra képes egy ember, egy munkanap alatt, egy készülékkel
9
Milyen szintű az adatfeldolgozás
Csatlakozó szoftver végzi az adatgyűjtést, naplózást, kiértékelést
Legalább milyen szakképzettség szükséges a kivitelezéshez
Felsőfokú (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biológusmérnök, környezetmérnök, mikrobiológus, mezőgazdász)
Milyen laboratórium szükséges a kivitelezéshez
Mikrobiológiai laboratórium
A berendezés beszerzési ára
10 - 50.000.000 HUF
A berendezés becsült ára
10 - 50.000.000 HUF
Munkaerőköltség/mérés
1 000 - 2 000 HUF
Rövid lényegretörő leírás, az újdonság magyarázatával

A Nematodák hőtermelésükkel válaszolnak a toxikus hatásokra, ez az új végpontmérési lehetőség gyors, pontos, a kiértékelést nem zavarja a talajmátrix.

A módszer tipikus (javasolt) alkalmazásai

Peszticiddel szennyezett talajokhoz javasuljuk a használatát.

A módszer korlátai

A mikrokaloriméter nagy méretű és drága berendezés, fenntartása, használata szakértelmet és állandó karbantartást igényel. Ugyanakkor a modern mikrokaloriméterek akár 96 mérőhelyet is tartalmazhatnak, így 96 párhuzamos mérést tesznek lehetővé.

Van-e protokoll
igen
Költség
2-nagy
Időigény
4-kicsi
Munkaigény
3-közepes
Felszerelés, műszerigény
1-nagyon nagy
Szakember-igény
2-nagy
Környezeti és munkahelyi kockázatok
4-kicsi
Környezeti realitás
4-jó
Igényeknek megfelelő pontosság
5-kiváló
Reprodukálhatóság
4-jó
Költséghatékonyság
3-közepes
Alkalmazhatóság
5-kiváló
Elérhetőség
1-rossz
Ismertség
1-rossz
Erősségek

A mikrokaloriméter segítségével a teszt végpontja pontosan és automatizáltan detektálható.

Gyengeségek

A mikrokaloriméter egy nehezen hozzáférhető, nagy beruházást igénylő berendezés.

Lehetőségek

Több férőhelyes mikrokalorimáter toxikológiai célú felhasználása.

Lényeges szempontok, érdekességek, saját megjegyzések

A tesztorganizmus kisebb koncentrációtarományban (még nem letális) hőtermelés növekedéssel válaszol, letális koncentrációk mellett viszont a pusztulás miatt hőtermelés csökkenéssel.

Publikációk

Gruiz és mtsai: Projekt Előrehaladási Jelentés: LOKKOCK GVOP 3.1.1.-2004-05 261/3.0, 2005-2006
Gruiz és mtsai: Kutatási Jelentés: MOKKA NKFP3/00020/2005, 2007
Bagi, A.: Talajtoxikológiai teszt fejlesztése nematódával, Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, 2006.

Alkalmazás helye, ország
Németország
Alkalmazás helye, város
Duisburg
Alkalmazás éve
2007
Alkalmazási terület
Vegyi anyag fizikai- kémiai jellemzőinek mérése
Szennyezőanyag jellemzése környezeti elemben/ fázisban/ mintában
Talaj és a szennyezőanyag kölcsönhatásának jellemzése
Környezeti probléma, amelyre a módszert alkalmazták (régi)
Korai figyelmeztető módszer/rendszer
Szennyezett terület felmérése: Részletes felmérési módszer
Közvetlen, hatáson alapuló döntési rendszerek
Káros hatás mérése: Környezeti minták toxicitásának, mutagenitásának és teratogenitásának vizsgálata
Környezeti szcenárió, amelyre a módszert alkalmazták
Szárazföldi élőhely: szennyezett talaj
A környezeti elem/fázis, amelyre a módszert alkalmazták
Telített talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Telítetlen talaj (direkt kontakt/teljes talaj)
Az alkalmazás tanulságai

A tesztorganizmus gyorsan és pontosan követhetően reagál toxikus anyag jelenlétére a hőtermelés változásával.

Adatlap azonosító (eredeti)
376
Bevivő
Hajdu Csilla
Státusz
Publikált
Adatlap típusaBiológiai, ökotoxikológiai felmérési és monitoring módszerek
Létrehozás
Módosítás