Beton törmelék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Név
Klinka Geo Transz Kft.
Kapcsolattartó neve
Klinka László
Település
Budapest
Utca, házszám
Táncsics út 19.
Irányítószám
1165
Telefon/fax
06 30 9703 951, 06 1 407 2289
Kapcsolata a hulladékkal, melléktermékkel
Termelő
Forgalmazó
Előkezelő
Hulladék, melléktermék megnevezéseBeton törmelék
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Concrete scrap
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Inert hulladék
Hulladék EWC kódszáma
  • 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
  • 17 01 beton, tégla, cserép és kerámia
  • 17 01 01 beton
Hulladék, melléktermék halmazállapota
Szilárd
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

A hulladék épületek bontásából származik, amelyet anyagában történő újrahasznosítás céljából darálógépek segítségével dolgoznak fel, majd osztályoznak. A darálást pofás darálógéppel oldják meg. Az osztályzás során a cég a következő frakciókat tudja szétválasztani: 0-100 mm, 0-20 mm, 16-50 mm.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

Az anyag egyes adagjai származásuk szerint különbözhetnek. Az anyagfajták szétválasztása sem tökéletes.

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyes hulladék/termék neve
beton törmelék
Vegyes hulladék/termék összetevői

Főként beton zúzalékból áll, de mivel a szétválasztás nem tökéletes, így előfordulhat benne tégla törmelék is, esetleg kerámia.

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Viselkedés alapvetően a betonhoz hasonlítható, de mivel zúzalékról van szó, melynek fajlagos felülete viszonylag nagy, emiatt a betonkorrozíós folyamatok felgyorsulva jelentkeznek.

pH
8-9
Vezetőképesség (mS/cm)
0.2-0.3
Szárazanyag-tartalom (%)
99
Nedvességtartalom (%)
1
Sűrűség (g/cm3)
2403
Homogenitás
Inhomogén
Puzzolánaktivitás
nem
Egyéb

Kavics

Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

(1)Felhasználható friss beton készítésénél, bármely töltőanyag helyettesíthető vele.
(2)Felhasználható zajvédőfalak készítésénél, vezeték-árkok feltöltésére, talajszilárdításra ingoványos talajok esetében

Referenciák hasznosításra

(1)Varin, P., Kolisoja, P.: Use of crushed concrete an crushed brick as structural fill, in Construction for a Sustainable Environment (eds. Sarsby and Meggyes), pp. 421-426, Taylor & Francis Group, London, 2010
(2)Hulladékok és másodnyersanyagok hasznosítása. Budapest, OMIKK, Műszaki Információ

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékén végeztünk ökotoxikológiai vizsgálatokat beton hulladékkal. Két különböző trófikus szinten 1-1 tesztorganizmus-típussal vizsgáltuk a beton hulladék toxicitását. Végeztünk egy bakteriális toxicitási tesztet (Vibrio fischeri lumineszcencia gátlása), és egy növényi toxicitási tesztet (Sinapis alba gyökér-, és szárnövekedés gátlási teszt). Mindkét esetben azt az eredményt kaptuk, hogy a beton hulladék nem toxikus.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Betonhoz képes rosszabb statikai tulajdonságok, fizikai, kémiai és biológiai mállékonyság.
A törmelékben lehet toxikus hatású anyag, fém. A betonhulladék toxikusságát teszteléssel kell megállapítani és ha káros hatás mutatkozik, akkor kémiai analitikával azonosítani a káros hatású anyagot.

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Nem
Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Nem
Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Ingoványos talajok esetében alkalmas lehet talajszilárdításra.
Referencia: Hulladékok és másodnyersanyagok hasznosítása. Budapest, OMIKK, Műszaki Információ

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Finnországban a megfelelő szemcsemérettel rendelkező beton hulladékot utak építésénél használják fel alap kőrétegként.
Referencia: Varin, P., Kolisoja, P., 20.., Use of crushed concrete an crushed brick as structural fill, in Construction for a Sustainable Environment (eds. Sarsby and Meggyes), pp. 421-426, Taylor & Francis Group, London

2. Hulladéklerakók befedésénél homok vagy sóder helyett a beton törmelék megfelelő méretű frakciója alkalmas lehet kapilláris gátként, és kapilláris rétegként is.
Referencia: Harder, H., Martin, H., 2001, Recycled building materials as components for capillary barriers, in The exploitation of
natural resources and the consequences (eds. Sarsby and Meggyes),pp. 163-169, Thomas Telford, London

Hasznosítással összefüggő kockázatok

Általában a betonhulladékok nem hordoznak olyan kockázatokat, melyek a taljban, a talajt növénytermesztésre, erdőgazdálkodásra, legelőként használata során kockázatot jelentanének az ökoszisztéma vagy az ember számára.
A betonhulladék felhasználás előtti tesztelésével kimutathatjuk benne az esetleges veszélyes anyagokat. Ezek azonosítását követően a felhasznált mennyiség és a felhasználás helyszínének ismeretében el kell végezni a kockázat felmérését, a fogadó talaj ökoszisztémájának, a terület ökológiai állapotának és a területet, a talajhasználatoktól függően a talajt használó emberek érzékenységének és kitettségének ismeretében.
Amennyiben geotechnikai elemként hasznosul a betonhulladék, akkor a geotechnikai elemmel szemben támasztott, elsősorban fizikai követelmények tartós meglétét kell vizsgálni, így a sűrűséget, hézagtérfogatot, az áteresztőképességet, szilárdságot, stb.

Adatlap azonosító (eredeti)
837
Bevivő
Mogyorós Edina
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás