Tatabányai erőművi pernye

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Tatabányai Erőmű Zrt.
Település
Tatabánya
Utca, házszám
Vajár köz 2.
Irányítószám
2800
Telefon/fax
003634594800
E-mail
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Hulladék, melléktermék megnevezéseTatabányai erőművi pernye
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Fly ash from the Tatabánya Power Plant
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Konkrét hulladék, melléktermék jellemzése
Funkcionális jellemzés
Energiaipari eredetű, nem veszélyes hulladék
Hulladék EWC kódszáma
 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
 • 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
 • 10 01 01 hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A Tatabányai Fűtőerőmű telephelyén napjainkig többszöri bővítéssel három, egymástól elkülöníthető erőművi üzemrész állt. A régi telep építését a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. határozta el 1897-ben, és 1898-ban már üzembe is helyezték 3 db 240 kW-os gőzgéppel és 8 db forralócsöves kazánnal. Ezt később folyamatosan bővítették, 1940-ig üzemelt. A régi telep közelében 1908-ban 2 db. 1,8 MW teljesítőképességű turbinát és 8 db. 12 bar-os, 5,5 t/h-s kazánt szereltek fel. Többszöri bővítés után - végső kiépítésben - 5 turbinából és 16 kazánból állt, 25,5 MW teljesítménnyel. 1938-ban kezdték építeni a harmadik, úgynevezett 32 bar-os erőművet. 1940-ben helyeztek üzembe 2 db 47 t/h teljesítményű porszéntüzelésű kazánt és 16,2 MW teljesítményű turbinát. . 1988-tól 1992-ig az addig üzemeltetett 8 db. szénportüzelésű kazánból négy olajtüzelésre lett átalakítva. A fűtőerőmű évente kb. 120 kilotonna szenet, valamint 18-20 kilotonna fűtőolajat és 0,3 kilotonna ipari tüzelőolajat tüzelt el. 2004-ben leállításra kerültek a régi szénportüzeléses kazánok. A négy darab fűtőolaj tüzelésű kazán át lett alakítva alternatív földgáz-fűtőolaj tüzelésűre Babcock gyártmányú tüzelőberendezések alkalmazásával.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Nem veszélyes hulladék, nem tartalmaz fémeket, pH-ja semleges.
A tatabányai barnaszén égetésből származó pernye termelése 2004-ben leállt, az addig lerakott mennyiség áll rendelkezésre.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék, melléktermék lerakott mennyisége Magyarországon
29 900 000 t
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyi anyag keverék
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • kadmium
Egyéb vegyi anyag
Kadmium vizes kivonatban, meghatározásihatár alatt
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.08 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • arzén
Egyéb vegyi anyag
arzén vizes kivonatban, meghatározásihatár alatt
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.08-0.14 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • higany
Egyéb vegyi anyag
higany vizes kivonatban, meghatározásihatár alatt
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.01-0.04 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • molibdén
Egyéb vegyi anyag
molibdén vizes kivonatban
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.14-0.31 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • szelén
Egyéb vegyi anyag
szelén vizes kivonatban
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Szennyezőanyag
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
0.25-0.38 mg/kg
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • szilícium
Egyéb vegyi anyag
szilícium-dioxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
43.21 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • alumínium
Egyéb vegyi anyag
alumínium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Fő komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
28.83 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Fémek, félfémek és vegyületeik
 • vas
Egyéb vegyi anyag
vas(III)-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
7.16 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kálcium
Egyéb vegyi anyag
Kálcium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
5.43 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • magnézium
Egyéb vegyi anyag
magnézium-oxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1.98 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
 • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
 • kén-trioxid
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1 %
Vegyes hulladék/termék neve
tatabányai erőművi pernye
Vegyes hulladék/termék összetevői

A termék szennyezőanyag tartalmát (jelentősebb mennyiségben a pernyében megtalálható fémekre) a 'vegyi anyag jellemzői és vegyi anyag tartalom' fülek alatt adtuk meg.
A toxikus fémek koncentrációja a pernyében nem éri el magyar talajhatárértéket.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

A tatabányai pernye pH-ja semleges tartományba esik. A friss pernye puzzolánaktivitással rendelkezik. Ezt az aktivitását a hosszú időn keresztül történő letakarás nélküli tárolás során elveszítheti, a tározó felületére kerülő csapadékkal szilárd, tömbösödött anyagot eredményezhet, a csapadék mennyiségétől és a lerakott pernye minőségétől függően. E szilárd kéreg megakadályozza kiporzást, mely amúgy reális veszély a finomszemcsés anyag szabad felületekre történő kihelyezése, kirakása esetén.
A hosszú ideje tárolt pernye tömörödik, szilárdulhat, összeállhat a pernyehányóban.
A diszperz módon talajba kerülő pernyével ugyanez történik, mikrokörnyzetében megszilárdul, miközben szorpcióval, inonos vagy kémiai kötésekkel más elemek köt magához.
A környezetbe diszperz módon kijuttatott pernye mállékony anyag, rövid időn belül képes a talajok alkotórészévé válni, növelve az értékes szervetlen finomszemcsés, kolloid szemcseméret tartományba tartozó frakció mennyiségét a talajban.

A tatabá

pH
6.8-7.2
Izzitási veszteség (LOI) (%)
9.3
Puzzolánaktivitás
igen
Egyéb

Finomszemcsés anyag.

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Nincs információ
Mire hasznosítják?

A közeli (Almésfüzitői) vörösiszap-tározó lefee céljából kialakított termesztőközeghez alkalmazták.

Referenciák hasznosításra

Tatai Környzetvédelmi Zrt. hasznosította.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

A BME MGKT-n Atkári Ágota (2006) diplomamunkájában Sinapis alba gyökér és szárnövekedés gátlási teszttel mérte a tatabányai pernye toxikusságát és nem tapasztalt gátló hatást. A Vibrio fischeri lumineszcencia gátlási tesztben a pernye toxikusnak bizonyult, de ötszörös hígításban már nem volt toxikus. Az Azotobacter agile tesztorganizmusra enyhén toxikus hatása volt, de már kétszeres hígításban nem volt toxikus hatás tapasztalható.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Káros kémiai anyagok nincsenek a tatabányai pernyében. Fizikai tulajdonságai, pl. puzzolánaktivitás a tárolás és felhasználás módjától függően káros vagy hasznos lehet, káros hatásai (porzás, idő előtti szilárdulás) teljesen kiküszöbölhetőek kontrollált használat mellett.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, nagy mikroelem tartalmának köszönhetően.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, kálium tartalom.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Igen
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, szilikát tartalom

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Mikroelem tartalma és textúrajavító hatása miatt.

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Nem
Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán-aktivitása miatt.
Például az Ajkai vörösiszaptározók felületét pernye réteg rávitelével szilárdítják.
Finn stabilizálási technológiában cement helyett használják a pernyét.

Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kiegyensúlyozza a szemcseméreteloszlást: homok mellé a finom frakciót biztosítja

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán aktivitás, textúrajavítás, növények megtelepedésének elősegítése.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

a lúgos pernyék

Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Ha jelentős Ca tartalma van, akkor javíthatja. Számításokkal és előkísérletekkel eldönthető.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Igen, mivel magas szilikáttartalmának köszönhetően képes a mállási folyamatok megfordítására, melynek során a fémek visszakötnek a molekularácsba.
Referenciák oroszlányi pernyére:
Feigl, V., Uzinger, N., Gruiz, K. (2009) Chemical stabilisation of toxic metals in soil microcosms, Land Contamination and Reclamation, 17 (3–4), 483–494.
Feigl, V., Atkári, Á., Anton, A., Gruiz, K. (2007) Chemical stabilisation combined with phytostabilisation applied to mine waste contaminated soils in Hungary, Advanced Materials Research, 20–21, 315–318.
Feigl, V., Anton, A., Gruiz, K. (2010) An innovative technology for metal polluted soil – combined chemical and phytostabilisation, In: Construction for a sustainable environment (Eds. Sarsby, R. W. and Meggyes, T.), Taylor and Francis Group, London, pp. 187–195.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

A lúgos pernyék a lúgosan hidrolizáló talajalkotó ásványokat kilúgozhatják ( arzenátok, szelenátok, nickelátok, kromátok)

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Igen
Indoklás, referenciák

Kolloid mérettartomány (nagy fajlagos felületű szemcsék) és mikroelemtartalom jó baktérium élőhelyet biztosít.

Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Puzzolán-aktivitás, szilikáttartalom, finom frakció. Felszín alatti résfal, izoláció készíthető belőle.

Egyéb potenciális használat talajra

A növények learatása után a talajból eltávozó hamutartalom pótlására alkalmas.

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Kémhatása, összetétele nem jelent kockázatot a környezet egyetlen elemében sem.
Szállítás és használat közben porzásra kell számítani. Nedvesítés nem megfelelő módszer a porzás ellen, ha a puzzolán-aktivitást szeretnénk megtartani.
Rossz helyen kifejtett puzzolán-aktivitás tömbösödést, szilárdulást okozhat, mely nehezíti a mozgatást, szállítást, egyenletes kiszórást, stb. Viszont csökkenti a porzást.

Adatlap azonosító (eredeti)
813
Bevivő
Feigl Viktória
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás