Rothasztott szennyvíziszap

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Szervezet/Adatszolgáltató neveBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Tanszék, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport
Kapcsolattartó személy neve
Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória
Hulladék, melléktermék megnevezéseRothasztott szennyvíziszap
Hulladék, melléktermék angol megnevezése
Digested sewage sludge
Hulladékra, melléktermékre kitöltött adatlap típusa
Általános jellemzés
Funkcionális jellemzés
Kommunális hulladék
Hulladék EWC kódszáma
  • 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
  • 19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
  • 19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok
Hulladékot eredményező technológia rövid leírása

Az anaerob iszaprothasztás olyan biológiai folyamat, amelyben a szerves anyagnak
(szennyvíziszap vagy szerves anyagot tartalmazó zagyok) az ilyen körülmények között (oxigén jelenléte nélkül) bontható része kerül átalakításra. Végeredménye, hogy az iszap szilárd szerves anyaga ártalmatlanabb és könnyebben vízteleníthet formájúvá alakul, miközben biogáz formájában energiahordozó keletkezik. Ez utóbbi metánból és széndioxidból áll. Az átalakulás során értelemszerűen az iszap szerves anyagának a mennyisége csökken, ami kedvez a további feldolgozás, elhelyezés szempontjából.
Az anaerob folyamatok során sokféle patogén mikroorganizmus inaktiválására is sor kerül. A végtermék olyan stabil iszap, amely a talajok javítására, tápanyag-ellátására hasznosítható. A mezőgazdasági elhelyezés tekintetében a maradó fertőzőképesség, a szerves anyag hányad, valamint a nehézfém szennyezettség a meghatározó paraméterek. Az anaerob iszaprothasztás népszerűségét azonban hasonló mértékben szolgálja, hogy hasznosítható mellékterméket, biogázt, energiát termel.

Van-e termelő- vagy termékspecifikus jellemzője a hulladéknak?

A kiindulási szennyvíz összetételétől függően veszélyes hulladéknak minősülhet

Veszélyes hulladéknak minősül-e?
nem
Hulladék jellemzése anyagként
Vegyes
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
  • nitrogén (összes)
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
3.5 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
  • foszfor
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
3.1 %
Vegyi anyag, főcsoport|Vegyi anyag, alcsoport
  • Egyéb szervetlen vegyi anyagok
  • kálium
A vegyi anyag (mennyisége) a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
Komponens
A vegyi anyag koncentrációja a hulladékban, melléktermékben / bioszénben
1 %
Vegyes hulladék/termék neve
Rothasztott szennyvíziszap
Vegyes hulladék/termék összetevői

Tápelemtartalom a szárazanyagra vonatkoztatva:
Nitrogéntartalom: 1,0-6,0 %
Foszfortartalom: 0,5-5,7 %
Káliumtartalom: <1,0 %
Szervesanyag-tartalom:30-60%

Vegyes hulladék/termék viselkedése, sorsa a környezetben, egyéb jellemzői

Rothasztás utáni szárazanyagtartalom: 2-12%
A telepről kikerülő sűrített/centrifugált/préselt/szűrt iszap szárazanyagtartalma: 25-50%

pH
7.5
Szárazanyag-tartalom (%)
7
Nedvességtartalom (%)
94
Sűrűség (g/cm3)
1.2
Izzitási veszteség (LOI) (%)
62.5
Szervesanyag tartalom (%)
33
Összes szerves eredetű szén, TOC (mg/l vagy mg/kg)
30
Kémiai oxigén igény, KOI(mg/l)
2000
Homoktartalom (szemcseméret-frakció) (%)
5
Iszaptartalom (szemcseméret-frakció) (%)
80
Agyagtartalom (szemcseméret-frakció) (%)
15
Homogenitás
Homogén
Hasznosítják-e (mások) ezt a hulladékot, mellékterméket?
Igen
Mire hasznosítják?

(1) Komposzt alapanyag
(2) Aktív szén alapanyag
(3) Hulladéklerakó napi takarására
(4) Biohidrogén előállítás

Referenciák hasznosításra

(1) R. Moreira, J.P. Sousa, C. Canhoto: Biological testing of a digested sewage sludge and derived composts, Bioresource Technology, Volume 99, Issue 17, November 2008, Pages 8382-8389

(2) J. H. Tay, X. G. Chen, S. Jeyaseelan, N. Graham: A comparative study of anaerobically digested and undigested sewage sludges in preparation of activated carbons, Chemosphere, Volume 44, Issue 1, July 2001, Pages 53-57

(3) Eung-Ho Kim, Jin-Kyu Cho, Soobin Yim: Digested sewage sludge solidification by converter slag for landfill cover, Chemosphere, Volume 59, Issue 3, April 2005, Pages 387-395

(4) Hasyim, R., Imai, T., Reungsang, A., O-Thong, S. (2011) Extreme-thermophilic biohydrogen production by an anaerobic heat treated digested sewage sludge culture, International Journal of Hydrogen Energy 36(14), pp. 8727–8734.

Veszélyességi jellemzők a besorolás szerint
Nincs besorolva
Nincs információ
Mérgező (H6)
Fertőző (H9)
Vizsgálták-e a káros hatást a konkrét hulladéknál/melléketerméknél?
Igen
Ha vizsgálták a káros hatást, akkor adja meg, hogy mit, milyen módszerrel, ki mérte és milyen eredménnyel

Elhelyezés előtt mindig megvizsgálják. Az eredménytől függően lehet toxikus vagy nem toxikus, fertőző vagy nem fertőző.

Feltételezett káros hatások, az anyag veszélyessége

Toxikus fémtartalom miatt toxikus lehet.
Fertőzőképesség: patogén mikroorganizmus tartalom vagy valószínűsíthető tartalom miatt lehet fertőző (kóliszám, Salmonella).
Mivel anaerob rothasztáson esik át, azok a perzisztens anyagok, melyek anaerob körülmények között nem bomlanak (csak aerob körülményke között, vagy egyáltalán nem bomló perzisztens szerves anyagok), azok a rothasztott termékben benne maradnak. Ha ezek veszélyes anyagok, káros hatásokkal rendelkeznek, akkor a termék veszélyes. Ennek kizárása vagy mérése környezettoxikológiai tesztekkel történik.
Ito, A., Umita, T., Aizawa, J., Takachi, T., Morinaga K. (2000) Removal of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge by a new chemical method using ferric sulfate, Water Research 34(3), pp. 751–758.

Ito, A., Umita, T., Aizawa, J., Kitada K. (1998) Effect of inoculation of iron oxidizing bacteria on elution of copper from anaerobically digested sewage sludge, Water Science and Technology 38(2), pp. 63–7

Alkalmas lehet-e talajjavításra általában?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom. Tápanyagpótlásra való felhasználását az esetlegesen határérték feletti toxikus fémtartalom és a higiénés szennyezettség korlátozhatja. A rothasztott és már szennyvízkezelésből származó iszapok tápanyagtartalmát hasznosítani kell a talajok tápanyagpótlására. Ezt úgy kell megoldani, hogy kielégítse a növények tápanyagigényét, ugyanakkor a talajt, a felszín alatti vizek minőségét, a talaj ökoszisztémáját, a termesztett növényeket és az embert ne veszélyeztesse. Általában nem javasolják erdőkben történő felhasználását, viszont javasolt gyorsan növő energianövények esetén.

Forrás: 75/442/EEC EU irányelv 4. szakasza,
/http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/sludge_en.pdf

MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e nitrogén, foszfor és/vagy kálium pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Magas a P és N tartalma.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e mezoelemek (Ca, Cl, Fe, Mg, Na, S, Si) pótlására a talajban?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e mikroelemek (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, V) pótlására a talajban?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e speciális tápanyagigény kielégítésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Tápanyag, illetve elemtartalomtól függően lehetséges, hogy speciális tápanyagtartalmat képe kielégíteni. Például nagy cellulóztartalmú iszap gombák cellulózigényét.

Alkalmas-e humusztartalom/szervesanyag-tartalom növelésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg alapnak?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy szervesanyag- és makrotápelemtartalom.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e termesztőközeg adaléknak?
Igen
Indoklás, referenciák

Nagy szervesanyag- és makrotápelem-tartalom miatt a termesztőközegekben mind a tápanyagot, mind a humuszanyagok képződésében szerepet játszó szerves anyagokat biztosítja. Tápanyagpótlásra való felhasználását az esetlegesen határérték feletti toxikus fémtartalom és higiénés szennyezettség korlátozhatja.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested se

Alkalmas lehet-e talajlazításra, tömörödött talajok szerkezetének javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

A rothasztott szennyvíziszapban a könnyen bontható szerves anyagokat a mikrobaközösség már lebontotta, ezért anyagának nagyobb arányban épül be a szerkezeti humuszba a nyers szennyvíziszapnál.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e fizikai stabilizálásra, laza, ingoványos talajok textúrájának javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e homoktalajok javítására?
Igen
Indoklás, referenciák

Humuszképző, ezáltal szerezet javító.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e eróziógátlásra?
Igen
Indoklás, referenciák

A szerkezeti humusz hányadának növelése jobb talajtextúrát eredményez, ezáltal csökkenti a víz- és szélerózió mértékét pl. homoktalajoknál.

Forrás:
MacNicol, R.D., Beckett, P.H.T. (1989) The distribution of heavy metals between the principal components of digested sewage sludge, Water Research 23(2), 199–206.

Andrés, P., Mateos, E., Tarrasón, D., Cabrera, C., Figuerola B. (2011) Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna, Applied Soil Ecology 48(2), pp. 236–242.

Zennegg, M., Munoz, M., Schmid, P., Gerecke, A. C. (2013) Temporal trends of persistent organic pollutants in digested sewage sludge (1993–2012), Environment International 60, pp. 202–208.

Jain, D.K., Tyagi, R.D. (1993) Factors affecting toxic metals removal from digested sewage sludge by enriched sulphur-oxidizing microorganisms, Bioresource Technology 45(1), pp. 33–41.

Alkalmas lehet-e savanyú talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e sós és szikes talajok javítására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mozgékonyságának, hozzáférhetőségének csökkentésére?
Igen
Indoklás, referenciák

Elsősorban perzisztens szerves anyagoknak és azoknak a fémeknek a megkötésében játszhat szerepet, melyek képesek a szerves frakcióhoz kötődni, például negatív ionos formában vagy komplexként.

Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok mobilitásának, hozzáférhetőségének növelésére?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e szennyezőanyagok bonthatóságának, fizikai, kémiai, biológiai degradációjának fokozására?
Nincs információ
Alkalmas lehet-e geotechnikai elemek előállítására?
Nincs információ
Hasznosítással összefüggő kockázatok

Amennyiben veszélyes anyagokat tartalmaz és ennek következtében káros hatásokat mutat a rothasztott szennyvíziszap, környezeti kockázatát kontrollálni kell a felhasznált mennyiségen (korlátozott arányban) és minőségen keresztül. Ezek lehetnek higiénés kockázatok, toxicitás, reprotoxicitás, stb. A szaghatásokra is kell figyelni.

Adatlap azonosító (eredeti)
841
Bevivő
Gruiz Katalin
Státusz
Publikált
Adatlap típusaHulladék / melléktermék felmérés
Létrehozás
Módosítás