Oroszlányi erőművi pernye

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Vértesi Erőmű Zrt., Oroszlányi Erőmű
Település
Oroszlány
Utca, házszám
Pf. 23.
Irányítószám
2841
Telefon/fax
0634360255
E-mail
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Hulladék, melléktermék megnevezéseOroszlányi erőművi pernye
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Fly ash from the Oroszlány Power Plant
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
 • 10 01 01 hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Az Oroszlányi Erőmű 1957 és 1963 között épült. 4 gépegységet tartalmaz (3 x 60 + 55 MW), beépített teljesítménye 235 MW, fűtőanyaga barnaszén, hatásfoka 26,2%. 2001-ben 1409 GWh villamos energiát és 520 TJ hőenergiát szolgáltatott. Az erőmű szénellátását az Oroszlány környéki bánya és a Márkushegyi Aknaüzem biztosítja.
Az erőműnek 4 darab, lengyel gyártmányú, OB 230 típusú kazánja van. A kazánok olajbegyújtású és szénportüzelésű, kéthuzamú, természetes cirkulációjú, membránfalas kialakításúak. Egyenként 230 t/h névleges teljesítőképességgel 99,1 bar nyomású, 540 °C hőmérsékletű túlhevített gőz szolgáltatására alkalmasak. Kazánonként kéthuzamú elektromos pernyeleválasztó került beépítésre, így a kéményből kilépő füstgáz átlagos portartalma 60 mg/m3. Az erőműbe a szén 600 t/h átvitelű, zárt rendszerű szállítószalagon érkezik, ahonnan a 260 000 tonna tárolókapacitású széntérre kerül. Az éves szénfelhasználás mintegy 1,7 millió tonna energetikai szén.
2002-2004 között megvalósult a nedves mészkő-gipsz technológiával működő füstgáz-kéntelenítő létesítése 97 % feletti kén-dioxid leválasztás hatásfokkal.
Forrás: http://villany.uw.hu/; http://www.vert.hu

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Az oroszlányi pernye nem tartalmaz toxikus fémeket és a szén minőségétől függően változó mértékben lúgos.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék éves mennyisége Magyarországon
622 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyi anyag keverék
Egyéb vegyi anyag
szilícium-dioxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
50.83 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • alumínium
Egyéb vegyi anyag
alumínium-trioxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
18.18 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
Egyéb vegyi anyag
kálcium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
18.08 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • vas
Egyéb vegyi anyag
vas-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
6.72 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • titán
Egyéb vegyi anyag
titánium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.85 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • magnézium
Egyéb vegyi anyag
magnézium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.47 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálium
Egyéb vegyi anyag
kálium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.61 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • nátrium
Egyéb vegyi anyag
nátrium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.66 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szulfit
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.42 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • karbonát
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.5 %
Vegyes hulladék/termék neve
Erőművi pernye
Vegyes hulladék/termék összetevői

Összetétele ismert, ezért vegyi anyagok keverékeként jellemeztük és megadtuk az egyes összetevőket.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Szervetlen anyagokból áll, melyek átalakulhatnak a talajban a víz, a levegő, a többi talajösszetevő valamint a biológiai rendszer hatására, de teljes egészében bekerülnek az elemkörforgalmakba. A talaj szervetlen strukturális alkotóelemeibe, oxidokban, hidroxidokba és anyagásványokba beépülnek. Talajnedvességgel hidrolizál, illetve a puzzolán-aktivitásnak megfelelő reakciók játszódnak le. A tápanyagként hasznosítható elemeket a növények és más élőlények felveszik, beépítik szervezetükbe.

pH
11
Nedvességtartalom (%)
0.04
Sűrűség (g/cm3)
0.95
Izzitási veszteség (LOI) (%)
3.33
Homogenitás
Homogén
Puzzolánaktivitás
igen
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

1995 óta építőipari alkalmazás, több tízezer t éves felhasználás.
1987-ben gázbeton (pórusbeton) előállítására kutatások.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Vértesi Erőmű Rt.(2005)
Daphnia-teszt: a pernye ötszörös hígításban nem toxikus.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Veszélyesség: alkotóelemei és vegyületei nem minősülnek veszélyes anyagnak.
Erősen lúgos pH: maró hatás, lúgos csurgalék, környezet pH-jának növelése, emiatt már jelenlévő vegyi anyagok mozgékonyságának megváltoztatása (pl. As-mobilizálás, vagy növényi tápionok immobilizálása, stb.).
Puzzolán aktivitás miatt spontán tömbösödés bekövetkezhet.
Építőanyagba keverve szilárdító hatás nem azonos a cementével; ezt a statikai számításoknál figyelembe kell venni. Ahol pl. húzószilárdságra is szükség van, ott biztosan nem felel meg a statikai követelményeknek.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, nagy mikroelem tartalmának köszönhetően.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, kálium tartalom.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Mikroelem tartalma és textúrajavító hatása miatt.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán-aktivitása miatt.
Például az Ajkai vörösiszaptározók felületét pernye réteg rávitelével szilárdítják.
Finn stabilizálási technológiában cement helyett használják a pernyét.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kiegyensúlyozza a szemcseméreteloszlást: homok mellé a finom frakciót biztosítja

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán aktivitás, textúrajavítás, növények megtelepedésének elősegítése.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

a lúgos pernyék

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Ha jelentős Ca tartalma van, akkor javíthatja. Számításokkal és előkísérletekkel eldönthető.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, mivel magas szilikáttartalmának köszönhetően képes a mállási folyamatok megfordítására, melynek során a fémek visszakötnek a molekularácsba.
Referenciák oroszlányi pernyére:
Feigl, V., Uzinger, N., Gruiz, K. (2009) Chemical stabilisation of toxic metals in soil microcosms, Land Contamination and Reclamation, 17 (3–4), 483–494.
Feigl, V., Atkári, Á., Anton, A., Gruiz, K. (2007) Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soils in Hungary, Advanced Materials Research, 20–21, 315–318.
Feigl, V., Anton, A., Gruiz, K. (2010) An innovative technology for metal polluted soil – combined chemical and phytostabilisation, In: Construction for a sustainable environment (Eds. Sarsby, R. W. and Meggyes, T.), Taylor and Francis Group, London, pp. 187–195.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A lúgos pernyék a lúgosan hidrolizáló talajalkotó ásványokat kilúgozhatják ( arzenátok, szelenátok, nickelátok, kromátok)

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kolloid mérettartomány (nagy fajlagos felületű szemcsék) és mikroelemtartalom jó baktérium élőhelyet biztosít.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán-aktivitás, szilikáttartalom, finom frakció. Felszín alatti résfal, vízzáró izoláció készíthető belőle.

Egyéb potenciális használat talajra

A növények learatása után a talajból eltávozó hamutartalom pótlására alkalmas.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Összetétel: 10 % alatt alkalmazva talajra, az összetevők nem jelentenek kockázatot a legtöbb talajra, de a kockázatot az alkalmazott mennyiség és az alkalmazási helyszín ismeretében szükséges mennyiségileg meghatározni.
Tárolás közben: lúgos csurgalék kockázata felszíni, felszín alatti vizek közelsége esetén kezelendő, kontrollálandó.Nagyobb mennyiség hosszabb időn keresztüli talajon tárolása helyi kockázatot jelenthet, izolált tárolás javasolt!
Tárolás közben esővíz hatására megszilárdulhat (tárolás lefedéssel!).
Szállítás, rakodás: szállópor kiporzása, maró hatás kockázata felmérendő, kontrollálandó. Nedvesítés nem jó megoldás a porzás ellen, mert víz hatására aktiválódik a puzzolán hatás.
Maró hatás kockázata a dolgozókra munka közben: belégzés, bőrirritáció, bőrkorrózió, szemirritáció, szemkorrózió (védőfelszerelés!)
Szemcseméret: finom por kockázata belégzéssel számottevő lehet (védőfelszerelés, takarás!)
Építőanyagba keverve szilárdító hatás nem azonos a cementével; teszt

Adatlap azonosító (eredeti)
812
Bevivő
Feigl Viktória
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás